LKD Respublikinė valdyba

Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas

Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas

Kęstutis Vaišnora

Mykolas Balaišis

 

 

Lietuvos kurčiųjų draugijos Respublikinės Valdybos nariai

Gina  Ramanauskienė

Tomas Ivanauskas

Monika Kumžaitė

Vytautas Valiauga

Arūnas Bražinskas

Vytautas Pivoras

 

Daiva Čekanavičiūtė