Terminų bankas

Terminų bankas radosi atlikus lietuvių gestų kalbos vertėjų apklausą dėl sudėtingesnių sąvokų vertimo į lietuvių gestų kalbą. Įvairiuose kalbiniuose kontekstuose dirbantys vertėjai susiduria su nelengvais iššūkiais – kaip versti vieną ar kitą sąvoką, ar apskritai lietuvių gestų kalboje yra tam tikras atitikmuo konkrečiai sąvokai ir pan.

Vaizdo filmai pateikiami tematiniu principu (švietimas, sportas, informacinės technologijos, politika, ekonomika, menas)  - tai gestai, kurie atitinka tam tikras sąvokas, terminus. Kitą gestų grupę sudaro siūlytini vertimui naudoti gestai. Ši gestų grupė daugiau susijusi su kalbos norminimu, kuris netiesiogiai vyksta ir per vertimo paslaugų teikimą. Kadangi viešojoje erdvėje nėra publikuojama daug tekstų gestų kalba, kurie galėtų tapti norminimo šaltiniu, šie siūlytini gestai gali tapti pagalba ir vertėjams, ir jų klientams.

Atskirai pateiktos rekomendacijos (gestai, jų junginiai) kaip galima būtų versti vieną ar kitą sąvoką. Tai nereiškia, kad pateikti gestai žymi tam tikras sąvokas ar jų reikšmė yra nusistovėjusi, bet jie gali perteikti tam tikrame kontekste tam tikrą reikšmę - tai yra sinonimai, artimos reikšmės gestai. Dėl šios priežasties pateikiamose vaizdo bylose gestų kalba nėra titrų su sąvokomis, terminais – jie pateikiami pirštų abėcėle.

Kadangi jokio viešo susitarimo ar sprendimo dėl tarptautinių gestų vartojimo vertimuose į lietuvių gestų kalbą nėra, jie patalpinti atskiroje vaizdo byloje. Dalis tarptautinių gestų nusistovi lietuvių gestų kalboje ir, nors ir būdami skoliniais, yra vartojami kurčiųjų bendruomenėje. Sunku yra nustatyti kada jie tampa savi (norminiai), atpažįstami ir suprantami daugeliui bendruomenės narių. Turint omenyje, kad  vertimo paslauga yra atliekama lietuvių gestų kalba, šie gestai nėra siūlomi, tačiau jie pateikiami kaip papildoma informacija.