Teikiamos paslaugos

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų teisių atstovavimas yra vienas iš pagrindinių mūsų veiklų. Bendradarbiaujant su Lietuvos kurčiųjų asociacija bei kitomis organizacijomis atstovaujamos kurčiųjų teisės valdžios institucijose ir visais lygiais, tiek siūlant pataisas įstatymams, susijusiems su neįgaliaisiais, tiek atstovaujant jų teises teismuose ir kitose įstaigose bei institucijose.

Direktorė Inga Minkevičienė atsakinga už Vilniaus miesto ir rajono bei 9 rajonų: Ukmergės, Lazdijų, Druskininkų, Varėnos, Trakų, Elektrėnų, Švenčionių, Šalčininkų ir Širvintų kurčiųjų teisių atstovavimą, įstaigos darbą.

 

Asmeninių asistentų paslaugos.

Paslaugas teikia asmeniniai asistentai mokantys gestų kalbą. Specialistai siekia, kad kurčiajam žmogui būtų prieinama ir laiku suteikiama informacija, taip pat konsultuojami kurčiųjų šeimos nariai. Teikiama informacija internetine vaizdo telefonijos programa “Skype”, SMS žinutėmis mobiliuoju telefonu. Konsultuojama apie dažnai besikeičiančią kompensacinės technikos išdavimo tvarką, padeda užpildyti įvairius dokumentus, užsiregistruoti gydymo įstaigose telefonu ar internetu. Suteikiama informacija apie socialinės paramos centrų ar savivaldybės organizuojamą paramą bei globą, jos reikalingiems kurčiųjų draugijos nariams.

Asmeniniai asistentai:

Vilniuje - Orinta Zuzo, Rima Kuralavičiūtė

Ukmergės rajone – Kristina Bartulytė

Trakų rajone – Anastasija Zimina

Šalčininkų rajone – Olga Kovzan

 

Asmeninio asistento paslaugos.

Asmeninis asistentas atlieka padėjėjo, tarpininko bei informanto funkcijas. Pasirūpina neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, aptarnauja juos, nuperka maisto ir vaistų bei padeda jiems patiems apsitarnauti namuose. Kartu su valstybinėmis sociainėmis savivaldybių institucijomis organizuoja globą ir paramą jos reikalingiems senyvo amžiaus, ligotiems, vienišiems kurčiųjų draugijos nariams.

Asmeniniai asistentai - Galina Žavoronok, Laura Kunigėlytė

 

Darbo vietų paieškos paslaugos aprėpia kurčiųjų bedarbių konsultavimą ir įdarbinimą. Darbo paieškos specialistai užmezga ir palaiko nuolatinius ryšius su darbdaviais, sprendžia iškilusias problemas. Pagrindinis įdarbinimo tarpininko ir konsultanto tikslas – norinčio įsidarbinti asmens sėkmingas įsidarbinimas ir integravimasis į darbo rinką.

Darbo vietų paieškos specialistė - Astutė Balinskienė

 

Socialinių įgūdžių ugdymo paslaugas kurtiesiems teikia profesionali psichologė mokanti gestų kalbą ir teikianti psichologinę pagalbą kurtiesiems ir jų šeimų nariams. Kurtieji konsultuojami individualiai ir grupėse.

Psichologė - Rūta Mackanienė

 

Dailiųjų amatų būrelis didina kurčiųjų meninę saviraišką ir savarankiškumą. Kurtieji mokomi daryti rankdarbius, organizuoti parodas, dalyvauja mugėse. Dalyviai išmoks floristikos bei dekupažo meno.

Dailiųjų amatų būrelio vadovė – Silvana Hacking

 

Kurtiesiems teikiamos meninių gebėjimų lavinimo paslaugos. Vystant ilgas tradicijas turinčius kurčiųjų kultūrą ir meną, vykdoma kultūrinė veikla ir organizuojama meno būrelių veikla. Organizuojami ir rengiami įvairūs renginiai, viktorinos, teminės popietės, susitikimai ir kalendorinės šventės kurčiųjų bendruomenės nariams: vaikams, suaugusiems ir senjorams bei girdinčiųjų bendruomenei. Vykdant šviečiamąją veiklą rengiamos paskaitos, organizuojamos pažintinės ekskursijos į muziejus bei parodas.

Centre veikia liaudies teatro „Mimika“ ir imituojamųjų dainų veiklos. Repeticijos vyksta kasdien centro aktų salėje. Būrelių veiklą sudaro nuolatinės repeticijos, viešieji pasirodymai kurčiųjų ir girdinčiųjų bendruomenėms bei už Lietuvos ribų.

Meninių gebėjimų užimtumo organizatorė Jovita Vasilevičienė

Meninių gebėjimų užimtumo organizatorės asistentė Nijolė Karmazienė

Meno vadovė – režisierė Janina Mažeikienė

Imituojamųjų dainų būrelio vadovė Orinta Zuzo