LKD teisininko straipsnis: Kaip galima susipažinti su testamentu?

 

Mūsų bendruomenės nariai kreipiasi su įvairiais klausimais. Pasistengsiu atsakyti į dažniausiai užduodamus klausimus.

Klausimas:

Kaip galima susipažinti su testamentu?

Atsitinka situacijų, kuomet asmuo miršta, o jo palikuoniai nežino, kur reikia kreiptis ar ką daryti norint susipažinti su testamentu. Ar testamentą gali skaityti ir pašalinis asmuo? Daug klausimų kyla šioje situacijoje, pameginsiu į juos atsakyti.

Jei miręs asmuo yra sudaręs oficialų testamentą, įpėdiniui per 3 mėnesius nuo mirties fakto reikėtų kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą ir pateikti pareiškimą apie palikimo priėmimą arba faktiškai pradėti valdyti paveldimą turtą.

Palikimo atsiradimo vieta laikoma paskutinė palikėjo nuolatinė gyvenamoji vieta. Todėl reikėtų kreiptis į būtent tą teritoriją aptarnaujantį notarų biurą. Notarų biuras turi suteikti informaciją ar palikėjas buvo sudaręs testamentą, ar ne.

Tokią informaciją suinteresuotam asmeniui taip pat galima gauti iš Testamentų registro. Primintina, jog Testamentų registras nėra viešas, jo duomenys gali būti atskleisti tik po testatoriaus mirties. Norint gauti Testamentų registro išrašą, Registrų centrui reikia pateikti prašymą suteikti registro duomenis.

Esant sudarytam oficialiam testamentui, palikimo atsiradimo vietos notaras paskiria jo paskelbimo dieną ir apie ją informuoja įpėdinius. Įprastai informavimas vyksta raštu, t. y. notarai siunčia įpėdiniams registruotus laiškus su pranešimais.

Testamento paskelbimo dieną įpėdiniams yra atskleidžiamas testamento turinys ir leidžiama su juo susipažinti. Notaras, paskelbęs testamentą, privalo imtis priemonių nustatyti įpėdinių ir kitų suinteresuotų asmenų, nedalyvavusių paskelbiant testamentą, gyvenamąją vietą ir kiek įmanoma greičiau pranešti jiems apie testamento turinį.

Tuo atveju, jei miręs asmuo buvo sudaręs asmeninį testamentą, palikimo priėmimo ir susipažinimo su testamentu tvarka šiek tiek skiriasi. Asmeninis testamentas – tai testatoriaus ranka surašytas testamentas, kuriame nurodyta testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena), vieta ir kuris išreiškia testatoriaus valią ir yra jo pasirašytas. Toks testamentas gali būti perduoti saugoti notarui ar Lietuvos Respublikos konsuliniam pareigūnui užsienio valstybėje.

Jei testamentas nebuvo perduotas saugoti atsakingiems asmenims, tai jis privalo būti per vienerius metus po testatoriaus mirties pateiktas tvirtinti teismui.

Dėl asmeninio testamento tvirtinimo į teismą besikreipiantis asmuo turėtų įtraukti visus įpėdinius į procesą teisme. Jei šie asmenys nebūtų įtraukti į procesą, po testamento patvirtinimo teisme, jis vis tiek būtų pateiktas vietos notarui, kuris skelbtų testamentą aukščiau nurodyta tvarka.

 

LKD teisininkas A. Šliaupa

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 9 ]