Projektai

VŠĮ VILNIAUS KURČIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRO VYKDOMI PROJEKTAI
 
 

 

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto  „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projektas

PROJEKTAS

„KARTU MES GALIME DAUG“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-100

 Viešoji įstaiga Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras laimėjo Europos socialinio fondo paramos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto  „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ remiamą projektą „Kartu mes galime daug“ dėl pagalbos Vilniaus kurtiesiems integruojantis į darbo rinką.

Projektas „Kartu mes galime daug“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-100 patvirtintas ir pradedama Vilniaus bedarbių kurčiųjų registracija.

Įgyvendinant šį projektą pagrindinis dėmesys bus skiriamas kurtiesiems, ieškantiems darbo, norintiems įgyti naują specialybę ar persikvalifikuoti. Europos socialinio fondo reikalavimas, kad kurtieji (ar kiti diskriminuojami asmenys) turėtų galimybę daugiau sužinoti apie esamą situaciją darbo rinkoje, įgyti socialinių įgūdžių, padėsiančių jiems įsidarbinti bei kuo ilgiau išsilaikyti vienoje darbo vietoje.

Remiamos tik tokios projekto veiklos, kurios padės kurtiesiems geriau įsitvirtinti darbo rinkoje.

 

Kadangi pasaulyje viskas kompiuterizuota ir automatizuota, darbdaviai reikalauja iš darbuotojų aukštesnės kvalifikacijos.

  Europos Sąjungos projekto rėmimo sąlyga, kad visi, dalyvaujantys projekte kurtieji įgytų bendruosius įgūdžius:

-  tobulintų anglų kalbos žinias;

-  mokėtų naudotis kompiuteriu;

-  gebėtų spręsti konfliktus;

-  gebėtų įveikti stresą;

-  gebėtų dirbti komandoje;

- susipažintų su darbo įstatymais ir kitais norminiais aktais.

Projekto metu vyks kursai/mokymai – jų metu projekto dalyviai turės galimybę išanalizuoti savo gebėjimus ir profesinius poreikius. Jūsų vertinimą (ką Jūs gebate, kuo galite būti) atliks profesionalūs psichologai, profesinio orientavimo specialistai. Už šias paslaugas, kad Jums suteiktų informaciją, kas jūs esate, ką mėgstate, ką galite dirbti apmoka ES remiamas projektas „Kartu mes galime daug“.

  Projekto dalyviai turės galimybę susitikinėti grupėmis – pasikeisti gyvenimo patirtimi, gyvenimo istorijomis, diskutuoti apie darbo problemas ir ruošti efektyvesnius darbo integracijos pasiūlymus. Projekto dalyviai turės galimybę persikvalifikuoti – bus surengti keturių krypčių profesiniai mokymai:

- viešbučio tarnautojų;

- apželdinimo dizainerių;

- siuvimo konstruktorių - dizainerių;

- administratorių - IT specialistų.

Mokymai vyks 240 val., t.y., apie 2 mėnesius.

 

Džiaugiamės, galėdami Jums suteikti šią galimybę: tobulinti savo gebėjimus, kelti kvalifikaciją, įgyti naują specialybę ir sėkmingai dirbti. Tačiau taip pat gaila, kad tokia galimybe galės pasinaudoti tik

75 asmenys iš Vilniaus ir 8 kurtieji iš Tauragės. Įgyti naujas profesijas galės tik 31 labai norintys ir motyvuoti kurtieji.

 

  VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre, projekto darbuotojai, nuolat jums teiks socialines, profesines ir įdarbinimo konsultacijas bei paslaugas.

 

Mes labai džiaugiamės, kad Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras Vilniaus kurčiųjų bendruomenės nariams galės padėti ieškoti darbo bei įsitvirtinti darbo vietoje; suteiks galimybę kelti savo kvalifikaciją bei ugdyti bendruosius įgūdžius.

Ir visa tai nemokamai!

 

Registracija vyksta jau dabar. Visus susidomėjusius maloniai kviečiame registruotis:

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras

Adresas: Vilnius, Šv.Kazimiero g. 3, 28 kab.

Tel. .(8-5) 2626407

Skype .Vilniaus_kurciuju_klubas

E.pastasvilniauskrc@gmail.com

Registruoja Orinta Karmazaitė ir Arūnas Šaukeckas

-----------------

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras 2012-2015 metais įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" VP1-1.3-SADM-02-K priemonės "Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką" projektą "KARTU MES GALIME DAUG".
      Projekto tikslas – didinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asmenų įsidarbinimo galimybes, teikiant kompleksines paslaugas, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekte pagrindinis dėmesys skiriamas kurtiesiems, kurie ieško darbo, nori įgyti naują specialybę arba persikvalifikuoti. Projekto metu teikiamos kompleksinės socialinės ir profesinės reabilitacijos paslaugos, kurios padeda kurtiesiems ir neprigirdintiems geriau pažinti save, savo gebėjimus, įgyti profesiją. Projekte dirbantys įdarbinimo tarpininkai tikslinės grupės nariams padeda ieškoti laisvų darbo vietų, susirasti darbą, įsidarbinti ir adaptuotis darbo vietoje, tarpininkauti su darbdaviais ir bendradarbiais, užtikrinant kuo ilgesnį darbą pasirinktoje vienoje vietoje. Projekto metu numatoma 83 tikslinės grupės narių: 75 kurtieji asmenys iš Vilniaus miesto ir 8 iš Tauragės miesto.

Projektas dalyviams naudingas tuo, kad jie gali įgyti bendrųjų įgūdžių: išmokti naudotis kompiuteriu ar patobulinti savo įgūdžius dirbant su jais, išmokti tvarkyti savo finansus ir sudaryti nesudėtingas kompiuterines lenteles, išmokti taisyklingos lietuvių kalbos ir žodžių reikalingų darbe, išmokti anglų kalbos arba pagilinti savo žinias. Projekto metu vyksta ir kursai/mokymai – jų metu projekto dalyviai turi galimybę išanalizuoti savo gebėjimus ir profesinius poreikius. Jūsų vertinimą (ką projekto dalyvis geba, atsižvelgiant į šiuos gebėjimus kuo galėtų dirbti ateityje) atlieka profesionalūs psichologai ir profesinio orientavimo specialistai. Projekto dalyviams organizuojamos savipagalbos grupės, jų metu susitikę kurtieji gali pasidalinti įgytomis žiniomis, aptarti įsidarbinimo problemas, teikti savo pasiūlymus kaip efektyviau integruotis į darbo rinką.  Įgyvendinamas projektas suteikia galimybę persikvalifikuoti bei surengti keturių krypčių profesinius mokymus: viešbučio tarnautojų (valymo ir aptarnavimo) specialybei įgyti; apželdinimo dizaino-želdinių prižiūrėtojų specialybei įgyti; veido ir kūno priežiūros specialybei įgyti; biuro administravimo-IT specialybei įgyti. Profesinių mokymų trukmė nuo 1,5 iki 4 mėnesių. Kiekvienas dalyvis, baigęs šiuos mokymus gauna pažymėjimą partvirtinantį profesinių mokymų baigimą ir gebėjimą dirbti pagal įgytą specialybę, t. p. turi galimybę atlikti praktiką projekto partnerių organizacijose, kuriose, sėkmingai atlikę praktiką, turės galimybę įsidarbinti. Taip sudaromos sąlygos įgyti atitinkantį rinkos poreikius išsilavinimą ir užtikrinti galimybę pasirinkti kurtiesiems tinkančią mokymosi formą ir priemonę.

Projekte efektyviai organizuotas profesinių įgūdžių mokymo procesas, kurtiesiems nereikia gaišti daug laiko informacijos paieškai, tuo pačiu realizuoti savo naujai įgytas kompetencijas. Asmenims, turintiems klausos negalią, reikalinga nuolatinė pagalba motyvuojant dirbti, keliant savęs įsivertinimą, ugdant darbinius ir profesinius įgūdžius, organizuojant bendruomenėje savipagalbos grupes, tarpininkaujant su darbdaviais ir darbo vietoje, tarpininkaujant ieškant darbo ir įdarbinant bei pagalba darbo vietoje. Tam, kad ši pagalba projekto dalyviams būtų profesionali ir projekto darbuotojai: socialiniai ugdymo specialistai, profesinio orientavimo specialistai, psichologai, įdarbinimo tarpininkai ir jų asistentai turėtų aukštą kvalifikaciją, mokėtų pristatyti tikslinę grupę darbdaviui ir bendradarbiams, gebėtų padėti kurčiajam kuo ilgiau išsilaikyti darbo vietoje, vyko darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Didžiojoje Britanijoje kurčiųjų įdarbinimo organizacijoje „DeafPlus“, kuri specializuojasi ir dirba kurčiųjų profesinio orientavimo ir įdarbinimo srityse.

Tokia priemonių visuma sustiprina tikslinės grupės narių motyvaciją įgyti specialybę ar įsidarbinti, o įsidarbinus kuo ilgiau išsilaikyti vienoje darbo vietoje. Ši veikla prisidės prie lygių galimybių darbo rinkoje didinimo – įgyvendinimo.  Projektas kurčiųjų bendruomenės nariams suteikia galimybę kelti savo kvalifikaciją bei ugdyti bendruosius įgūdžius, padeda ieškoti darbo bei įsitvirtinti darbo vietoje.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, Tauragės tėvų su negalinčiais girdėti vaikais bendrija „Prasmė“, Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centru, UAB "BSS grupė", ir UAB VIKADA, viešąja įstaiga „Psichosocialinės ir darbo integracijos centras“, kurių patirtis ir įnašas prisideda siekiant projekto pagrindinio tikslo ir suteikia projektui pridėtinės vertės. Bendradarbiaujant visiems partneriams siekiama, kad kurtieji turėtų geresnes galimybes įsidarbinti ir dirbti, ir nebūtų diskriminuojami dėl savo negalios. Projektui vadovauja Inga Minkevičienė, projektą koordinuoja Rūta Mackanienė, o administratoruoja Reda Bukelienė.

 

Klausiame projekto administratorės Redos Bukelienės „Kiek planuojama įtraukti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų į projekto veiklas? Ir kokie planuojami rezultatai?“

      - Mes norėtumėme įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių. Planuota, kad suteiksime paslaugas 83 asmenims ir įsipareigojome, kad 23 asmenims padėsime integruotis į darbo rinką ilgiau negu 6 mėnesius. Šiuo metu veiklose dalyvauja 67 asmenys, o dirba ilgiau negu planuota apie 18 tikslinės grupės narių. Taip pat šiuo metu jau 14 asmenų baigė profesinius mokymus: „Viešbučio tarnautojas“ ir „Biuro administravimo-IT specialistas“. Dar aštuoni jaunuoliai jau pradėjo lankyti „Apželdinimo dizaino-želdinių prižiūrėtojo“ profesinius mokymus, o artimiausiu metu planuojami dar vieni profesiniai mokymai „Veido ir kūno priežiūros specialistų“, labai kviečiame registruotis į juos, nes turime galimybę apmokyti tik 8 pačius motyvuotus bendruomenės narius. Teikiamos paslaugos padeda kurtiesiems ir neprigirdintiems geriau pažinti save, pažadinti savo gebėjimus, aukščiau save vertinti, įgyti profesiją. Tikimės, kad suteikta pagalba motyvuos ir kitus bendruomenės narius bei visuomenę, padės plačiau įvertinti savo galimybes bei stiprins darbo motyvaciją.

Projekto "Kartu mes galime daug" Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-100  veiklą 2.1.1.1 ”Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas  užsienyje“

  

Pagal  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos

1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projekto Kartu mes galime daug 

Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-100  veiklą 2.1.1.1 ”Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas   užsienyje“, 17 darbuotojų, dirbančių projekte iš įvairių Lietuvos kurčiųjų organizacijų, galėjo kelti kvalifikaciją Londono kurčiųjų organizacijose; susipažinti su Anglijoje kurtiesiems teikiamomis paslaugomis. Tikimės,kad ši stažuotė suteiks galimybę plėsti kompleksines paslaugas Lietuvoje ir greičiau integruotis  kurtiesiems į darbo rinką. Dėkodami už priėmimą, projekto koordinatorė Rūta Mackanienė pakvietė DeafPlus direktorę Clare Margaret Kennedy ir vadybininką Jason Mark Barnett apsilankyti Vilniaus kurčiųjų organizacijose. Š.m. birželio pradžioje DaefPlus atstovai atvyksta į Vilnių. Projekto vykdytojai ir partneriai organizuoja susitikimą.

   

   

   

 

 

Švietimo mainų paramos fondo, Mokymosi visą gyvenimą programa Leonardo da Vinci partnerysčių projektas „Negalią turinčių asmenų sėkmės istorijų švietimo įtaka jaunų neįgaliųjų gyvenimui“ Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358

 

Vykdomas Švietimo mainų paramos fondo, Mokymosi visą gyvenimą programa Leonardo da Vinci partnerysčių projektas „Negalią turinčių asmenų sėkmės istorijų švietimo įtaka jaunų neįgaliųjų gyvenimui“ Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358

Projektą vykdo Vilniaus kučiųjų reabilitacijos centras.
Pagrindinis veiklų partneris: Psichosocialinės ir darbo integracijos centras.
Projekto koordinatorė Rūta Mackanienė
Projekto kontaktinis asmuo Jolanta Proniajeva
Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.
Partneriai: Turkija,  Lietuva,  Italija,   Latvija, Lenkija, Bulgarija

Pagrindinis tikslas – didinti jaunų neįgalių asmenų užimtumo galimybes per geresnį profesinį orientavimą.
Pagrindiniai uždaviniai:
- Sukurti profesinio orientavimo specialistų ir konsultatntu Europos organizacijų bendradarbiavimą
- Asmenims su negalia sudaryti palankesnes sąlygas įsidarbinti ir dalyvauti  Europos Sąjungos darbo rinkoje.
- Gerinti asmenims su negalia profesinio orientavimo kokybę, teikiant informaciją apie visas darbo rinkos ir profesinio mokymo galimybes.

·         palyginti patirtimi ir geriausia praktika tarp skirtingų šalių abipusio mokymosi ir perduoti naujas bei geresnes praktikas, šalinant kliūtis

·         palyginti skirtingų šalių geriausią praktiką ir pasidalinti naujas bei geresnes praktikas, šalinant kliūtis.

·         suteikti neįgaliems asmenims galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime, naudojant gerąją tarptautinę patirtį.

 Planuojama sukurti internetinę svetainę, kur kiekvienos šalies neįgalieji papasakos savo sekmės istoriją; įtraukta visų šalių  nuorodos apie organizacijas, kurios teikia neįgalių asmenų profesinį švietimą ir mokymą. Projekto  produktai padės palengvinti profesinio konsultavimo kompetencijas neįgaliems studentams. Svetainė bus naudojamas kaip informacijos ir motyvacijos šaltinis profesijos patarėjams, tyrimų centro personalui, Ir, svarbiausia , NEĮGALIESIEMS.

Švietimo mainų paramos fondo
Mokymosi visą gyvenimą programa
Leonardo da Vinci partnerysčių projektas
„Negalią turinčių asmenų sėkmės istorijų švietimo įtaka jaunų neįgaliųjų gyvenimui“ Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358

Projekto vadovė Rūta Mackanienė
Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva
Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.
Partneriai: Turkija, Lietuva, Italija, Latvija, Lenkija, Bulgarija

Pagrindinis tikslas – didinti jaunų neįgalių asmenų užimtumo galimybes per geresnį profesinį orientavimą.

Ketvirtasis partnerių susitikimas Vilniuje pagal Leonardo da Vinci partnerysčių projektą “ Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“

Vilniuje rugsėjo 15-19 dienomis įvyko ketvirtasis partnerių susitikimas pagal Leonardo da Vinci partnerysčių projektą “ Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“.


Susitikime dalyvavo partneriai iš Turkijos, Bulgarijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos. Projekto partneriai atstovavo savo šalių neįgaliųjų įstaigas, teikiančias neįgaliesiems įvairias profesines ir konsultavimo paslaugas.
Susitikimo metu buvo aptarta projekto įgyvendinimo eiga, partneriai dalinosi gerąja patirtimi dirbant su neįgaliaisiais. Kiekvienos šalies atstovai pristatė prezentaciją apie įstatymus, kurie saugo neįgaliųjų teises, profesinio švietimo konsultavimo strategijas neįgaliesiems ir organizacijas dirbančios su asmenimis, turinčiais negalią savo šalyje.
Sėkmės istorija ir pasiekimais karjeroje pasidalino Vilniaus kolegijos lektorius ir gestų kalbos vertėjų centro konsultantas- Tomas Ivanauskas. Vizito metu partneriai lankėsi Lietuvos neįgaliųjų reabilitacijos centruose, susipažino su Lietuvoje neįgaliesiems teikamomis profesinėmis paslaugomis.
Vilniaus kurtčiųjų jaunimo grupė pristatė meninį pasirodymą.
Vykdant projekto veiklas bus aktyvuota internetinė svetainė, kur kiekvienos šalies neįgalieji papasakos savo sekmės istoriją; įtraukta visų šalių nuorodos apie organizacijas, kurios teikia neįgalių asmenų profesinį švietimą ir mokymą. Projekto produktai padės palengvinti profesinio konsultavimo kompetencijas neįgaliems studentams.Svetainė bus naudojamas kaip informacijos ir motyvacijos šaltinis profesijos patarėjams, tyrimų centro personalui, Ir neįgaliesiems.

 

 

 

----------

---------

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto  „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projektas (pristatymas gestų kalba)

 

 

 

 

 

Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas pagal Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programą.

Projekto vadovė Rūta Mackanienė

Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva

Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.                       

Partneriai: Turkija, Lietuva, Italija, Latvija, Lenkija, Bulgarija

 

Įvyko pirmasis projekto “Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs” partnerių susitikimas Turkijoje.

2012 m. Lapkričio 19-23 dienomis Ankaroje buvo suorganizuotas pirmasis projekto “Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs”, sutarties numeris LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358 partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos projekto gairės, įgyvendinimo etapai ir siekiami galutiniai projekto rezultatai.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti jaunų neįgalių asmenų užimtumo galimybes per geresnį profesinį orientavimą ir didnti jų motyvaciją siekti profesinio išsilavinimo. Tam, kad būtų įgyvendintas šis tikslas, projekto partneriai parengs filmuotas medžiagas, kuriose bus pristatomos neįgalių asmenų sėkmės istorijos. Stebėdami šias istorijas, neįgalieji sustiprins motyvaciją ir labiau pasitikės savimi planuodami profesinę karjerą. 

Susitikimo metu, projekte dalyvaujančių šalių atstovai pristatė savo organizacijas, aptarė projekto veiklos planą dvejiems metams, peržiūrėjo įsipareigojimus, numatė artimiausias užduotis ir pasidalino atsakomybėmis. Nuspręstos kitų susitikimų datos, vieta, aptarti kiti su projekto įgyvendinimu susiję klausimai.

Vizito metu partneriai lankėsi profesinio mokymo centre neįgaliesiems – Anadolu universitete, Neįgaliųjų integracijos institute ir mokymo centre, kuris skirtas asmenims su klausos negalia. Užsienio svečiams buvo suorganizuotas susitikimas su profesionaliais negalią turinčiais futbolininkais. Susitikimo dalyviai stebėjo jų pasirodymą ir turėjo galimybę su jais pabendrauti.

Aptarę projekto veiklas ir pasidalinę užduotimis, projekto partneriai aplankė žymias Ankaros vietas.

Kitas projekto susitikimas numatytas 2013 m. sausio mėn. Bulgarijoje.

 

 
 
 
 
 

Švietimo mainų paramos fondo

Mokymosi visą gyvenimą programa

Leonardo da Vinci partnerysčių projektas

 „Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“ Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358

Projekto vadovė Rūta Mackanienė

Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva

Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.                       

Partneriai: Turkija,  Lietuva,  Italija,   Latvija, Lenkija, Bulgarija

 

Antrasis projekto “Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngspartnerių susitikimas Bulgarijoje

 

Burge 2013 m. sausio 20-24 dienomis įvyko antrasis projekto „Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs“ partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo 6 šalių (Turkijos, Lietuvos, Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Bulgarijos) atstovai (viso 19 dalyvių), atstovaujantys visoms projekte dalyvaujančioms institucijoms, kuriose vykdomos projekto veiklos.

Susitikimo metu buvo aptartas ir suformuotas projekto internetinės svetainės modelis bei turinys. Turkija pristatė parengtus galimus projekto logotipo ir plakato variantus, o atstovai iš Lietuvos - sumaketuotą projekto lankstinuką.  Vizito metu aptarta ir pirminė anketinės apklausos klausimyno struktūra, kurios tikslas įvertinti  neįgaliųjų įsidarbinimo galimybes bei karjeros ypatumus partnerėse šalyse. Apsvarstytas projekto viešinimo planas.

Sėkmės istorija ir pasiekimais karjeroje pasidalino regos negalią turintis svečias iš Turkijos.

Vizito Burge metu projekto partneriai lankėsi „Neįgaliųjų vaikų ugdymo centre“ (St. Nicholas the Thaumaturge) kur turėjo galimybę susipažinti su įstaigos veikla ir teikiamomis paslaugomis.

Bulgarijoje pirmą kartą besilankantiems projekto dalyviams suorganizuota ir speciali kultūrinė programa, kurios metu partneriai apsilankė viename iš seniausių ir gražiausių miestų - Nesebare.

Trečiasis projekto partnerių susitikimas numatomas 2013 m. gegužės mėnesį Rybnike (Lenkija).

 
 
 
 
 
 
Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas pagal Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programą.
 
Projekto vadovė Rūta Mackanienė

Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva

Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.                       

Partneriai: Turkija,  Lietuva,  Italija,   Latvija, Lenkija, Bulgarija

 

Trečiasis projekto “Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs” partnerių susitikimas Lenkijoje

Trečiasis projekto “Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs” Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358 susitikimas įvyko Lenkijoje, Rybniko mieste 2013 metų gegužės 12-16 dienomis.

Susitikimo metu projekto partneriai iš Turkijos, Lietuvos, Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Bulgarijos pristatė nufilmuotą interviu su negalią turinčiu asmeniu, kuris pasiekė sėkmės savo profesinėje karjeroje. Vyko interviu vertinimai, kurių metu buvo nutarta dėl galutinės video struktūros, sudedamųjų dalių ir grafinio išdėstymo.                                                                                                                              

Kol vyko projekto aptarimas, besimokantieji VKRC kurčiųjų bendruomenės nariai, kartu su kitais kurčiaisiais dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, kur tobulino savo meninius gebėjimus ir bendravo anglų kalba.

Vizito metu partneriai lankėsi Profesinės reabilitacijos centre neįgaliesiems, Zory mieste bei susitiko su regos negalią turinčia moterimi, kuri pasidalino savo sėkmės istorija ir pasiekimais karjeroje.

Aptarus partnerystės projekto eigą ir artimiausias veiklas, užsienio svečiai vyko į pažintinę-apžvalginę ekskursiją Krokuvos mieste.

Ketvirtasis projekto partnerių susitikimas numatomas 2013 m. rugsėjo 15-19 dienomis, Vilniuje (Lietuva).

 
 
 
 
 
 

Švietimo mainų paramos fondo

Mokymosi visą gyvenimą programa

Leonardo da Vinci partnerysčių projektas

 „Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“ Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358

Projekto vadovė Rūta Mackanienė

Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva

Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.                       

Partneriai: Turkija,  Lietuva,  Italija,   Latvija, Lenkija, Bulgarija

 

Pagrindinis tikslas - didinti jaunų neįgalių asmenų užimtumo galimybes per geresnį profesinį orientavimą.

 

Ketvirtasis partnerių susitikimas Vilniuje pagal Leonardo da Vinci partnerysčių projektą “ Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“

 

Vilniuje rugsėjo 15-19 dienomis įvyko ketvirtasis partnerių susitikimas pagal Leonardo da Vinci partnerysčių projektą “ Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“.

Susitikime dalyvavo partneriai iš  Turkijos, Bulgarijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos. Projekto partneriai atstovavo savo šalių neįgaliųjų įstaigas, teikiančias neįgaliesiems įvairias profesines ir konsultavimo paslaugas.

Susitikimo metu buvo aptarta projekto įgyvendinimo eiga, partneriai dalinosi gerąja patirtimi dirbant su neįgaliaisiais. Kiekvienos šalies atstovai pristatė prezentaciją apie įstatymus, kurie saugo neįgaliųjų teises, profesinio švietimo konsultavimo strategijas neįgaliesiems ir organizacijas dirbančios su asmenimis, turinčiais negalią savo šalyje.

Sėkmės istorija ir pasiekimais karjeroje pasidalino Vilniaus kolegijos lektorius ir gestų kalbos vertėjų centro konsultantas- Tomas Ivanauskas. Vizito metu partneriai lankėsi Lietuvos neįgaliųjų reabilitacijos centruose, susipažino su Lietuvoje neįgaliesiems teikamomis profesinėmis paslaugomis.

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro saviveiklininkai pristatė meninį pasirodymą.

Vykdant projekto veiklas bus aktyvuota internetinė svetainė, kur kiekvienos šalies neįgalieji papasakos savo sekmės istoriją; įtrauktos visų šalių  nuorodos apie organizacijas, kurios teikia neįgalių asmenų profesinį švietimą ir mokymą. Projekto  produktai padės palengvinti profesinio konsultavimo kompetencijas neįgaliems studentams.Svetainė bus naudojamas kaip informacijos ir motyvacijos šaltinis profesijos patarėjams, tyrimų centro personalui, ir neįgaliesiems.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas pagal Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programą.

Projekto vadovė Rūta Mackanienė

Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva

Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.                       

Partneriai: Turkija,  Lietuva,  Italija,   Latvija, Lenkija, Bulgarija

 

Penktasis projekto “Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs” partnerių susitikimas Rygoje

 

Š. m. kovo 10-14 dienomis Rygoje įvyko penktasis projekto „Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs“ partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptarta projekto eiga, veiklos, atlikti darbai ir įgyvendintos užduotis.

Susitikimo dalyvių įžvalgos ir diskusijos parodė, kad dalinimasis gerąja patirtimi apie neįgaliųjų švietimą, užimtumą, profesinę reabilitaciją bei įsidarbinimo galimybes atnešė teigiamų rezultatų ir suteikė galimybę daugiau sužinoti apie negalią turinčių asmenų galimybes kiekvienoje partnerėje šalyje.

Vizito metu Rygoje, kiekvienos šalies atstovai taip pat pristatė nufilmuotą sėkmės istoriją su negalią turinčiu asmeniu bei prezentaciją, kurioje buvo pateikta negalią turinčio asmens geroji praktika ir patirtis siekiant profesinės karjeros. Susitikimo dalyviai dar kartą apžvelgė projekto internetinio tinklalapio turinį, aptarė galimus jo pakeitimus ir papildymą.

Užsienio svečiai lankėsi profesinio mokymo centre neįgaliesiems Jurmaloje, kuriame susipažino su profesinio mokymo aspektais ir teikiama pagalba ieškant darbo neįgaliesiems Latvijoje bei susitiko su negalią turinčiu asmeniu, kuris jiems papasakojo savo sėkmės istoriją.

Latvijos partneriai svečiams suorganizavo kultūrinę programą, kurios metu dalyviai turėjo progą pasigrožėti istoriniais Rygos vaizdais, pažinti Latvijos kultūrą ir pabūvoti Jurmaloje.

Šeštasis partnerių susitikimas vyks š.m. birželio 11-15 dienomis Italijoje, Sicilijoje.

 
 
Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas pagal Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programą.

„Negalią turinčių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“ Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358

Projekto vadovė Rūta Mackanienė

Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva

Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m.-2014m.                       

Partneriai: Turkija,  Lietuva,  Italija,   Latvija, Lenkija, Bulgarija

 

Įvyko baigiamasis projekto „Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs“ partnerių susitikimas Palerme

 

Š.m. birželio 11-15 dienomis Palerme įvyko baigiamasis (šeštasis) projekto „Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs“ partnerių susitikimas. Projektas vykdomas nuo 2012 m. kartu su partneriais iš Turkijos, Lietuvos, Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Bulgarijos. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti jaunų neįgalių asmenų užimtumo galimybes per geresnį profesinį orientavimą ir didnti jų motyvaciją siekti profesinio išsilavinimo. Tam, kad būtų įgyvendintas šis tikslas, projekto partneriai paruošė filmuotas medžiagas, kuriose kalbino profesinės sėkmės savo karjeroje pasiekusius neįgaliuosius. Tikimės, kad šios sėkmės istorijos paskatins jaunus, negalią turinčius asmenis sekti jų pavyzdžiu ir sukurti savo sėkmės istoriją.

Atsakomybė organizuoti paskutinį, apibendrinamąjį, projektinį susitikimą atiteko partneriams iš Italijos. Šio susitikimo metu buvo aptarti du metus trukusio bendradarbiavimo rezultatai. Daugiausia dėmesio skirta projekto veiklų vertinimui ir galutinės ataskaitos aptarimui. Kiekvienos šalies atstovai pasidalijo pasiekimais įgyvendinant projektą ir pristatė dvejų metų trukmės partnerystės galutinius produktus, o laisvu nuo konferencijų metu, mėgavosi jiems suorganizuota kultūrine programa.

Paskutinį susitikimo vakrą, projekto partneriams atiteko garbė  sudalyvauti Tarptautiniame Italijos Sporto filmų festivalyje, kuriame partnerių iš Sicilijos parengtas trumpametražis filmas, reprezentuojantis projekto eigą, veiklas, tikslus, rezultatus ir neįgaliųjų pasiekimus sporte, laimėjo geriausio paraolimpinio filmo nominaciją ir sukėlė didelį auditorijos susidomėjimą „Disabled Individuals Success Stories Are Bringing Life in Education of Disabled Youngs“ projektu.

Partnerių iš Sicilijos sukurtas trumpametražis filmas, reprezentuojantis projekto eigą, veiklas, tikslus ir neįgaliųjų pasiekimus sporte.
 
 
Tarptautinio Italijos Sporto filmų festivalio geriausio paraolimpinio filmo nominacijos įteikimo akimirkos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2012 metų projektai
 

Jaunimo programa “Eikime Kartu!”

 

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras vykdė jaunimo projektą „Eikime kartu!”. Jaunimas dalyvavo komandos formavimo mokymuose, lyderystės mokymuose, vyko bendra kelionė į Klaipėdą, kur lankėme Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizaciją. Pasisėmėme patirties iš kurčiųjų jaunimo, ir ateityje plėtosime Vilniuje kurčiųjų jaunimo organizacijos veiklas. Po mokymų ir kelionės vyko jaunimo anketavimas ir renginys, parodantis ir atveriantis kurčiųjų jaunimo gebėjimus bei komandinio darbo rezultatus. Sustiprėję viduje, atkreipėme dėmesį į girdinčiųjų visuomenėje esančias jaunimo organizacijas.

Projekto tęstinumui užtikrinti, įvykdžius dalyvių anketavimą bei suvedus duomenis, išaiškėjo naujos veiklos, kurių trūksta jaunimui. Tyrimo metu, išaiškėjo veiklos kryptis, į kurią galima nukreipti kurčiųjų jaunimą, įsiterpiant ir gyvenant girdinčiųjų visuomenėje. Manome, jog integracijos bei informacijos nebuvimo problema yra ta priežastis, dėl kurios kurčiųjų jaunimas sunkiai adaptuojasi girdinčiųjų visuomenėje. Kurtieji vangiai dalyvauja girdintiesiems skirtose veiklose, nes nemato savo vaidmens, arba bijo save pristatyti. Manome, jog praėjus vieneriems metams po projekto, antrus metus, jaunimas galės laisviau save parodyti, įsijungti ne tik į kurčiųjų bendruomenės veiklą, bet ir į Vilniaus miesto veiklą, subūrus savo jaunimo organizaciją, ją atgaivins ir pasinaudos mūsų teiktomis žiniomis bei mokymais toliau dalyvaus veiklose. Einančiais metais įterpsime daugiau viešinamosios veiklos, visuomenei patrauklios, su filmukais ir trumpais renginukais mieste.

Projektas finansuotas Vilniaus miesto savivaldybės.

 

Projekto vadovė Rima Kuralavičiūtė
2012-12-30

 

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro darbuotojos tobulinosi Graikijoje

2012 m. lapkričio 16 - 29 dienomis VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro l.e.p. Direktorė Inga Minkevičienė ir konsultantė įdarbinimo klausimais Rima Kuralavičiūtė tobulinosi Graikijoje (Atėnų mieste) vykdant Leonardo da Vinci mobilumo projektą "Tiltas per Europą" - kurčiųjų ir neįgaliųjų žmonių įdarbinimo specialistų (tarpininkų) kvalifikacijos tobulinimas Europinėje dimensijoje - Graikijos patirtis". Leonardo da Vinci mobilumo projektas yra vykdomas Lietuvos kurčiųjų draugijos.

Vizito metu buvo aplankytos septynios neįgaliųjų užimtumo, reabilitacijos, įdarbinimo paslaugas teikiančios organizacijos pietinės Graikijos Atėnų miesto regione. Tai:

- Nacionalinis neįgaliųjų reabilitacijos institutas, teikiantis asmenims medicininę, fizinę, socialinę, psichologinę reabilitaciją. Šis institutas yra vienintelis Graikijoje, kuris teikia visas paslaugas neįgaliesiems. Ši įstaiga vadovaujasi tokia politika - investuoja į žmogų, o ne į aplinkos pritaikymą. Institute dirba kvalifikuoti specialistai: gydytojai, terapeutai, seselės, soc. darbuotojai, psichologai.

Kiekvieno kliento būklė iš pat pradžių vertinama visos specialistų komandos, sudaromas reabilitacijos planas ir nustatoma gydymo trukmė, soc. darbuotojai vertina kliento aplinką ir galimybes mokytis bei dalyvauti darbinėje veikloje. Teikia informaciją klientams ir jų šeimom, kad gyvenimas nesibaigia. Paruošia žmogų, kad išėjęs į gyvenimą galėtų pats apsitarnauti.

Taip pat šiame institute vykdomas protezavimas. Kiekvienam klientui, netekus kūno dalies, labai tiksliai pritaiko protezą, kad nejaustų diskomforto.

- Socialinių paslaugų bei dienos užimtumo centras asmenims, turintiems protinę negalią ESTIA, teikia mokymus, socializacijos paslaugas, profesinę reabilitaciją. Ten mokosi 100 neįgaliųjų nuo 18 metų, dirba 30 darbuotojų. Vykdomi užsiėmimai asmenims su mokymosi sutrikimais, yra dirbtuvės: siuvimo, audimo, mezgimo, dekoracijų gamybos, bižuterijos, kompiuterinio raštingumo, kulinarijos tapybos. Teikiamas neformalus mokymas: teatras, muzika ir kitos veiklos, sportas. Yra savarankiško gyvenimo namai, jiems padeda savarankiškai gyventi.

25 procentų lėšų remia vyriausybė, likusius 75 proc. lėšų gaunama iš įvairių fondų, projektų, rėmėjų.

Centre besilankantys asmenys su mokymosi sutrikimais gamina įvairią produkciją, kurią parduoda mugėse, parodose, taip pat sulaukia užsakymų iš užsakovų beį įmonių.

- Eksperimentinė Marasleio specialioji mokykla, skirta vaikams, sergantiems autizmu, cerebriniu paralyžiumi. Veikia 7 dienas per savaitę, mokosi 60 vaikų visą dieną ir 16 - dalį dienos. Su jais dirba 7 mokytojai, 5 spec. pedagogai, 1 pagalbinis mokytojas. Vaikai mokosi nuo 7 iki 14 metų.

Mokslas nemokamas, mokymosi išlaidas dengia socialinis draudimas. Valstybė kompensuoja kelionės išlaidas.

,,Hatzipaterio“ reabilitacijos centras, kurį įkūrė ir prižiūri socialinių darbuotojų asociacija. Šiame centre lankosi daugiau kaip 100 vaikų su cerebriniu paralyžiumi iki 12 metų. Teikiamos specialiosios reabilitacijos bei ugdymo programos. Vykdomos specialios socialinės, ugdymo, laisvalaikio užimtumo, integracijos į aplinką, kompensacnės technikos bei darbinio ugdymo paslaugos.

Centre dirba medicinos darbuotojai, spec. pedagogai, soc. darbuotojai, psichologas, savanoriai.

,,Flight“ organizacija, skirta neįgaliems žmonėms, padedanti spręsti įvairius socialinius klausimus, mokanti ir padedanti neįgaliesiems integruotis į visuomenę. Tai savarankišo gyvenimo namai, kuriuose gyvena neįgalieji su protine negalia, be tėvų, o tik su specialistų priežiūra. Dirba 7 darbuotojai slenkančiu grafiku. Šiuose namuose gyvenantys neįgalieji mokomi gyventi savarankiškai, gerbiant savo artimuosius ir supančią aplinką. Neįgalieji stengiasi gyventi kaip paprasti žmonės: tvarkyti, kepti, virti. neįgaliesiems organizuojama kasdieninė veikla: apsilankymas dienos užimtumo centruose, sporto centruose, vykdomos ekskursijos, išvykos. Šiuose namuose lankosi šeimos nariai ir draugai.

Vieno neįgaliojo išlaikymas siekia 6 - 7 tūkstančius eurų. 80 proc. lėšų skiriama darbuotojų atlyginimams, 15 proc. - dengiama iš neįgaliojo pensijos, likusią sumą sumka tėvai arba šeimos nariai.

Visoje Graikijoje yra apie 15tokių socialinių būstų.

,,Association for Therapeutic Riding“, kurioje neįgaliesiems naudojama jojimo terapija, taikant kartu ir žaidimo terapiją. Jodinėjimo terapija padeda žmonėms turintiems judėjimo, protinę, psichikos negalias, socialinių problemų, genetinių nukrypimų. Tai ne pelno siekianti organizacija, turi apie 120 klientų. Visi darbuotojai dirba savanoriškais pagrindais (senjorai, studentai, klientų tėvai ir bendruomenės nariai), tik kineziterapeutų paslaugos yra mokamos.

Vieno arklio išlaikymas per metus kainuoja apie 5 tūkstančius eurų. Klientai už paslaugas moka simbolinį mokestį. Vieną kartą į metus rengiama didelė šventė su visais darbuotojais, klientais ir jų šeimos nariais, pasidalinti rūpesčiais, pasidžiaugti pasiekimais.

,,Lighthouse“ - Graikijos aklųjų centras, teikiantis socialinę, profesinę reabilitaciją, vykdo dienos užimtumą. Organizuojamos įvairios veiklos, ekskursijos, užimtumas, kelionės. Centre dirba 40 darbuotojų. Paslaugos yra nemokamos. Šią organizaciją lanko asmenys su regos negalia nuo 18 metų. Per vienus metus aptarnaujama nuo trijų iki keturių tūkstančių aklųjų iš Graikijos. Centre yra daug skyrių: socialinis, užimtumo: sporto salė, meno ir saviveiklos studija, kalbų klasė, profesinio rengimo dirbtuvės (metalo apdirbimo, kompiuterinio raštingumo), spaudos leidybos (turi savo spaustuvę Brailio raštu, dalis knygų įgarsinamos į CD).

Aklieji gamina produkciją iš metalo - virtuvės įrankius, iš plaušo - valymo įrankius: šepečius, pašluostes, kempinėles. Užsakovai: Krašto apsaugos ministerija, maitinimo įstaigos, ligoninės. Iš gauto pelno skiriama pastatų išlaikymui, darbui medžiagoms įsigyti.

Yra aklųjų muziejus, kuriame galima eksponatus liesti rankomis, tokiu būdu susipažįstama su Graikijos kultūra. Akliesiems yra nemokamos viešojo transporto paslaugos.

 

Vizito metu projekto dalyviai buvo supažindinti ir pagilino turimas žinias apie Mokymosi visą gyvenimą programą, plačiai sužinojome apie Leonardo da Vinci ir Grundtvig pagprogrames. Organizuoto praktinio darbo metu vyko individualus ir darbas grupėmis. Visi projekto dalyviai turėjo galimybę parašyti projektus, kuriuos pritaikys savo organizacijose.

Kultūrinis pažinimas.

Didelį įspūdį padarė puikiai organizuotos kultūrinės pažintinės ekskursijos po Atėnus ir išvažiuojamosios ekskursijos po Graikijos žymias vietoves. Aplankėme Atėnų Akropolį, plačiai susipažinome su Atėnų miestu, aplankėme Delfio šventyklą, Epidavros medicinos lopšį, Korintos kanalą, Micenają ir žymias kultūrine prasme vietoves.

Gyvenome viešbutyje netoli Egėjo jūros, kasdien vaikštinėjome Egėjo jūros pakrantėmis. Gėrėjomės nuostabiu Graikijos šiltu klimatu. Susipažinome su šios šalies gyvenimu, kultūra, kurie praturtino vidinį AŠ.

Šis vizitas davė naudingos ir neįkainojamos patirties, pasisėmėme profesinių žinių, kuriuos pritaikysime darbinėje veikloje. Turėjome galimybę išsamiai susipažinti su neįgaliųjų asmenų socialinės, medicininės reabilitacijos bei įdarbinimo etapais, pagal kuriuos neįgalieji turi galimybę lengviau integruotis jį supančioje aplinkoje.

Tikimės ir ateityje gautas žinias pritaikyti praktikoje bei semtis kitų šalių patirties.

 

Projekto dalyvės

Inga Minkevičienė

Rima Kuralavičiūtė

 

 

Jaunimo programa “Eikime Kartu!”

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras teikia įvairaus pobūdžio socialines paslaugas kurtiesiems asmenims: teikia įvairias socialinės reabilitacijos paslaugas, informacijos perteikimą kurtiesiems, teikia vertimo paslaugas, vykdo neformalųjį jaunimo užimtumą. Įstaigoje dirbą darbą su kurčiaisiais ir neprigirdinčiaisiais asmenimis išmanantys specialistai, mokantys gestų kalbą. Jie žino, kuo ir kaip užimti kurčiuosius.

Svarbiausios grupės, reikalaujančios užimtumo yra vaikai ir jaunimas. Suaugę kurtieji yra užimti darbuose ir nereikalauja tiek daug dėmesio. Jaunimo ugdymas bei įtraukimas į visuomeninę veiklą jau ne vienerius metus tapo opi problema.

Kurčiųjų jaunimo užimtumas ir aktyvus dalyvavimas visuomeninėje veikloje užtikrina tinkamą asmenybės vystymąsi. Toks žmogus tampa tikru piliečiu, darbuotoju ir tvirta asmenybe.

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras šiuo metu kaip tik užsiima kurčiųjų jaunimo aktyvinimu, jų iniciatyvų stiprinimu ir kuria veiksmingas užimtumo priemones, numato skatinti pozityvias kurčiųjų jaunimo iniciatyvas, savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą, siekiame stiprinti socialinius jaunimo įgūdžius, skatinti savanorišką veiklą. Centras atstovauja kurčiųjų jaunimo interesams, skleidžia kurčiųjų kultūrą, propaguoja įvairias prevencines priemones, apsaugančias jaunimą nuo žalingų veiksnių. Norime mažinti kurčiųjų jaunimo socialinę atskirtį, įtraukiant jaunimą į visuomenei aktualias veiklas.

Projekto veiklos apima kurčiųjų jaunimo aktyvų dalyvavimą bei įtraukimą į visuomeninę veiklą, per aktyvius neformalaus ugdymo metodus.

Jaunimui centre bus organizuojami užsiėmimai savišvietai. Šiuo metu centre veikia šokių būrelis, teatro studija, kompiuterinė klasė bei rankdarbių būrelis. Jaunimas skatinamas savarankiškai priimti sprendimus ir veikti kurčiųjų labui. Norime suburti jaunimą, parodyti jiems aktyvius metodus kaip galima geriau adaptuotis girdinčiųjų visuomenėje.

Šio projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo užimtumo veiklas bei aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje.

Projekto metu vykdysime veiklas, kurios suburs ir padrąsins kurčiųjų bendruomenės jaunimą atsiverti ir aktyviau įsilieti į aktyvaus Vilniaus mieste veikiančio jaunimo tarpą.

Veiklos vyks etapais. Pradžioje jaunimas gaus komandos formavimo mokymus, lyderystės mokymus, o po mokymų vyks bendra kelionė į Klaipėdą, kur lankysime Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizaciją, įsisteigusią prieš vienerius metus ir jau vykdančią savo veiklas. Turime pasisemti patirties iš kurčiųjų jaunimo, jog ateityje plėtotume Vilniuje kurčiųjų jaunimo organizacijos veiklas. Po mokymų ir kelionės vyks jaunimo anketavimas ir renginys, parodantis ir atveriantis kurčiųjų jaunimo gebėjimus bei komandinio darbo rezultatus. Sustiprėję viduje, savo narių tarpe, atversime vartus į girdinčiųjų visuomenę ir lygiaverčiai dalyvausime jaunimo politikos kūrime.

Projektas finansuotas Vilniaus miesto savivaldybės.

Projekto vadovė Rima Kuralavičiūtė
2012-09-03

 

2009 m. laimėti papildomi projektai iš įvairių fondų:

Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“

Projektas: „112 pagalbos numerio pritaikymo kurtiesiems galimybės: Lietuvos ir Norvegijos patirtis“ („Deaf Access 112“) – 237,0 tūkst. Lt

Pagrindinis tikslas – išnagrinėti realią problemos padėtį Lietuvoje bei pateikti konstruktyvius sprendimus siekiant viešųjų paslaugų prieinamumo kurtiesiems perimant Norvegijos patirtį bei tobulinant su problemos sprendimu susijusių institucijų bendradarbiavimą ir darbuotojų kompetencijas.

Projekto tikslas tiesiogiai įgyvendina 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/22/EB „Dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva)“ ir užtikrina viešųjų paslaugų prieinamumą visiems be išlygų piliečiams.

Vykdytos veiklos:

1. Partnerių bei kitų susijusių organizacijų darbuotojų stažuotė Norvegijos Karalystėje:

Į stažuotę vyko įvairių institucijų atstovai (10 asmenų). Stažuotės metu buvo susipažinta su Norvegijos Karalystės patirtimi pritaikant pagalbos telefonus kurtiesiems, buvo organizuotas susitikimas su Norvegijos Karalystės kurčiųjų draugijos atstovais, buvo lankomasi Bergeno mieste įsteigtuose pagalbos centruose. Bus užmegzti glaudesni kontaktai bei aptartos bendradarbiavimo galimybės, Norvegijos partnerių pagalba bei patirtis atliekant galimybių studiją Lietuvoje. Bendradarbiavimo sutartis su Norvegijos kurčiųjų draugija nebuvo pasirašyta, nes Norvegijos kurčiųjų atstovai nepasirašė sutarties.

2. 112 pagalbos telefono pritaikymo neįgaliesiems (kurtiesiems) galimybių studijos atlikimas:

Buvo suorganizuota darbo grupė, kurią sudarė suinteresuotų institucijų atstovai, dalyvavę stažuotėje bei pasamdyti išoriniai ekspertai, specializuojantys galimybių studijų atlikimo srityje. Sudaryta darbo grupė parengė galimybių studijos užduotis bei atliko reikalingus tyrimus, apklausas. Atlikus apklausas darbo grupė parengė išvadas bei rekomendacijas dėl 112 pagalbos numerio pritaikymo neįgaliesiems (kurtiesiems) galimybių.

3. Lietuvos kurčiųjų draugijos techninių galimybių teikti tarpininkavimo paslaugas 112 pagalbai įvertinimas:

Buvo atlikta techninė LKD kompiuterinių tinklų bei ryšio priemonių analizė siekiant įvertinti LKD institucijos galimybes teikti tarpininkavimo paslaugas kviečiant pagalbą naudojant technines priemones bei vertėjus. Šią paslaugą atliko samdomi ekspertai kartu su LKD kompiuterių priežiūros darbuotojais. Buvo parengtos techninės galimybių išvados.

4. Norvegijos partnerių pasidalinimas patirtimi Lietuvoje organizuojant apvaliuosius diskusijų stalus su suinteresuotomis institucijomis:

Atliekant galimybių studiją bei ją atlikus vyko 2 apvalieji diskusijų stalai su Valdžios institucijų atstovais, NVO organizacijomis bei kurčiųjų bendruomenės atstovais (asociacijos nariais, kurčiaisiais darbuotojais) aptariant 112 pagalbos pritaikymo kurtiesiems galimybes bei ateities veiksmus siekiant įgyvendinti parengtas rekomendacijas. Buvo siekiama, kad būtų parengti siūlymai VRM bei LR Vyriausybei dėl priemonių patvirtinimo siekiant užtikrinti prieinamumą. Diskusijose dalyvavo ir Norvegijos partneriai. Kartu jie susipažino su Lietuvos situacija ir pateikė savo rekomendacijas dėl 112 pagalbos telefono pritaikymo neįgaliesiems.

5. Vyko viešinimo veikla pristatant paprojekčio rezultatus kurčiųjų bendruomenei bei plačiajai visuomenei per spaudą bei televiziją:

Vykdant viešinimo veiklą buvo parengti informaciniai straipsniai spaudoje apie problemos mastą bei aktualumą bei vykdomas veiklas. Kadangi įtaigingiausia informacijos priemonė yra televizija, buvo parengtas 2 minučių socialinės reklamos vaizdo klipas, kuris vaizdžiai informavo apie problemą š. m. rugsėjo 29 d. per LNK televizijos kanalą, 22 val. laidoje „ŽINIOS“.

Be to, klipas bei pati Galimybių studija yra LKD tinklalapyje www.lkd.lt ir yra prieinamas platesniam visuomenės narių ratui. Taip pat buvo pagaminti viešinimo tikslui raktų pakabukai su 112 pagalbos telefono informacija.

 

Švietimo mainų ir paramos fondas

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Profesinio orientavimo specialistų, dirbančių su kurčiais asmenimis, kvalifikacijos kėlimas” Nr. LLP-LDV-VETPRO-2010-LT-0479. Skirtas finansavimas 22100 Eur (76,3 tūkst. Lt).

Projekto tikslas - klausos negalią turinčių asmenų profesinio konsultavimo ir įdarbinimo specialistų kvalifikacijos kėlimas. Projekte dalyvauja šešios įstaigos, kurios tiesiogiai dirba asmenų su klausos negalai profesinės reabilitacijos, konsultacijos ir socialinės integracijos srityje. Profesinio orientavimo specialistai susipažino su Vokietijoje, Hamburge Deutscher Verein der professionellen Gehörlosen - und Schwerhörigenselbsthilfe organizacijoje veikiančia kurčiųjų profesinio orientavimo sistema, įgijo naujų įgūdžių ir patirties, kurią pritaikys savo organizacijose Lietuvoje.

Projekto metu, iš partnerių, stažuotėje dalyvavo 20 dalyvių, iš kurių – 7 kurtieji, taip pat 2 lydintieji asmenys. Vizitas vyko 2010 m. rugpjūčio 21 – 29 d.

Šie mainų vizitai pakels profesinio orientavimo specialistų kvalifikaciją. Numatoma parengti pasidalijimo medžiagą supažindinančia su įgyta patirtimi. Profesinio orientavimo specialistai galės praktiškai pritaikys įgytus naujus įgūdžius. Vizito metu buvo kiekvienos dienos aptarimas, įgytos patirties išgryninimas, kurio metu dalyviai apibendrino tos dienos metu įgytą patirtį. Planuojamas detalus rezultatų pasidalijimas ir tolimesnių uždavinių įgyvendinimo įtvirtinimas. Kiekvienas projekto dalyvis, atitinkamai pagal siunčiančia organizaciją, rengs medžiagą apie savo srityje įgytas žinias. Tai įgytos patirties pasidalijimo medžiaga, kuri bus pristatyta siunčiančių organizacijų kurčiųjų bendruomenei. Paraišką teikianti organizacija parengs kriterijus, pagal kuriuos įvertins pasiektus rezultatus ir jų naudingumą.

Kiekvienam dalyviui už dalyvavimą vizite bus išduotas Europass mobilumo dokumentas.

Kiekvienai projekte dalyvaujančiai organizacijai bus įteiktas organizacijos - dalyvio pažymėjimas, liudijantis dalyvavimą „Mokymosi visą gyvenimą" Leonardo da Vinci mobilumo programoje.

Pagrindinės projekto sklaidos strategijos:

 • projekto veiklų aprašymai partnerių internetiniuose tinklapiuose;
 • straipsnis kurčiųjų laikraštyje „Akiratis“ ir kt;
 • patirties pasidalijimo medžiaga.

Kultūros rėmimo fondas „Kalbantys kūnai tyloje” - 7000 Lt.

Projekto tikslas - keistis kurčiųjų teatrinio, kultūrinio vystymosi patirtimi, kelti ir gerinti pasirodymo lygius, skatinti tarptautinį, kultūrinį bendradarbiavimą ir kurčiųjų bendruomeninį, meninį tobulėjimą.

Pagrindinis būdas kartu ugdyti kūrybines galias, įveikti dvasios krizes ir socialinius sunkumus, ugdyti vidinę stiprybę. Kitataučio neįgaliojo bendras darbas leido pajusti skirtumus ir tapatumus ir ištirti galimybes. Gesto raiškingumas, kūno judesio plastika, mimika atvėrė žiūrovui galimybę priimti jautriau kurčiąjį žmogų.

Teatrų festivalį – kūrybinę stovyklą apvainikavo bendras dalyvių pasirodymas iš anksto duotąja tema „Lietuvių liaudies pasakos ir padavimai“. Tai buvo kartu ir edukacinis darbas, supažindinant kurčiuosius su mūsų papročiais ir pasaulėžiūra. Ir dalyviams ir žiūrovams buvo įdomus vaizdinys ir bendradarbiavimas.

Respublikinis kurčiųjų reabilitacijos centras „Kurčiųjų vaikų socializacijos stovykla „Tylioji pasaka 6“ – 10500 Lt

Tikslas – užtikrinti saugų ir kūrybingą vaikų užimtumą vasaros atostogų metu vystant jų kūrybines galias.

Programoje dalyvavo 45 kurtieji vaikai, arba kurčiųjų tėvų vaikai iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Trakų, Utenos, Klaipėdos, Palangos, Mažeikių, Alytaus. Stovyklos metu buvo daug veiklų: kiekvieną dieną įvairios sportinės varžybos, maudynės ežere, vakarais renginiai: prisistatymai, videoklipai, pasakos, madų šou, spartakiada ir daugybė kitų. Užsibrėžti tikslai buvo įgyvendinti, vaikų socializacijos programa įgyvendinta pilnai, pasiekiant gerų rezultatų. Vaikai iš stovyklos važiavo pilni gerų įspūdžių bei puikios nuotaikos.

-------------------------

2009 m. laimėti papildomi projektai iš įvairių fondų:

Vilniaus m. savivaldybė - 2 400 Lt.

Vaikų ir paauglių socializacija per mokslo metus „Kurčiųjų vaikų ir jaunuolių socializacija per mokslo metus“.

Tikslas – skatinti ir gerinti kurčiųjų vaikų ir jaunimo integraciją ir socializaciją į visuomenę organizuojant dienos centro veiklą.

Projekto metu pasiektus rezultatus galime matyti būdami kurčiųjų bendruomenėje, nuolat organizuojamas kurčiųjų užimtumas, suteikia galimybę efektyviai betarpiškai bendrauti kurtiesiems. Veiklų metu, aktyviausi būrelių nariai turėjo galimybę pakeliauti po Lietuvą bei aplankyti Anykščių apylinkes. Būreliuose susirinkę nariai galėjo pasidalinti savo pomėgiais bei išmokti naujų veiklų (karpiniai, atvirukų gamyba, kompiuterinis raštingumas). Buvo parengta paroda bei Kalėdinė vakaronė būrelių nariams. Besidalindami įspūdžiais kurtieji džiaugėsi turėję galimybę gauti priemones bei malonius įspūdžius socializacijos projekto dėka.

Švietimo mainų ir paramos fondas

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Kurčiųjų profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos kėlimas“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0210. Skirtas finansavimas 30608 Eur (105068, 30 Lt).

Pagrindinis projekto „Kurčiųjų profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijo kėlimas“ tikslas: kelti specialistų, dirbančių klausos negalią turinčių asmenų profesinio konsultavimo ir įdarbinimo srityje, kvalifikaciją ir tobulinti praktinius profesinio orientavimo įgūdžius supažindinant su Jungtinės Karalystės (Londono) neįgaliųjų profesinio orientavimo ir įdarbinimo patirtimi. Projekte dalyvauja keturios įstaigos, kurios tiesiogiai dirba asmenų su klausos negalia profesinės reabilitacijos ir socialinės integracijos srityje:

 • Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, kuris rūpinasi asmenų su klausos negalia socialine integracija;
 • Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis profesinio mokymo centras, kurio viena pagrindinių veiklų – neįgaliųjų profesinis mokymas;
 • Psichosocialinės ir darbo integracijos centras – įvairių atskirties grupių ir kučiųjų mokymai, konsultavimas ir įdarbinimas;
 • Tėvų, auginančių kurčius vaikus, bendrija „Pagava“.

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų įsidarbinimo galimybės yra ribotos, todėl užtikrinant sėkmingesnę darbo paiešką ir įsitvirtinimą darbo vietoje kurtiesiems būtina specifinės profesinio orientavimo ir konsultavimo žinios. Kokybiškos paslaugos atvertų didesnes galimybes asmenims su klausos negalia pasirinkti tinkamą profesiją ir integruotis į darbo rinką.Kurtieji yra specifinė neįgaliųjų grupė, kuriai reikia profesinio orientavimo paslaugų pritaikymo, todėl būtina bendradarbiauti ir semtis patirties iš šalių, turinčių ilgalaikę darbo patirtį šioje srityje.

Vizito š. m. spalio 10 – 17 d. Londone metu tarptautiniai partneriai „CEDRON“:

 • • supažindino su profesinio orientavimo ir darbo paieškos sistema savo įstaigoje;
 • organizavo praktinius mokymus;
 • organizavo vizitus mokymo įstaigose, kuriose asmenys, turintys klausos negalią įgyja profesijas ir vizitus į įmones, kuriose dirba kurtieji bei neprigirdintys.

Remiantis patirtimi, planuojama sukurti lyginamąją analizę - aprašymą, pritaikant profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas Lietuvos kurčiųjų organizacijose. Lyginamoji analizė bus pristatoma organizacijų darbuotojams ir asmenims, turintiems klausos negalią. Atlikus pristatymo apklausą planuojamas projekto rezultatų vertinimas. Taip pat bus paruoštas spec. terminologijos žodynas.

2009 m. VŠĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras vykdė pilietinio ir tautinio ugdymo projektą „Čia MES, čia - MŪSŲ žemė“. Šiame projekte dalyvavo Vilniaus kurčiųjų bendruomenės nariai: vaikai, jaunimas ir vyresnio amžiaus kurtieji.

Projekto vykdymui finansavimas, gautas iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento – 1000 Lt.

Projekto tikslas - stiprinti Vilniaus kurčiųjų bendruomenės narių: vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus kurčiųjų tautinius jausmus ir pilietinį sąmoningumą, skatinti domėjimąsi kraštotyra, užtikrinti krašto etninės kultūros vertybių perimamumą, apsaugą ir populiarinimą.

Vykdyta veikla:

Ekskursija į Literatūrinį A. Puškino muziejų – 2009-09-30

Ekskursija į Lietuvos energijos muziejų – 2009-11-17

Ekskursija į Kazio Varnelio muziejų – 2009-11-24

Ekskursija į Tolerancijos centrą – 2009-12-08

Ekskursija į Radvilų rūmus – 2009-12-30

Renginys „Tyliai skamba Kalėdų varpai“ 2009-12-19

Fotografijos paroda apie ekskursijas – 2009-12

Dalyvaudami projektinėje veikloje, kurčiųjų draugijos nariai: vaikai, jaunimas ir vyresnio amžiaus kurtieji – lankydamiesi muziejuose, geriau pažino tautos kultūrą, tai paskatino toliau domėtis šalies kultūra. Senosios lietuvių etninės kultūros pagrindinių vertybių žinojimas, ugdymas stiprina tautinę ir pilietinę savimonę.

Švenčių organizavimas atvėrė puikias galimybes pažinti interpretuoti ir tęsti kultūros tradicijas ir papročius Pažintis su papročiais ir tradicijomis ugdo pasididžiavimo bei tautiškumo jausmus, užtikrinta krašto etninės kultūros vertybių perimamumą, apsaugą ir populiarinimą.

Vilniaus m. savivaldybė „Kurčiųjų vaikų socializacijos stovykla „Tylioji pasaka 5 – 4 600 Lt.

Lietuvos jaunimo turizmo centras „Kurčiųjų vaikų socializacijos stovykla „Tylioji pasaka 5“ – 4 000 Lt.

Respublikinis kurčiųjų reabilitacijos centras „Kurčiųjų vaikų socializacijos stovykla „Tylioji pasaka 5“ – 11 160 Lt

Tikslas – užtikrinti saugų ir kūrybingą vaikų užimtumą vasaros atostogų metu vystant jų kūrybines galias.

Programoje dalyvavo 45 kurtieji vaikai, arba kurčiųjų tėvų vaikai iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Trakų, Utenos, Klaipėdos, Palangos, Mažeikių, Alytaus. Stovyklos metu buvo daug veiklų: kiekvieną dieną įvairios sportinės varžybos, maudynės ežere, ir vakarai renginiai: prisistatymai, videoklipai, pasakos, madų šou, spartakiada ir daugybė kitų. Užsibrėžti tikslai buvo įgyvendinti, vaikų socializacijos programa įgyvendinta pilnai, pasiekiant gerų rezultatų. Vaikai iš stovyklos važiavo pilni gerų įspūdžių bei puikios nuotaikos.

 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra

Tarptautinis jaunimo mainų projektas „Vilniaus akis“ – 16492 Eur –  56943,58 Lt

Viešoji įstaiga Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, paskatinta Vilniaus Europos kultūros sostinės 2009 paskelbimo, inicijavo ir parengė jaunimo mainų projektą „Vilniaus akis“, kuris buvo unikalus ne tik savo turiniu bei forma, bet ir dalyvių grupe.

Projekto dalyviai – tai 9 kurčiųjų jaunimo atstovai iš Lietuvos, 6 jaunimo atstovai iš Italijos, 5 kurtieji iš Latvijos bei 5 kurčiųjų jaunimo atstovai iš Prancūzijos. Dvidešimt penki jauni žmonės savaitę nuo liepos 25 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, formavo Vilniaus, kaip jauno, dinamiško, kuriančio ir siekiančio išsaugoti savo kultūrinį identitetą, galinčio konkuruoti Europoje miesto įvaizdį, bei kūrė baigiamąjį projekto darbą – fotogaleriją „Vilniaus akis“.

Tarptautinių jaunimo mainų metu dvidešimt penki jaunuoliai dirbdami grupelėmis bei padedami profesionalaus fotografo, IT specialisto, psichologės ir grimerės turėjo galimybę sukurti jų regimo Vilniaus įvaizdį. Dalyviai projekto metu išklausė fotografo pastabų ir įgijo foto meno pagrindų. Kiekviena grupelė atradusi, jų manymu, geriausiai Vilnių atspindinčią vietą, formavo personažą, padedantį atskleisti tai, ko galbūt kiti plika akimi nepastebėtų. Galiausiai darbo ėmėsi dalyviai, dirbantys su nuotraukų apdorojimo kompiuterine programa PhotoShop, kuri leido padėti baigiamuosius akcentus fotografijose.

Parodos rezultatus matome Lietuvos kurčiųjų draugijoje. Vykdydami projekto papildomų rezultatų sklaidą, parodą eksponuojame ir Italijos organizacijoje „EUROGEMS“, Latvijos organizacijoje „Salo Baltic International“, bei Prancūzijos organizacijoje „Greta M2S“.

------------------------

2008 m. VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras vykdė projektus papildomam kurčiųjų bendruomenės užimtumui organizuoti. Pateikiame informaciją iš kur gautas finansavimas bei koks projektas vykdytas.


Vilniaus m. savivaldybė

„Kurtiesiems teikiamų paslaugų plėtra“
Projekto tikslas – užtikrinti antrinę negalią turinčių kurčiųjų užimtumą ir neraštingų kurčiųjų raštingumo didinimą.
Įgyvendinant numatytas veiklas, buvo organizuojami šie užsiėmimai: antrinę negalę turinčių kurčiųjų užimtumo būrelis, raštingumo problemas turinčių kurčiųjų būrelis „Lietuvių kalbos teorija ir praktika kurtiesiems“. Organizuojamos išvykos į lankomus objektus, teatrą.
 
„Vyresnio ir senyvo amžiaus kurčiųjų užimtumo skatinimas“
Projekto tikslas – pagelbėti vyresnio ir senyvo amžiaus kurtiesiems.
Įgyvendinant numatytas veiklas, buvo organizuojama kurčiųjų senjorų edukacinė programa. Nuolat, 2 kartus per mėnesį, vykdavo senjorų susirinkimai – diskusijos, jiems aktualiai klausimais, suorganizuota kelių dienų edukacinė kelionė – išvyka po Žemaitiją ir Klaipėdos regioną.


Jaunimo Reikalų Departamentas

Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo projektas „KURČIŲJŲ JAUNIMO UŽIMTUMO SKATINIMAS“
Tikslas - užtikrinti kurčiųjų vaikų ir jaunimo užimtumą, skatinti vaikų ir jaunimo užimtumo veiklas ir jas plėsti.
Vykdant veiklas, užimtumo būrelių nariams, buvo organizuojamos kelionės, išvykos į lankomus objektus, teatrą.


Tarptautinė migracijos organizacija Vilniaus biuras

Pažintinė programa migracijos prevencijos tema „Visur gerai, namuose geriausia“
Tikslas – pažintinės programos „Visur gerai, namuose geriausia“ metu, atskleisti migracijos temos įvairiapusiškumą vaizdinių priemonių pagalba.
2008 m. spalio mėnesį vykdėme pažintinę programą jaunimui „Visur gerai, namuose geriausia“. Kurios metu vyko diskusijos temomis: jaunimas ir migracija – aktualijos, organizavome renginį tarptautinei turizmo dienai paminėti, bei vykome į išvyką „Lietuvos Venecija“- kelionė į Ventės ragą.
Pasinaudodami vaizdinėmis priemonėmis (diskusijos, renginys, išvyka), kūrėme teigiamą jaunimo požiūrį apie Lietuvą ir svarbius dalykus šioje šalyje.


Lietuvos jaunimo turizmo centras, Vilniaus m. savivaldybė.
„Kurčiųjų vaikų socializacijos stovykla „Tylioji pasaka 4“
Tikslas – užtikrinti saugų ir kūrybingą vaikų užimtumą vasaros atostogų metu vystant jų kūrybines galias.
Programoje dalyvavo 47 vaikai iš visos Lietuvos, tai kurtieji vaikai, arba kurčiųjų tėvų vaikai. Užsibrėžti tikslai buvo įgyvendinti, vaikų socializacijos programa įgyvendinta pilnai, pasiekiant gerų rezultatų. Vaikai iš stovyklos važiavo pilni gerų įspūdžių bei puikios nuotaikos.

 

2005-2007 metu Europos Sąjungos Socrates/ Grundtvig 1 projektas "Kurtieji nėra kurti"

2009 m. VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras vykdė projektus papildomam kurčiųjų bendruomenės užimtumui organizuoti. Pateikiame informaciją iš kur gautas finansavimas bei koks projektas vykdytas.Vaikų ir paauglių socializacija per mokslo metus „Kurčiųjų vaikų ir jaunuolių socializacija per mokslo metus“Tikslas – skatinti ir gerinti kurčiųjų vaikų ir jaunimo integraciją ir socializaciją į visuomenę organizuojant dienos centro veiklą.Projekto metu pasiektus rezultatus galime matyti būdami kurčiųjų bendruomenėje, nuolat organizuojamas kurčiųjų užimtumas, suteikia galimybę efektyviai betarpiškai bendrauti kurtiesiems. Veiklų metu, aktyviausi būrelių nariai turėjo galimybę pakeliauti po Lietuvą bei aplankyti Anykščių apylinkes. Būreliuose susirinkę nariai galėjo pasidalinti savo pomėgiais bei išmokti naujų veiklų (karpiniai, atvirukų gamyba, kompiuterinis raštingumas). Buvo parengta paroda bei Kalėdinė vakaronė būrelių nariams. Besidalindami įspūdžiais kurtieji džiaugėsi turėję galimybę gauti priemones bei malonius įspūdžius socializacijos projekto dėka.Tikslas – užtikrinti saugų ir kūrybingą vaikų užimtumą vasaros atostogų metu vystant jų kūrybines galias.Programoje dalyvavo 45 kurtieji vaikai, arba kurčiųjų tėvų vaikai iš visos Lietuvos: Vilniaus, Kauno, Trakų, Utenos, Klaipėdos, Palangos, Mažeikių, Alytaus. Stovyklos metu buvo daug veiklų: kiekvieną dieną įvairios sportinės varžybos, maudynės ežere, ir vakarai renginiai: prisistatymai, videoklipai, pasakos, madų šou, spartakiada ir daugybė kitų. Užsibrėžti tikslai buvo įgyvendinti, vaikų socializacijos programa įgyvendinta pilnai, pasiekiant gerų rezultatų.Vaikai iš stovyklos važiavo pilni gerų įspūdžių bei puikios nuotaikos.Viešoji įstaiga Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, paskatinta Vilniaus Europos kultūros sostinės 2009 paskelbimo, inicijavo ir parengė jaunimo mainų projektą „Vilniaus akis“, kuris buvo unikalus ne tik savo turiniu bei forma, bet ir dalyvių grupe.Projekto dalyviai – tai 9 kurčiųjų jaunimo atstovai iš Lietuvos, 6 jaunimo atstovai iš Italijos, 5 kurtieji iš Latvijos bei 5 kurčiųjų jaunimo atstovai iš Prancūzijos. Dvidešimt penki jauni žmonės savaitę nuo liepos 25 dienos iki rugpjūčio 1 dienos, formavo Vilniaus, kaip jauno, dinamiško, kuriančio ir siekiančio išsaugoti savo kultūrinį identitetą, galinčio konkuruoti Europoje miesto įvaizdį, bei kūrė baigiamąjį projekto darbą – fotogaleriją „Vilniaus akis“Tarptautinių jaunimo mainų metu dvidešimt penki jaunuoliai dirbdami grupelėmis bei padedami profesionalaus fotografo, IT specialisto, psichologės ir grimerės turėjo galimybę sukurti jų regimo Vilniaus įvaizdį. Dalyviai projekto metu išklausė fotografo pastabų ir įgijo foto meno pagrindų. Kiekviena grupelė atradusi, jų manymu, geriausiai Vilnių atspindinčią vietą, formavo personažą, padedantį atskleisti tai, ko galbūt kiti plika akimi nepastebėtų. Galiausiai darbo ėmėsi dalyviai, dirbantys su nuotraukų apdorojimo kompiuterine programa PhotoShop, kuri leido padėti baigiamuosius akcentus fotografijose.Parodos rezultatus matome Lietuvos kurčiųjų draugijoje. Vykdydami projekto papildomų rezultatų sklaidą, parodą eksponuojame ir Italijos organizacijoje „EUROGEMS“, Latvijos organizacijoje „Salo Baltic International“, bei Prancūzijos organizacijoje „Greta M2S“.2008 m. VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras vykdė projektus papildomam kurčiųjų bendruomenės užimtumui organizuoti. Pateikiame informaciją iš kur gautas finansavimas bei koks projektas vykdytas.„Kurtiesiems teikiamų paslaugų plėtra“Projekto tikslas – užtikrinti antrinę negalią turinčių kurčiųjų užimtumą ir neraštingų kurčiųjų raštingumo didinimą.Įgyvendinant numatytas veiklas, buvo organizuojami šie užsiėmimai: antrinę negalę turinčių kurčiųjų užimtumo būrelis, raštingumo problemas turinčių kurčiųjų būrelis „Lietuvių kalbos teorija ir praktika kurtiesiems“. Organizuojamos išvykos į lankomus objektus, teatrą.„Vyresnio ir senyvo amžiaus kurčiųjų užimtumo skatinimas“Projekto tikslas – pagelbėti vyresnio ir senyvo amžiaus kurtiesiems.Įgyvendinant numatytas veiklas, buvo organizuojama kurčiųjų senjorų edukacinė programa. Nuolat, 2 kartus per mėnesį, vykdavo senjorų susirinkimai – diskusijos, jiems aktualiai klausimais, suorganizuota kelių dienų edukacinė kelionė – išvyka po Žemaitiją ir Klaipėdos regioną.Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo projektas „KURČIŲJŲ JAUNIMO UŽIMTUMO SKATINIMAS“Tikslas - užtikrinti kurčiųjų vaikų ir jaunimo užimtumą, skatinti vaikų ir jaunimo užimtumo veiklas ir jas plėsti.Vykdant veiklas, užimtumo būrelių nariams, buvo organizuojamos kelionės, išvykos į lankomus objektus, teatrą.Pažintinė programa migracijos prevencijos tema „Visur gerai, namuose geriausia“Tikslas – pažintinės programos „Visur gerai, namuose geriausia“ metu, atskleisti migracijos temos įvairiapusiškumą vaizdinių priemonių pagalba.2008 m. spalio mėnesį vykdėme pažintinę programą jaunimui „Visur gerai, namuose geriausia“. Kurios metu vyko diskusijos temomis: jaunimas ir migracija – aktualijos, organizavome renginį tarptautinei turizmo dienai paminėti, bei vykome į išvyką „Lietuvos Venecija“- kelionė į Ventės ragą.Pasinaudodami vaizdinėmis priemonėmis (diskusijos, renginys, išvyka), kūrėme teigiamą jaunimo požiūrį apie Lietuvą ir svarbius dalykus šioje šalyje.„Kurčiųjų vaikų socializacijos stovykla „Tylioji pasaka 4“Tikslas – užtikrinti saugų ir kūrybingą vaikų užimtumą vasaros atostogų metu vystant jų kūrybines galias.Programoje dalyvavo 47 vaikai iš visos Lietuvos, tai kurtieji vaikai, arba kurčiųjų tėvų vaikai. Užsibrėžti tikslai buvo įgyvendinti, vaikų socializacijos programa įgyvendinta pilnai, pasiekiant gerų rezultatų. Vaikai iš stovyklos važiavo pilni gerų įspūdžių bei puikios nuotaikos.
 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------