LKD naujienos

LKD Prezidentas K. Vaišnora ir Valdybos narys M. Balaišis sudalyvavo KKRC vaikų stovykloje "Bendraukime"

LKD Prezidentas K. Vaišnora ir Valdybos narys M. Balaišis sudalyvavo KKRC vaikų stovykloje "Bendraukime"

LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora ir LKD Valdybos narys Mykolas Balaišis sudalyvavo Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro suorganizuotoje kurčiųjų socialinio emocinio ugdymo stovykloje "Bendraukime". Supažindino vaikus su Lietuvos kurčiųjų draugijos istorija, vykdoma veikla, pravedė viktorinas, pristatė kurčiųjų reabilitacijos centrų teikiamas paslaugas ir vykdomas veiklas.

Po užsiėmimo vaikai turėjo daug klausimų, buvo smalsūs ir drąsiai diskutavo. Džiugu, kad auga jaunoji karta, kuriai rūpi kaip mes gyvensime ateityje!

Skaityti plačiau

LKD lankėsi Kirgizijos Respublikos socialinės apsaugos departamento vadovė

Typography

Lietuvos kurčiųjų draugijoje lankėsi Kirgizijos Respublikos socialinės apsaugos departamento vadovė, kuri domėjosi Lietuvos kurčiųjų draugijos veikla bei lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų sistema Lietuvoje. Galime didžiuotis, kad gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo sistema Lietuvoje - viena iš geriausių ir galime būti pavyzdžiu kitiems.

Skaityti plačiau

Patvirtintas "Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018 - 2020 metų veiksmų planas"

Typography

TAI - SVARBU!

Norime su Jumis kartu pasidžiaugti, kad jau patvirtintas "Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018 - 2020 metų veiksmų planas".

Planas buvo derinamas su įvairiomis už tam tikras sritis atsakingomis ministerijomis, institucijomis, organizacijomis ir tai užtruko daug laiko bei įdėta daug pastangų. 

Norime padėkoti LR Socialinės apsaugos darbo ministerijai, Neįgaliųjų reikalų departamentui ir visiems, kurie prisidėjo. Ypatingai nuoširdi padėka LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministrui Linui Kukuraičiui, kad patvirtino šį planą ir tikimės, kad bendromis visų pastangomis pasieksime rezultatų.

 

Skaityti plačiau

Dalyvavome seminare apie negalią ir turizmą

Typography

LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora kartu su LKD Valdybos nariu Arūnu Bražinsku dalyvavo seminare "Turizmas - visiems", kur buvo pristatoma negalios tematika turizme ir prieinamumas. Seminaro metu pranešimą pristatė ir Donatas Pocešiūnas, studijavęs Galaudeto kurčiųjų universitete Amerikoje, kalbėjęs apie universalaus dizaino kurtiesiems ypatumus.

Skaityti plačiau

Susitikimas su Lietuvos gestų kalbos vertėjų centrų vadovais

Typography

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centrų vadovai pasveikino Kęstutį Vaišnorą tapus LKD prezidentu. Prie sveikinimų prisidėjo ir Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija. Susitikimo metu, dalyvaujant Surdologijos centro direktorei Jolantai Radzevič, aptarti tolimesnio bendradarbiavimo planai ir pozicijos. LKD prezidentas ypatingai džiaugiasi, kad vertėjų centrai ir dirbantys vertėjai susibūrę į asociaciją, vieningai ir bendradarbiaudami eina pirmyn! Džiugu, kad bendradarbiavimas su Lietuvos kurčiųjų draugijos bendruomenės nariais ir atstovais nėra tik oficialus ir biurokratinis, o nuoširdus ir žmogiškas.

Skaityti plačiau

Lietuvos delegacijos komandiruotė Vengrijoje

Typography

Gegužės 21 – 26 dienomis Lietuvos delegacija lankėsi Vengrijos sostinėje Budapešte, kur susipažino su Vengrijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijos SINOZ veikla, KONTAKT programa, gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo sistema ir pasidalijo Lietuvos patirtimi.

 
Skaityti plačiau

Po XXVII LKD Suvažiavimo - pokyčiai organizacijoje

Typography

Birželio 2-3 d. Kaune vyko XXVII Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) suvažiavimas, kuriame dalyvavo 37 balsavimo teisę turintys delegatai iš visos Lietuvos. Suvažiavimo metu buvo išrinkti nauji LKD valdymo organai, patvirtinta nauja biudžeto redakcija, pristatytos penkerių metų veiklos gairės bei spręsti kiti organizacijos veiklai aktualūs klausimai. Suvažiavimui pirmininkavo Ramunė Leonavičienė bei Marius Minkevičius.

Skaityti plačiau

Susitikimas su Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM vadovais bei Lygių galimybių skyriaus atstovais

Typography

Įvykusio susitikimo metu Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM direktorė Asta Kandratavičienė bei Lygių galimybių skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė ministro ir ministerijos vardu pasveikino Kęstutį Vaišnorą tapus LKD prezidentu. Palinkėjo išlikti ir toliau tokiam tvirtam lyderiui, būti pozityvumo šviesuliu, įgyvendinti kuo daugiau veiklų ir visada turėti tokį bendruomenės palaikymą.
Šio susitikimo metu aptartos ir KONTAKT programos, apie kurią daugiau sužinojome po komandiruotės Vengrijoje, įgyvendinimo galimybės Lietuvoje bei tolimesni darbai.

Skaityti plačiau

Suvažiavimo metu išrinkta nauja LKD valdžia

Typography

Šį savaitgalį įvykęs Lietuvos kurčiųjų draugijos Suvažiavimas atnešė didelius pokyčius. Jame susirinkę delegatai išrinko naująjį Lietuvos kurčiųjų draugijos Prezidentą, sumažino Valdybos narių skaičių iki aštuonių žmonių ir išrinko komandą, kuri dirbs ateinančius penkerius metus. Taip pat buvo išrinkta penkių asmenų Revizijos komisija. Šame Suvažiavime buvo priimti ir kiti svarbūs ir drąsūs nutarimai, pakeitę LKD darbo procesą.

Skaityti plačiau

Lietuvos kurčiųjų delegacija šiuo metu - Vengrijoje!

Typography

Lietuvos kurčiųjų delegacija, kurią sudaro LKD viceprezidentas Kęstutis Vaišnora, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė/Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorė Ramunė Leonavičienė ir centro pavaduotojas Arūnas Bražinskas, Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorius Ramūnas Maciulevičius ir gestų kalbos vertėjos Justina bei Rima vakar iškeliavo į Vengriją, kur susitiks su kurčiuoju Europos Parlamento nariu Adam Kosa, domėsis „Contact“ programa ir jos pritaikymo galimybėmis Lietuvoje. 

Skaityti plačiau

Surdologijos centras kviečia į gestų kalbos kursus!

Typography

VšĮ Surdologijos centras organizuoja lietuvių gestų kalbos kursus įvairioms grupėms: lietuvių gestų kalbos vertėjams, policijos ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams, medicinos darbuotojams, socialiniams darbuotojams, kurčiųjų šeimos nariams ir visiems norintiems išmokti gestų kalbą!

Skaityti plačiau