Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija

Lietuvoje šiuo metu veikia keturios kurčiųjų jaunimo teises atstovaujančios organizacijos. 

Tai yra didžiųjų Lietuvos miestų: Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos - jaunimo organizacijos ir jas vienijanti Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija. 

Visų šių organizacijų tikslai panašūs - vienyti kurčiųjų jaunimą, skatinti juos veikti drauge, taip pat atstovauti bei ginti kurčiųjų jaunimo teises.