Lietuvos delegacijos komandiruotė Vengrijoje

Lietuvos delegacija Vengrijoje (Neįgaliųjų departamento prie SADM nuotr.)

 

Gegužės 21 – 26 dienomis Lietuvos delegacija lankėsi Vengrijos sostinėje Budapešte, kur susipažino su Vengrijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijos SINOZ veikla, KONTAKT programa, gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo sistema ir pasidalijo Lietuvos patirtimi.

Lietuvos delegaciją sudarė Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas (dabar - prezidentas) Kęstutis Vaišnora, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė, Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė ir departamento vyriausioji specialistė Rasa Grigaliūnienė, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė ir Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorė Ramunė Leonavičienė bei centro pavaduotojas Arūnas Bražinskas, Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorius Ramunas Maciulevičius. Gestų kalbos vertimo paslaugas teikė: Arūnas Bražinkas, Rima Montvilienė ir Justina Naujokaitytė.

Vizito metu vertimas vyko net penkiomis kalbomis: vengrų šnekamąja kalba, vengrų gestų kalba, tarptautine gestų kalba, lietuvių šnekamąja kalba, lietuvių gestų kalba.

Trumpai apie SINOZ

SINOZ – tai Vengrijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų organizacija, įsteigta 1907 metais. Šios organizacijos nariais gali tapti tik klausos negalią turintys asmenys, kuriems nustatytas klausos slenkstis nuo 40 dB (vidutinis klausos sutrikimas) iki visiško kurtumo. SINOZ nariais gali tapti ir vaikai iki 18 m., tačiau jiems būtinas tėvų sutikimas. Įdomu, kad visiems organizacijos nariams yra suteikiama galimybė nemokamai važinėti viešuoju transportu.

SINOZ Tarybą sudaro 11 asmenų įskaitant ir prezidentą. Šiuo metu prezidento pareigas eina dr. Adam Kosa, kuris yra ir Europos Parlamento narys. Tarybos nariai kiekvieną mėnesį renkasi į posėdžius, kuriuose dalyvavimas yra apmokamas. Taryba sprendžia strateginius klausimus, o juos įgyvendina SINOZ administracija, kuriai vadovauja direktorius Robert Ormodi. Pagrindinę SINOZ administraciją sudaro 30 darbuotojų, o visoje šalyje dirba apie 100 darbuotojų. Metinis organizacijos narystės mokestis – 20 eur.

Nustatyti, kiek tiksliai Vengrijoje yra klausos negalią turinčių asmenų neįmanoma, nes, vykdant visuotinius gyventojų surašymus, nėra galimybės paklausti, ar žmogus turi negalią. Toks klausimas yra diskriminuojantis, todėl apie savo negalią, šiuo atveju ir klausos, asmuo gali pasakyti tik pats, savanoriškai ir neverčiamas.

Lietuvos delegacija prieš skrydį į Vengriją.

 

Trumpai apie Vengrijos įstatymus

Vengrijoje klausos negalią turintiems asmenims nėra mokamos neįgalumo pašalpos. Tačiau, kai asmeniui sukanka 18 metų, jis per trejus metus privalo susirasti darbą. Kol asmuo ieško darbo, jam yra mokama parama.

Vengrijos įstatymai numato, kad verslo įmonės privalo užtikrinti neįgaliųjų įtraukimą į darbo rinką, tačiau toks reikalavimas numatytas tik toms įmonėms, kuriose dirba daugiau, nei 25 darbuotojai. Tokiose įmonėse 4 proc. ar daugiau visų darbuotojų turi būti neįgalieji. Pavyzdžiui, garsaus prekių ženklo TESCO įmonėje dirba 20 tūkst. darbuotojų, iš jų – apie 1000 turinčių įvairias negalias. Tai sudaro daugiau, nei 4 proc. visų darbuotojų. Įmonėms, kurios nesilaiko šių reikalavimų, griežtai nustatoma 3500 eur. bauda, todėl įmonių vadovai yra suinteresuoti priimti neįgaliuosius.

Šalies įmonės finansuoja SINOZ projektą, kuris padeda įdarbinti klausos negalią turinčius asmenis. SINOZ yra sukūrusi internetinę duomenų bazę, kurioje pateikiama ir nuolat atnaujinama informacija apie laisvas darbo vietas. Darbo ieškantis klausos negalią turintis asmuo gali gauti šią informaciją nepriklausomai nuo to, ar jis yra SINOZ narys. Vengrijos verslo įmonės yra suinteresuotos priimti neįgaliuosius, pačios finansuoja neįgaliųjų projektus, susijusius su įdarbinimu, todėl susirasti darbą klausos negalią turintiems asmenims nekyla didelių problemų.

Nemokant neįgalumo pašalpų, Vengrijoje yra skiriamas didesnis finansavimas aplinkos pritaikymui. Vengrija yra antroji šalis pasaulyje, ratifikavusi Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją. Pirmoji tai padariusi šalis – Jamaika. Šiuo metu Vengrijos Parlamentas kuria įstatymą, kuriame bus numatomos įvairios strategijos, kaip spręsti iššūkius, su kuriais susiduria neįgalieji. Priimtas dokumentas galios 10 metų - tai rodo, kad šalyje yra kuriamos ilgalaikės strategijos ir nustatomi aiškūs valstybės prioritetai.

Visais su klausos negalią susijusiais klausimais konsultuojamasi su SINOZ organizacija, taip pat valstybė pati skatina nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą sprendžiant įvairius klausimus. 2002 m. Vengrijos gestų kalbos įstatyme numatyta, kad gestų kalbos vertimo paslaugos turi būti užtikrintos ne pagal galimybes, o privalomai.

 

Gestų kalbos vertimo paslaugos

Nors Vengrijoje gestų kalbos vertimo paslaugos yra apribotos ir klausos negalią turintis asmuo per metus gali gauti tik 120 val. vertimo, įstatyme yra numatyta, kokios institucijos privalo pačios užsakyti vertimo paslaugas. Šiuo atveju Lietuva galėjo pasigirti, kad Lietuvoje gestų kalbos vertimo paslaugos nėra ribojamos, o klientai - neskirstomi į klausos negalią turinčius ir neturinčius. Mūsų šalyje yra akcentuojama sąvoka „gestų kalbos vartotojai“ ir klientai gali patys pasirinkti, kokio gestų kalbos vertėjo paslaugų jiems reikia.

SINOZ atstovai pripažino šiuo metu siekiantys, kad gestų kalbos vertimo paslaugos nebūtų ribojamos, todėl Lietuva eilinį kartą tapo pavyzdžiu. Lietuvos gestų kalbos vertimo paslaugų sistema vis dažniau minima, kaip geriausia visoje Europoje.

Vengrijos valstybė pagal įstatymą privalo pirkti ne mažiau kaip 33 tūkst. gestų kalbos vertimo paslaugų iš valstybės biudžeto, kurias teikia 150 gestų kalbos vertėjų. Visi Vengrijos gestų kalbos vertėjai yra registruoti oficialiame gestų kalbos vertėjų registre.

 Lietuvos delegacija kartu su europarlamentaru Adamu Kosa lankėsi Žmogiškųjų išteklių ministerijoje, kur susitiko su viceministu aptarti tolimesnį šalių bendradarbiavimą, siekiant konstruktyvios ir kryptingos kurčiųjų bendruomenės integracijos.

 

Pagrindinis vizito tikslas – susipažinti su KONTAKT programa

 

KONTAKT – tai aplikacija, kuri suteikia galimybę bendrauti vaizdo skambučiu per gestų kalbos vertėją. Asmuo, norintis pasinaudoti šios aplikacijos paslaugomis, turi pasirašyti sutartį su SINOZ organizacija. Pasirašius sutartį jis yra įtraukiamas į Kontakt duomenų bazę bei gauna savo Kontakt telefono numerį. Šiuo metu esama jau 10 tūkst. Kontakt numerių.

Ši programa suteikia dideles galimybes klausos negalios asmenų prieinamumui. Vienas didžiausių jos privalumų - galimybė girdinčiajam tiesiogiai paskambinti klausos negalią turinčiam asmeniui. Šio skambučio metu sistema automatiškai prijungia gestų kalbos vertėją ir pokalbis vyksta vaizdo skambučio formatu.

Kad būtų aiškiau, kaip veikia Kontakt programa, įsivaizduokime situaciją: gydytojas nori informuoti klausos negalią turintį asmenį, kad jam reikia atlikti tyrimus. Jis surenka Kontakt numerį, kurį jam davė jo pacientas. Kol gydytojas laukia, kad pacientas atsilieptų, jam automatinis balsas paaiškina, kad tai yra Kontakt programa, kaip vyks gestų kalbos vertimo procesas. Tada atsiliepia gestų kalbos vertėjas.

Kontakt programoje dirba 23 vertėjai ir sujungiama su tuo, kuris tuo metu yra laisvas. Gestų kalbos vertėjas jam dar kartą trumpai paaiškina, kaip vyks pokalbis, o tuomet vaizdo skambučiu sujungiama su kurčiuoju ir vyksta bendravimas.

Kontakt sistemoje yra galimybė teikti gestų kalbos vertimą ir susirašinėjant: jei asmuo turi klausos negalią, bet nemoka gestų kalbos, jis gali rašyti tekstą, o gestų kalbos vertėjas tarpininkauja komunikuojant. Ši funkcija taip pat padeda, kai reikia patikslinti adresą, pavadinimą ar kitus duomenis.

Taip pat programoje yra suteikiama galimybė palikti vaizdo žinutę, jeigu girdintysis neprisiskambina kurčiajam. Tuomet jis šnekamąja kalba pasako, ką norėtų perduoti, o gestų kalbos vertėjas išverčia tai į gestų kalbą ir šis įrašas kurčiojo telefone lieka, kaip žinutė, kurią jis peržiūri turėdamas laiko.

Šis projektas buvo įgyvendintas Europos struktūrinių fondų lėšomis, su Vengrijos valstybės atsakingų institucijų pagalba. Buvo atlikti tyrimai, sukurta aplikacija, nupirkta reikiama įranga, išdalinti 1200 planšetinių kompiuterių, mokama už gestų kalbos vertimo paslaugas, mokymus ir pan. Šiuo metu Kontakt programa naudojasi 1600 vartotojų.

Norėdamas gauti planšetinį kompiuterį, klientas privalėjo pasirašyti sutartį su SINOZ. Šioje sutartyje, be kitų punktų, buvo numatyta, kad asmuo per mėnesį Kontakt programa privalo paskambinti ne mažiau, kaip 2 kartus. Siekiant pritraukti kuo daugiau vartotojų, buvo organizuojamos akcijos, kurių metu daugiausiai skambučių atlikęs klientas dovanų gavo planšetinį kompiuterį ar kitų prizų.

Mėnesio laikotarpyje Kontakt programa yra atliekama apie 4 tūkst. įvairaus pobūdžio ir trukmės skambučių. Nustatyta, kad maksimali skambučio trukmė - 30 minučių. Laiko limitui artėjant į pabaigą, programos naudotojas apie tai informuojamas. Pasibaigus laikui, privaloma baigti skambutį ir skambinti dar kartą, tačiau šiuo atveju sujungiama jau su kitu vertėju.

Programa dažniausiai naudojasi 35 – 40 metų amžiaus asmenys, tačiau tikslios statistikos nėra. Atliekamų skambučių statistika skaičiuojama ne minutėmis, o sekundėmis, kadangi kartais skambučiai būna ypač trumpi. Dėl šios priežasties sunku apskaičiuoti šios aplikacijos efektyvumą.  Statistiškai įrodyta, kad Kontakt programa daro įtaką personalinio gestų kalbos vertimo paslaugų skaičiaus kilimui Vengrijoje, kadangi suteikia galimybę kurčiajam būti savarankiškam ir lanksčiau komunikuoti.

Kiekviename Vengrijos mieste yra darbuotojas, kuris apmoko, kaip naudotis šia programa. Panašios programos į Kontakt jau veikia Prancūzijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau Vengrijos sukurta aplikacija vertinama, kaip geriausia.

Šio projekto įgyvendinimas kainavo 2 mln. eur. Ši suma apėmė gestų kalbos vertėjų darbo užmokestį, techniką, planšetinius kompiuterius, mokymus ir visa kita.  Šiuo metu yra planuojamas antrasis projekto etapas, kurio metu programa bus tobulinama, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims, bei skirtos lėšos gestotyrai. Preliminari suma, numatoma antrojo etapo įgyvendinimui – 4 mln. eur.

Planuojant antrąjį programos rengimo etapą, ypač akcentuojamas gestų kalbos tyrinėjimas ir norminimas. Tai leistų lengviau teikti kokybiškesnes paslaugas ir kiltų mažiau konfliktų tarp gestų kalbos vertėjų ir klientų – klausos negalią turinčių asmenų.

Susitikime su telekomunikacijų bendrove „Invitech solution“, sukūrusia nuotolinę vertimo paslaugų sistemos programą KONTAKT, kurios įdiegimas suteikia galimybę klausos negalią turintiesiems gauti vertimo paslaugas nuotoliniu būdu tiesiogiai. Šiame susitikime dalyvavo ir kurčiasis europarlamentaras, SINOZ prezidentas Adam Kosa.

 

Kontakt programa išsprendė 112 pagalbos skambučio prieinamumo problemas

Šiuo metu Kontakt programa yra patobulinta ir įdiegta nauja funkcija - vietos nustatymas. Gestų kalbos vertėjas mato, kurioje vietoje yra skambinantis asmuo – Kontakt programos naudotojas. Ši funkcija ypač naudinga 112 pagalbos skambučiams.

Kontakt sistemoje skambutis, siekiant susiekti su 112 pagalbos operatoriumi, laikomas prioritetiniu, todėl gestų kalbos vertėjas, matydamas įeinantį 112 pagalbos skambutį, privalo nutraukti esamą pokalbį ir atsiliepti skambinančiam pagalbos numeriu. Tuo pačiu vertėjas mato, kur yra skambinantis asmuo. Tai ypač praverčia, jei klausos negalią turintis asmuo yra ištiktas šoko ir negali sklandžiai parodyti, kurioje vietoje yra. Tokiu atveju gestų kalbos vertėjas, matydamas skambinančiojo buvimo vietą, ją perduoda 112 operatoriui.

Vengrijos valstybinės institucijos visus klausimus, projektus, įstatymus derina su Vengrijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų organizacija SINOZ, nes tai didžiausia klausos negalią turinčių narių organizacija šalyje. Vizito metu galėjome pasidžiaugti tokiu pačiu Lietuvos valstybinių institucijų požiūriu į Lietuvos kurčiųjų draugiją. Tačiau matome, kad bendradarbiavimą tiek su įvairių šalių kurčiųjų draugijomis, tiek su šalies valstybinėmis instuticijomis, yra būtina stiprinti ir po šios išvykos tai turėtų tapti vienu pagrindinių draugijos uždavinių.  

 
Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 9 ]