Tarptautiniai gestai

 

Sąvokos Vartojimas Lūpų judesys
Libija Tarptautiniai gestai vartojami tarptautiniuose arba tam tikruose kontekstuose, kuomet lietuvių gestų kalboje nėra tam tikriems terminams žymėti gestų. Kai kurie iš jų vėliau tampa bendriniais. Šiuo metu stebima tendencija kiekvieną valstybę vadinti taip, kaip ji vadinama tos valstybės gyventojų. Būtinas lūpų judesys
Sirija
Tunisas
Palestina
Lobizmas Vartojamas retai, plačiai nepaplitęs (Lietuvoje).