Švietimo mainų paramos fondo projektai

Straipsnis iš Lietuvos kurčiųjų draugijos mėnraščio "Akiratis", 2014 m. rugsėjo mėn., Nr. 8(348)

Sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui

 

Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas pagal Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programą

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro (VKRC) atstovai, prieš dvejus metus pradėję darbą daugiašaliame Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci partnerysčių projekte „Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“ ( LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358), šiandien džiaugiasi nuveiktais darbais: nufilmuota 14 vaizdo klipų su neįgalių asmenų sėkmės istorijomis, sukurta projekto internetinė svetainė bei suformuota elektroninė anketinė apklausa, kurios tikslas buvo įvertinti neįgaliųjų įsidarbinimo galimybes bei karjeros ypatumus partnerėse šalyse.

Projektas pradėtas vykdyti 2012 m. kartu su partneriais iš Turkijos, Lietuvos, Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Bulgarijos. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti jaunų neįgalių asmenų užimtumo galimybes per geresnį profesinį orientavimą ir didinti jų motyvaciją siekti profesinio išsilavinimo.

Tam, kad būtų įgyvendintas šis tikslas, projekto partneriai paruošė filmuotą medžiagą apie kalbintus profesinės sėkmės savo karjeroje pasiekusius neįgaliuosius. „Tikimės, kad šios sėkmės istorijos paskatins jaunus, negalią turinčius asmenis sekti jų pavyzdžiu ir sukurti savo sėkmės istoriją“, - sakė projekto vadovė VKRC psichologė Rūta Mackanienė.

Per dvejus projekto įgyvendinimo metus buvo surengti 6 tarptautiniai partnerių susitikimai -

kiekvienai šaliai buvo įteikti sertifikatai, liudijantys apie bendrą dalyvių darbą projekte.

Partnerystės metu priimančios šalies atstovai surengė vizitus į organizacijas, kurios teikia profesinio mokymo paslaugas negalią turintiems asmenims.

Profesinio orientavimo specialistės Eglės Čižienės teigimu, vizitai į neįgaliųjų ugdymo institucijas buvo labai vertingi ir naudingi, nes partnerių, atstovaujančių visoms projekte dalyvaujančioms institucijoms, įžvalgos ir diskusijos parodė, kad dalijimasis gerąja patirtimi apie neįgaliųjų švietimą, užimtumą, profesinę reabilitaciją bei įsidarbinimo galimybes davė teigiamų rezultatų ir suteikė progą daugiau sužinoti apie negalią turinčių asmenų galimybes kiekvienoje partnerėje šalyje.

„Būtina paminėti, kad partnerių iš Sicilijos parengtas trumpametražis filmas, reprezentuojantis projekto eigą, veiklas, tikslus, rezultatus ir neįgaliųjų pasiekimus sporte, laimėjo geriausio parolimpinio filmo nominaciją tarptautiniame sporto filmų festivalyje Italijoje“, - pasakojo VKRC direktorė Inga Minkevičienė ir pridūrė, kad šia iškilminga proga delegaciją iš Lietuvos pasveikino ir šventėje dalyvavęs Lietuvos garbės konsulas Sicilijoje Alessandro Palmigiano.

Projekto veiklose aktyviai dalyvavo ir kurtieji. Per susitikimą Vilniuje svečiams iš užsienio Vilniaus kurčiųjų jaunimo grupė pristatė meninį pasirodymą. Vizito metu Lenkijoje dešimt VKRC bendruomenės kurčiųjų kartu su kitais partneriais lankėsi su neįgaliaisiais dirbančiose organizacijose ir dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, kur tobulino savo meninius gebėjimus.

Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis džiaugiasi, kad su projekto įgyvendinimu susiję organizaciniai darbai vyko sklandžiai, o programose numatytos veiklos buvo suplanuotos ir įgyvendintos kokybiškai.

R. Mackanienės teigimu, dalyvavimas tarptautinio lygmens veikloje organizacijai buvo naudingas visais atžvilgiais: projekte dalyvaujančios šalys turėjo galimybę susipažinti su partnerėje šalyje teikiamomis profesinio mokymo ir užimtumo paslaugomis neįgaliesiems, pasidalijo profesine darbo su neįgaliaisiais patirtimi, išgirdo kvapą gniaužiančių sėkmės istorijų, susipažino su kitų šalių kultūra bei tradicijomis, o svarbiausia - pasiekė visus numatytus tikslus.

Projektas baigėsi, tačiau užsienio šalių atstovai išreiškė viltį, kad  projekto metu užsimezgę ryšiai  ne tik nenutrūks, bet ir bus intensyviai plėtojami.

Visa informacija apie projektą, jo eigą  buvo talpinama  projekto internetinėje svetainėje http://dissabled.eu/en/home.asp , informaciniuose stenduose, projekto dalyvių internetinėse svetainėse ir žiniasklaidos priemonėse.

 

Jolanta PRONIAJEVA

Švietimo mainų paramos fondo, Mokymosi visą gyvenimą programa Leonardo da Vinci partnerysčių projektas „Negalią turinčių asmenų sėkmės istorijų švietimo įtaka jaunų neįgaliųjų gyvenimui“ Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358

 

 

Vykdomas Švietimo mainų paramos fondo, Mokymosi visą gyvenimą programa Leonardo da Vinci partnerysčių projektas „Negalią turinčių asmenų sėkmės istorijų švietimo įtaka jaunų neįgaliųjų gyvenimui“ Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358

Projektą vykdo Vilniaus kučiųjų reabilitacijos centras.
Pagrindinis veiklų partneris: Psichosocialinės ir darbo integracijos centras.
Projekto koordinatorė Rūta Mackanienė
Projekto kontaktinis asmuo Jolanta Proniajeva
Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.
Partneriai: Turkija,  Lietuva,  Italija,   Latvija, Lenkija, Bulgarija

Pagrindinis tikslas – didinti jaunų neįgalių asmenų užimtumo galimybes per geresnį profesinį orientavimą.
Pagrindiniai uždaviniai:
- Sukurti profesinio orientavimo specialistų ir konsultatntu Europos organizacijų bendradarbiavimą
- Asmenims su negalia sudaryti palankesnes sąlygas įsidarbinti ir dalyvauti  Europos Sąjungos darbo rinkoje.
- Gerinti asmenims su negalia profesinio orientavimo kokybę, teikiant informaciją apie visas darbo rinkos ir profesinio mokymo galimybes.

·         palyginti patirtimi ir geriausia praktika tarp skirtingų šalių abipusio mokymosi ir perduoti naujas bei geresnes praktikas, šalinant kliūtis

·         palyginti skirtingų šalių geriausią praktiką ir pasidalinti naujas bei geresnes praktikas, šalinant kliūtis.

·         suteikti neįgaliems asmenims galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime, naudojant gerąją tarptautinę patirtį.

 Planuojama sukurti internetinę svetainę, kur kiekvienos šalies neįgalieji papasakos savo sekmės istoriją; įtraukta visų šalių  nuorodos apie organizacijas, kurios teikia neįgalių asmenų profesinį švietimą ir mokymą. Projekto  produktai padės palengvinti profesinio konsultavimo kompetencijas neįgaliems studentams. Svetainė bus naudojamas kaip informacijos ir motyvacijos šaltinis profesijos patarėjams, tyrimų centro personalui, Ir, svarbiausia , NEĮGALIESIEMS.

Švietimo mainų paramos fondo
Mokymosi visą gyvenimą programa
Leonardo da Vinci partnerysčių projektas
„Negalią turinčių asmenų sėkmės istorijų švietimo įtaka jaunų neįgaliųjų gyvenimui“ Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358

Projekto vadovė Rūta Mackanienė
Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva
Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.
Partneriai: Turkija, Lietuva, Italija, Latvija, Lenkija, Bulgarija

Pagrindinis tikslas – didinti jaunų neįgalių asmenų užimtumo galimybes per geresnį profesinį orientavimą.

Ketvirtasis partnerių susitikimas Vilniuje pagal Leonardo da Vinci partnerysčių projektą “ Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“

Vilniuje rugsėjo 15-19 dienomis įvyko ketvirtasis partnerių susitikimas pagal Leonardo da Vinci partnerysčių projektą “ Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“.


Susitikime dalyvavo partneriai iš Turkijos, Bulgarijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos. Projekto partneriai atstovavo savo šalių neįgaliųjų įstaigas, teikiančias neįgaliesiems įvairias profesines ir konsultavimo paslaugas.
Susitikimo metu buvo aptarta projekto įgyvendinimo eiga, partneriai dalinosi gerąja patirtimi dirbant su neįgaliaisiais. Kiekvienos šalies atstovai pristatė prezentaciją apie įstatymus, kurie saugo neįgaliųjų teises, profesinio švietimo konsultavimo strategijas neįgaliesiems ir organizacijas dirbančios su asmenimis, turinčiais negalią savo šalyje.
Sėkmės istorija ir pasiekimais karjeroje pasidalino Vilniaus kolegijos lektorius ir gestų kalbos vertėjų centro konsultantas- Tomas Ivanauskas. Vizito metu partneriai lankėsi Lietuvos neįgaliųjų reabilitacijos centruose, susipažino su Lietuvoje neįgaliesiems teikamomis profesinėmis paslaugomis.
Vilniaus kurtčiųjų jaunimo grupė pristatė meninį pasirodymą.
Vykdant projekto veiklas bus aktyvuota internetinė svetainė, kur kiekvienos šalies neįgalieji papasakos savo sekmės istoriją; įtraukta visų šalių nuorodos apie organizacijas, kurios teikia neįgalių asmenų profesinį švietimą ir mokymą. Projekto produktai padės palengvinti profesinio konsultavimo kompetencijas neįgaliems studentams.Svetainė bus naudojamas kaip informacijos ir motyvacijos šaltinis profesijos patarėjams, tyrimų centro personalui, Ir neįgaliesiems.

 

 

 

 

 

 

 

----------

 

 

 

 

 

 

 

Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas pagal Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programą.

„Negalią turinčių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“ Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358

Projekto vadovė Rūta Mackanienė

Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva

Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.                       

Partneriai: Turkija,  Lietuva,  Italija,   Latvija, Lenkija, Bulgarija

 

Įvyko baigiamasis projekto „Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs“ partnerių susitikimas Palerme

 

Š.m. birželio 11-15 dienomis Palerme įvyko baigiamasis (šeštasis) projekto „Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs“ partnerių susitikimas. Projektas vykdomas nuo 2012 m. kartu su partneriais iš Turkijos, Lietuvos, Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Bulgarijos. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti jaunų neįgalių asmenų užimtumo galimybes per geresnį profesinį orientavimą ir didnti jų motyvaciją siekti profesinio išsilavinimo. Tam, kad būtų įgyvendintas šis tikslas, projekto partneriai paruošė filmuotas medžiagas, kuriose kalbino profesinės sėkmės savo karjeroje pasiekusius neįgaliuosius. Tikimės, kad šios sėkmės istorijos paskatins jaunus, negalią turinčius asmenis sekti jų pavyzdžiu ir sukurti savo sėkmės istoriją.

Atsakomybė organizuoti paskutinį, apibendrinamąjį, projektinį susitikimą atiteko partneriams iš Italijos. Šio susitikimo metu buvo aptarti du metus trukusio bendradarbiavimo rezultatai. Daugiausia dėmesio skirta projekto veiklų vertinimui ir galutinės ataskaitos aptarimui. Kiekvienos šalies atstovai pasidalijo pasiekimais įgyvendinant projektą ir pristatė dvejų metų trukmės partnerystės galutinius produktus, o laisvu nuo konferencijų metu, mėgavosi jiems suorganizuota kultūrine programa.

Paskutinį susitikimo vakrą, projekto partneriams atiteko garbė  sudalyvauti Tarptautiniame Italijos Sporto filmų festivalyje, kuriame partnerių iš Sicilijos parengtas trumpametražis filmas, reprezentuojantis projekto eigą, veiklas, tikslus, rezultatus ir neįgaliųjų pasiekimus sporte, laimėjo geriausio paraolimpinio filmo nominaciją ir sukėlė didelį auditorijos susidomėjimą „Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs“ projektu.

Partnerių iš Sicilijos sukurtas trumpametražis filmas, reprezentuojantis projekto eigą, veiklas, tikslus ir neįgaliųjų pasiekimus sporte.
 
 
Tarptautinio Italijos Sporto filmų festivalio geriausio paraolimpinio filmo nominacijos įteikimo akimirkos.
 
 

 

 

 

 

 

 

Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas pagal Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programą.

Projekto vadovė Rūta Mackanienė

Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva

Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.                       

Partneriai: Turkija,  Lietuva,  Italija,   Latvija, Lenkija, Bulgarija

 

Penktasis projekto “Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs” partnerių susitikimas Rygoje

 

Š. m. kovo 10-14 dienomis Rygoje įvyko penktasis projekto „Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs“ partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptarta projekto eiga, veiklos, atlikti darbai ir įgyvendintos užduotis.

Susitikimo dalyvių įžvalgos ir diskusijos parodė, kad dalinimasis gerąja patirtimi apie neįgaliųjų švietimą, užimtumą, profesinę reabilitaciją bei įsidarbinimo galimybes atnešė teigiamų rezultatų ir suteikė galimybę daugiau sužinoti apie negalią turinčių asmenų galimybes kiekvienoje partnerėje šalyje.

Vizito metu Rygoje, kiekvienos šalies atstovai taip pat pristatė nufilmuotą sėkmės istoriją su negalią turinčiu asmeniu bei prezentaciją, kurioje buvo pateikta negalią turinčio asmens geroji praktika ir patirtis siekiant profesinės karjeros. Susitikimo dalyviai dar kartą apžvelgė projekto internetinio tinklalapio turinį, aptarė galimus jo pakeitimus ir papildymą.

Užsienio svečiai lankėsi profesinio mokymo centre neįgaliesiems Jurmaloje, kuriame susipažino su profesinio mokymo aspektais ir teikiama pagalba ieškant darbo neįgaliesiems Latvijoje bei susitiko su negalią turinčiu asmeniu, kuris jiems papasakojo savo sėkmės istoriją.

Latvijos partneriai svečiams suorganizavo kultūrinę programą, kurios metu dalyviai turėjo progą pasigrožėti istoriniais Rygos vaizdais, pažinti Latvijos kultūrą ir pabūvoti Jurmaloje.

Šeštasis partnerių susitikimas vyks š.m. birželio 11-15 dienomis Italijoje, Sicilijoje.

 

Švietimo mainų paramos fondo

Mokymosi visą gyvenimą programa

Leonardo da Vinci partnerysčių projektas

 „Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“ Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358

Projekto vadovė Rūta Mackanienė

Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva

Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.                       

Partneriai: Turkija,  Lietuva,  Italija,   Latvija, Lenkija, Bulgarija

 

Pagrindinis tikslas - didinti jaunų neįgalių asmenų užimtumo galimybes per geresnį profesinį orientavimą.

 

Ketvirtasis partnerių susitikimas Vilniuje pagal Leonardo da Vinci partnerysčių projektą “ Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“

 

Vilniuje rugsėjo 15-19 dienomis įvyko ketvirtasis partnerių susitikimas pagal Leonardo da Vinci partnerysčių projektą “ Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“.

Susitikime dalyvavo partneriai iš  Turkijos, Bulgarijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos. Projekto partneriai atstovavo savo šalių neįgaliųjų įstaigas, teikiančias neįgaliesiems įvairias profesines ir konsultavimo paslaugas.

Susitikimo metu buvo aptarta projekto įgyvendinimo eiga, partneriai dalinosi gerąja patirtimi dirbant su neįgaliaisiais. Kiekvienos šalies atstovai pristatė prezentaciją apie įstatymus, kurie saugo neįgaliųjų teises, profesinio švietimo konsultavimo strategijas neįgaliesiems ir organizacijas dirbančios su asmenimis, turinčiais negalią savo šalyje.

Sėkmės istorija ir pasiekimais karjeroje pasidalino Vilniaus kolegijos lektorius ir gestų kalbos vertėjų centro konsultantas- Tomas Ivanauskas. Vizito metu partneriai lankėsi Lietuvos neįgaliųjų reabilitacijos centruose, susipažino su Lietuvoje neįgaliesiems teikamomis profesinėmis paslaugomis.

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro saviveiklininkai pristatė meninį pasirodymą.

 

 

Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas pagal Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programą.
 
Projekto vadovė Rūta Mackanienė

Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva

Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.                       

Partneriai: Turkija,  Lietuva,  Italija,   Latvija, Lenkija, Bulgarija

 

Trečiasis projekto “Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs” partnerių susitikimas Lenkijoje

Trečiasis projekto “Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs” Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358 susitikimas įvyko Lenkijoje, Rybniko mieste 2013 metų gegužės 12-16 dienomis.

Susitikimo metu projekto partneriai iš Turkijos, Lietuvos, Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Bulgarijos pristatė nufilmuotą interviu su negalią turinčiu asmeniu, kuris pasiekė sėkmės savo profesinėje karjeroje. Vyko interviu vertinimai, kurių metu buvo nutarta dėl galutinės video struktūros, sudedamųjų dalių ir grafinio išdėstymo.                                                                                                                              

Kol vyko projekto aptarimas, besimokantieji VKRC kurčiųjų bendruomenės nariai, kartu su kitais kurčiaisiais dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, kur tobulino savo meninius gebėjimus ir bendravo anglų kalba.

Vizito metu partneriai lankėsi Profesinės reabilitacijos centre neįgaliesiems, Zory mieste bei susitiko su regos negalią turinčia moterimi, kuri pasidalino savo sėkmės istorija ir pasiekimais karjeroje.

Aptarus partnerystės projekto eigą ir artimiausias veiklas, užsienio svečiai vyko į pažintinę-apžvalginę ekskursiją Krokuvos mieste.

Ketvirtasis projekto partnerių susitikimas numatomas 2013 m. rugsėjo 15-19 dienomis, Vilniuje (Lietuva).

 

 

Švietimo mainų paramos fondo

Mokymosi visą gyvenimą programa

Leonardo da Vinci partnerysčių projektas

 „Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“ Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358

Projekto vadovė Rūta Mackanienė

Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva

Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.                       

Partneriai: Turkija,  Lietuva,  Italija,   Latvija, Lenkija, Bulgarija

 

Antrasis projekto “Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of DisabledYoungs” partnerių susitikimas Bulgarijoje

 

Burge 2013 m. sausio 20-24 dienomis įvyko antrasis projekto „Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs“ partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo 6 šalių (Turkijos, Lietuvos, Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Bulgarijos) atstovai (viso 19 dalyvių), atstovaujantys visoms projekte dalyvaujančioms institucijoms, kuriose vykdomos projekto veiklos.

Susitikimo metu buvo aptartas ir suformuotas projekto internetinės svetainės modelis bei turinys. Turkija pristatė parengtus galimus projekto logotipo ir plakato variantus, o atstovai iš Lietuvos - sumaketuotą projekto lankstinuką.  Vizito metu aptarta ir pirminė anketinės apklausos klausimyno struktūra, kurios tikslas įvertinti  neįgaliųjų įsidarbinimo galimybes bei karjeros ypatumus partnerėse šalyse. Apsvarstytas projekto viešinimo planas.

Sėkmės istorija ir pasiekimais karjeroje pasidalino regos negalią turintis svečias iš Turkijos.

Vizito Burge metu projekto partneriai lankėsi „Neįgaliųjų vaikų ugdymo centre“ (St. Nicholas the Thaumaturge) kur turėjo galimybę susipažinti su įstaigos veikla ir teikiamomis paslaugomis.

Bulgarijoje pirmą kartą besilankantiems projekto dalyviams suorganizuota ir speciali kultūrinė programa, kurios metu partneriai apsilankė viename iš seniausių ir gražiausių miestų - Nesebare.

Trečiasis projekto partnerių susitikimas numatomas 2013 m. gegužės mėnesį Rybnike (Lenkija).

 

 

Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas pagal Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programą.

Projekto vadovė Rūta Mackanienė

Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva

Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.                       

Partneriai: Turkija, Lietuva, Italija, Latvija, Lenkija, Bulgarija

 

Įvyko pirmasis projekto “Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs” partnerių susitikimas Turkijoje.

2012 m. Lapkričio 19-23 dienomis Ankaroje buvo suorganizuotas pirmasis projekto “Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs”, sutarties numeris LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358 partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos projekto gairės, įgyvendinimo etapai ir siekiami galutiniai projekto rezultatai.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti jaunų neįgalių asmenų užimtumo galimybes per geresnį profesinį orientavimą ir didnti jų motyvaciją siekti profesinio išsilavinimo. Tam, kad būtų įgyvendintas šis tikslas, projekto partneriai parengs filmuotas medžiagas, kuriose bus pristatomos neįgalių asmenų sėkmės istorijos. Stebėdami šias istorijas, neįgalieji sustiprins motyvaciją ir labiau pasitikės savimi planuodami profesinę karjerą. 

Susitikimo metu, projekte dalyvaujančių šalių atstovai pristatė savo organizacijas, aptarė projekto veiklos planą dvejiems metams, peržiūrėjo įsipareigojimus, numatė artimiausias užduotis ir pasidalino atsakomybėmis. Nuspręstos kitų susitikimų datos, vieta, aptarti kiti su projekto įgyvendinimu susiję klausimai.

Vizito metu partneriai lankėsi profesinio mokymo centre neįgaliesiems – Anadolu universitete, Neįgaliųjų integracijos institute ir mokymo centre, kuris skirtas asmenims su klausos negalia. Užsienio svečiams buvo suorganizuotas susitikimas su profesionaliais negalią turinčiais futbolininkais. Susitikimo dalyviai stebėjo jų pasirodymą ir turėjo galimybę su jais pabendrauti.

Aptarę projekto veiklas ir pasidalinę užduotimis, projekto partneriai aplankė žymias Ankaros vietas.

Kitas projekto susitikimas numatytas 2013 m. sausio mėn. Bulgarijoje.