LKD Respublikinė Valdyba

Numatomos Lietuvos kurčiųjų draugijos

Respublikinės Valdybos posėdžių datos 2019 metais

 

Kovo 20 diena;

Gegužės 8 diena;

Rugsėjo 10 diena;

Lapkričio 6 diena;

Gruodžio 11 diena.

 

Lietuvos kurčiųjų draugijos vadovai

Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas

Kęstutis Vaišnora

 

Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas

Mykolas Balaišis

Socialiniai klausimai

 

 

Lietuvos kurčiųjų draugijos Respublikinės Valdybos nariai ir jų sritys

Gina  Ramanauskienė

LKD vidaus reikalai

Tomas Ivanauskas

Kultūra

Monika Kumžaitė

Švietimas

Vytautas Valiauga

Lietuvių gestų kalba

Arūnas Bražinskas

Prieinamumas

Vytautas Pivoras

Įstatymai ir teisės

 

Daiva Čekanavičiūtė

Įvaizdis ir viešinimas

 
 

 

 

 

Įvykusių Lietuvos kurčiųjų draugijos Valdybos posėdžių nutarimai

 

2018-09-19 LKD Valdybos posėdis 

2018-11-07 LKD Valdybos posėdis

2018-12-12 LKD Valdybos posėdis