Tarptautinė kurčiųjų savaitė 2019

GESTŲ KALBOS TEISĖ VISIEMS!

Rugsėjo 23 d., pirmadienisGestų kalba yra būtina sąlyga kurtiesiems, norint užtikrinti visapusišką jų dalyvavimą bendruomenėje ir kurčiųjų asmenų žmogaus teisių realizavimą. Vyriausybės institucijos privalo teikti paramą galimybei mokytis gestų kalbos nuo ankstyvos vaikystės ir suteikti sąlygas kokybiškam bilingvinio švietimo metodui. Valstybės institucijos taip pat privalo pasirūpinti ir skirti finansavimą profesionaliems gestų kalbos vertėjams, kad klausos negalią turintys asmenys galėtų pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Teisinis nacionalinių gestų kalbų pripažinimas valstybinėmis kalbomis yra labai svarbus dėl klausos negalią turinčių asmenų įsitraukimo į visuomenę. Šis teisinis pripažinimas padės įgyvendinti ir realizuoti apibrėžtas teises Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje (JTNTK) ir 2030 m. darbotvarkės šūkį „Nieko apie mus be mūsų“ į „Nė vienas neliks nuošalyje“ paversti realybe. Jeigu vykdote kampaniją dėl gestų kalbos teisinio įtvirtinimo savo šalyje, tuomet paruoškite lobistinę kampaniją šiai dienai ir publikuokite ją socialinėje erdvėje! O jeigu gestų kalba yra oficialiai pripažinta jūsų valstybėje, tuomet informuokite mus apie tai socialinėje erdvėje naudojant grotažymes #IDSL2019 ir #WDeaf2019.

Naujienos šaltinis: http://wfdeaf.org/iwdeaf2019/

KAS VYKSTA LKD?

LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora kartu su LR Seimo nare Raminta Popoviene organizuoja tarptautinę konferenciją „Europos šalių pavyzdžiai, užtikrinantys kurčiųjų socialinę gerovę“ LR Seimo konferencijų salėje adresu: Gedimino pr. 53, Vilnius, III rūmai.

Konferencija – atvira, todėl kviečiame visus dalyvauti ir registruotis iki rugsėjo 19 d. 14 val.

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/ayB41HAMrwBq6AtP9. Dėl registracijos galite kreiptis ir į savo reabilitacijos centrą.

2019 rugsėjo 23 d. 9:30 – 10:30 val. – registracija į konferenciją. Numatoma konferencijos pabaiga – 14 val.

Lauksime Jūsų atvykstant!

Gedimino pr. 53, Vilnius, III rūmai

GESTŲ KALBOS TEISĖ VISIEMS VAIKAMS!

Rugsėjo 24 d., antradienisGestų kalba yra klausos negalią turinčių vaikų kalba, kurią jie gali išmokti natūraliai. Tačiau apie 95 % klausos negalią turinčių vaikų gimsta girdinčių šeimose, kuriuose tėvai neturi informacijos apie gestų kalbą, todėl dauguma tų vaikų pavėluotai susiduria su gestų kalba ir dėl šios priežasties vėluoja jų kognityvinė raida bei sumažėja tikimybė išmokti gestų kalbą. Klausos negalią turintiems vaikams turi būti suteiktos galimybės mokytis gestų kalbos ankstyvoje vaikystėje bei galimybės inkliuziniam švietimui per nacionalinę gestų kalbą ir nacionalinę rašytinę kalbą, nes tai yra jų žmogaus teisės. Norėdami užtikrinti šią teisę, šeimos, auginančios klausos negalią turinčius vaikus, privalo vesti savo vaikus į valstybės finansuojamas gestų kalbos pamokas nuo pat ankstyvos vaikystės. Taip pat, klausos negalią turintys vaikai turi teisę į švietimą jų gimtąja kalba, pritaikant kokybišką bilingvinio mokymo metodą naudojant nacionalinę gestų kalbą bei nacionalinę rašytinę kalbą. Mokytojai privalo laisvai mokėti gestų kalbą gimtosios gestų kalbos lygiu, o vaikai turi būti apsupti savo bendraamžių ir suaugusių kurčiųjų, kurie rodytų jiems teisingą pavyzdį. Tokia aplinka yra nepaprastai svarbi formuojant vaikų identitetą. Šią dieną švęsdami gestų kalbos teisę vaikams publikuokime socialinėje erdvėje vaikų nuotraukas su grotažyme #IWDeaf

Naujienos šaltinis: http://wfdeaf.org/iwdeaf2019/

KAS VYKSTA LKD?

„Gestų kalbos teisė vaikams“ – uždaras renginys, kurio metu į Lietuvos kurčiųjų draugiją atvyks kurčiųjų mokyklų mokinių tarybų nariai. Kartu su LKD prezidentu Kęstučiu Vaišnora jie aptars šiandien kurčiųjų ugdyme kylančias problemas. Be to, mokiniai turės galimybę susipažinti su LKD vykdomomis veiklomis, apžiūrėti LKD patalpas, aplankyti LKD muziejaus ekspoziciją. Taip pat LKD prezidentas, kartu su mokiniais, lankysis ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, kur susitiks su ŠMSM viceministrais ir diskutuos kurčiųjų ugdymo klausimais.

Apie įvykusį renginį bus publikuojama video naujiena gestų kalba!

GESTŲ KALBOS TEISĖ SENJORAMS!

Rugsėjo 25 d., trečiadienisPasaulyje daugėja senyvo amžiaus žmonių, ir klausos negalią turintys asmenys yra šios populiacijos dalis. Kai kurie senyvo amžiaus piliečiai gyvena senelių globos namuose arba slaugos namuose, kur jie gali džiaugtis ir mėgautis kitų žmonių draugiškumu bei darbuotojais, kurie moka gestų kalbą. Tačiau nemaža dalis senyvo amžiaus žmonių gyvena izoliuotai – ten, kur paslaugos nėra teikiamos gestų kalba. Todėl klausos negalią turintys vyresni žmonės nepasinaudoja jų pagrindine teise gauti paslaugas ir informaciją savo nacionaline gestų kalba. Tinkamai pritaikyta aplinka klausos negalią turintiems senjorams turėtų užtikrinti informacijos prieinamumą gestų kalba bei geresnes socialines sąlygas. Valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad visa informacija, kuri yra skirta vyresnio amžiaus piliečiams, būtų prieinama jų nacionaline gestų kalba, o paslaugų tiekėjai mokėtų gestų kalbą, kad kurtiesiems būtų suteiktos tokios pačios galimybės kaip ir visiems piliečiams. Kai kuriose šalyse klausos negalią turintys senjorai turi savo organizacijas arba klubus. Ar jūs esate senjoras? Tuomet organizuokite renginį kartu su kitais senjorais ir švęskite mūsų, kurčiųjų, paveldą! Nepamirškite šiomis akimirkomis dalintis socialinėje erdvėje naudojant grotažymes #IDSL2019 bei #IWDeaf2019.

Naujienos šaltinis: http://wfdeaf.org/iwdeaf2019/

KAS VYKSTA LKD?

„Gestų kalbos teisė senjorams“ - uždaras renginys, kurio metu į Lietuvos kurčiųjų draugiją atvyks senjorai iš visos Lietuvos. LKD bus suorganizuota jiems atvirų durų diena ir senjorai turės galimybę susipažinti su LKD vykdomomis veiklomis, taip pat apžiūrėti LKD patalpas, aplankyti muziejaus ekspoziciją, pabendrauti su Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentu Kęstučiu Vaišnora bei susipažinti su kitais LKD darbuotojais.

Apie įvykusį renginį bus publikuojama video naujiena gestų kalba!

GESTŲ KALBOS TEISĖ KURČNEREGIAMS IR KURTIESIEMS SU NEGALIA!

Rugsėjo 26 d., ketvirtadienisKurčneregiai ir kurtieji asmenys su papildoma negalia yra pilnaverčiai kurčiųjų bendruomenių nariai. Jie turi teisę dalyvauti šių bendruomenių ir visuomeniniuose gyvenimuose kaip lygiaverčiai asmenys. Aplinkos prieinamumas žmonėms su papildoma negalia itin svarbus siekiant užtikrinti aplinkos prieinamumą visiems kurtiesiems. Be plačiai vartojamos gestų kalbos, kurčneriai gali bendrauti ir kitomis kalbos formomis, pavyzdžiui, lytėdami ar naudodamiesi specialiai kurčneregiams sukurtomis gestų kalbos vertimo paslaugas. Tokie vertimai gali apimti supančios aplinkos apibūdinimą ir asmens palydėjimą, taip pat lytėjimo ženklus. Kurtieji asmenys, turintys papildomą negalią, pavyzdžiui, autizmo spekto sutrikimų ar protinę negalią, turi teisę gyventi savarankiškai ir patys priimti sprendimus, gauti paslaugas gestų kalba švietimo, gyvenamosios vietos ir socialinių paslaugų įstaigose. Esant tinkamoms sąlygoms, kurtieji su papildoma negalia gali gyventi pilnavertį gyvenimą, būti lygūs su kitais bendruomenės nariais, būti nepriklausomi ir savarankiški visose gyvenimo srityse. Šią dieną švęskime kurčiųjų bendruomenėse užtikrindami, kad jose dalyvauti gali visi klausos negalią turintys asmenys. Dalinkitės savo daugialypių bendruomenių nuotraukomis socialinėse medijose žymėdami grotažymes #IDSL2019 ir #IWDeaf2019.

Naujienos šaltinis: http://wfdeaf.org/iwdeaf2019/

KAS VYKSTA LKD?

„Gestų kalbos teisė kurčneregiams“ - uždaras renginys, kurio metu į Lietuvos kurčiųjų draugiją atvyks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro atstovai. Bus skaitomas pranešimas apie kurčneregius Lietuvoje ir pasaulyje, vyks diskusiją apie paslaugų kurčneregiams pritaikymą, bus skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Apie įvykusį renginį bus publikuojama video naujiena gestų kalba!

GESTŲ KALBOS TEISĖ MOTERIMS!

Rugsėjo 27 d., penktadienisRemiantis tarptautiniais lyties rodikliais, moterų pasaulyje yra daugiau nei vyrų, vadinasi, didžiąją dalį ir kurčiųjų bendruomenių sudaro klausos negalią turinčios moterys. JT Neįgaliųjų teisių konvencijos 6 straipsnyje pažymima, kad negalią turinčios moterys ir merginos, įskaitant ir kurčiąsias, yra pavojuje tapti tarpsekcinės diskriminacijos subjektais. Dėl šios priežasties turi būti imamasi specialių priemonių, užtikrinančių lyčių lygybę, įvairovę bei lygiavertį dalyvavimą viešąjame gyvenime ir sprendimų priėmimų procesuose visiems klausos negalią turintiems asmenims. Nacionalinės vyriausybės bei kitos valdžios institucijos privalo imtis priemonių, kuriomis užtikrintų pilnavertį kurčiųjų moterų išsilavinimą, pažangą, įgalinimą bei jų dalyvavimą bendruomenių ir visuomenės gyvenimuose. Kurčios moterys privalo turėti galimybę mėgautis savo žmogaus teisėmis visose gyvenimo srityse! Daugelyje šalių kurčios moterys įkūrė organizacijas savo teisių gynimo bei mokymosi tikslais. Šiandien pripažinkime būtinybę garantuoti lyčių lygybę mūsų bendruomenėse bei organizacijose ir švęskime kurčiųjų moterų pasiekimus. Dalinkitės šiais pasiekimais socialinėse medijose su grotažymėmis #IDSL2019 ir #IWDeaf2019.

Naujienos šaltinis: http://wfdeaf.org/iwdeaf2019/

KAS VYKSTA LKD?

„Gestų kalbos teisė moterims“ – šią dieną internetiniame puslapyje www.lkd.lt ir LKD Facebook paskyroje bus publikuojami interviu su Žmogaus teisių centro bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovais. Šiuose video įrašuose bus aptariami moterų teisių Lietuvoje klausimai, pateikiami pavyzdžiai, suteikiama informacija, kur kreiptis siekiant pagalbos.

GESTŲ KALBOS TEISĖ HOMOSEKSUALIEMS ŽMONĖMS!

Rugsėjo 28 d., šeštadienisLesbietės, gėjai, biseksualai, transeksualai, interseksualai, kvestionuojantys savo lytiškumą bei aseksualūs asmenys gyvena skirtingose benduomenėse visame pasaulyje. Šiose bendruomenėse taip pat esti ir kurčių žmonių, kurie drąsiai priima savo daugialypes tapatybes. Kurčiųjų žmonių identitetas apima tokias gyvenimo sritis kaip lytis ir seksualinė tapatybė. Kaip ir kitos mažumos, LGBTIQA+ asmenys į kurčiųjų bendruomenes įneša įvairovės, o kai kuriose šalyse ji yra švenčiama kasmetiniuose Pride renginiuose – juose dažnai dalyvauja ir kurčiųjų bendruomenių nariai. Galimybė švęsti savo seksualinę tapatybę gimtąja gestų kalba gali smarkiai nulemti, kaip kurtieji LGBTIQA+ bendruomenės nariai regi save, o tuo pačiu ir parodo, kaip visa bendruomenė vertina juos. Kurčiųjų bendruomenės turi užtikrinti, kad LGBTIQA+ asmenys būtų pilnai atstovaujami socialiniuose renginiuose ir įtraukti į tebevykstantį tarpsekcinį žmonių teisių gynimo procesą. Šią dieną švęskime identitetų vaivorykštę mūsų kurčiųjų bendruomenėse visame pasaulyje ir dalinkimės foto akimirkomis socialinėse medijose naudodami grotažymes #IDSL2019 ir #IWDeaf2019.

Naujienos šaltinis: http://wfdeaf.org/iwdeaf2019/

KAS VYKSTA LKD?

„Gestų kalbos teisė homoseksualiems žmonėms“ – uždaras renginys, kurio metu vyks susitikimas su LGBTIQA+ asmenims. Susitikimo metu bus skaitomas pranešimas apie kurčiųjų kultūrą ir gestų kalbą, vyks diskusija, bus dalinamasi informaciją apie LGBTIQA+ bei kurčiųjų asmenų situaciją Lietuvoje.Apie įvykusį renginį bus publikuojama video naujiena gestų kalba!

GESTŲ KALBOS TEISĖ PABĖGĖLIAMS IR IMIGRANTAMS!

Rugsėjo 29 d., sekmadienisKurtieji pabėgėliai – tai viena pažeidžiamiausių kurčiųjų bendruomenės grupių. Be to, kad jie bėga nuo gyvybei pavojingų situacijų savo gimtojoje šalyje, kurtieji pabėgėliai negauna tikslios informacijos apie esamą situaciją šalyje, į kurią patenka. Kai apsigyvena pabėgėlių stovyklose, jie dažnai negauna informacijos savo gimtąja gestų kalba. Kurtieji pabėgėliai turi turėti galimybę pasinaudoti savo fundamentaliomis žmogaus teisėmis ir gauti informaciją gestų kalba, kaip kiti asmenys. Be to, jie turi teisę gauti sveikatos priežiūros ir socialinių tarnybų paslaugas gestų kalba. Kurtieji pabėgėliai taip pat privalo turėti teisę bendrauti su srities, į kurią atvyko, kurčiųjų bendruomenėmis, idant jiems būtų suteikta visokeriopa prieiga prie turimų resursų ir pagalbos priemonių perkėlimo į naują gyvenamąją vietą metu. Kurtieji pabėgėliai gali tapti kurčiaisiais imigrantais vietos kurčiųjų bendruomenėse tapdami tų bendruomenių nariais. Šią dieną švęskime suorganizuodami renginį su kurčiais pabėgėliais ir imigrantais savo bendruomenėse. Dalinkitės šių renginių akimirkomis socialinėse medijose naudodami grotažymes #IDSL2019 ir #IWDeaf2019. Būdami kartu mes stipriname tarpkultūrinius ryšius!

Naujienos šaltinis: http://wfdeaf.org/iwdeaf2019/

KAS VYKSTA LKD?

„Gestų kalbos teisė pabėgėliams ir imigrantams“ – šią dieną internetiniame puslapyje www.lkd.lt ir LKD Facebook paskyroje bus publikuojamas video interviu su Lietuvoje gyvenančiais imigrantais, kurie papasakos apie savo patirtį, kaip jiems sekėsi atvykus gyventi į Lietuvą.Apie įvykusį renginį bus publikuojama video naujiena gestų kalba!