Lietuvos kurčiųjų draugijos suvažiavimas

Kandidatūrai reikalingi dokumentai:

 1. Sąrašas kandidatų LKD Prezidento / Valdybos narių pareigoms užimti (Pildo tik LKD Asocijuotos narės)

 2. Informacinis pranešimas dėl dalyvavimo LKD Prezidento / Valdybos narių rinkimuose (Pildo tik individualiai kandidatuojantys asmenys)

 3. Sutikimas dėl informacijos viešinimo 

 

Dokumentus ir filmuotą medžiagą siųsti el. pašto adresu: centras@lkd.lt iki balandžio 18 d. 

Gauti dokumentai bus pateikti LKD Respublikinei Valdybai.

Skaityti visą tekstą

2018 m. kovo 7 d. LKD Respublikinė Valdyba priėmė sprendimą, kad LKD XXVII Suvažiavimas vyks š. m. birželio 2 – 3 d. Kaune. LKD Suvažiavime dalyvaus 43 delegatai, kuriuos išrinko LKD asocijuoti nariai. LKD asocijuoti nariai – 13 organizacijų. Delegatai LKD Suvažiavimo metu rinks naują LKD Prezidentą, naują LKD Respublikinę Valdybą ir Revizijos komisiją, kurie bus išrinkti 5 metų kadencijai. Balsavimo teisę turi tik LKD Suvažiavimo delegatai.

 1. LKD Prezidentą sudaro vienas asmuo.

 2. LKD Respublikinę Valdyba sudaro 14 narių: 13 išrinktų narių ir LKD prezidentas. Dabartinė LKD Respublikinė Valdyba siūlys LKD Suvažiavimui priimti sprendimą dėl LKD Respublikinės Valdybos narių skaičiaus mažinimo. Siūloma mažinti iki 9 arba 11 narių.

 3. LKD Revizijos komisiją sudaro 5 asmenys.

Kandidatuoti į LKD Prezidentus, LKD Respublikinę Valdybą ir LKD Revizijos komisiją gali visi LKD nariai, nebūtinai iš LKD Suvažiavimo delegatų. Kaip galima pateikti kandidatūras:

 • LKD Asocijuoti nariai (iš 13 organizacijų) gali raštu pateikti siūlomus kandidatus į renkamas pareigas. Raštas turi būti pateiktas iki balandžio 18 d.;

 • Kiekvienas LKD narys turi teisę kandidatuoti į renkamas pareigas nepriklausomai nuo to, ar asocijuota narė (organizacija) pateikė/nepateikė jo kandidatūros. LKD narys turi pateikti raštą dėl savo kandidatūros. Raštas turi būti pateiktas iki balandžio 18 d.

Kandidatai privalo:

 • nurodyti į kokias pareigas kandidatuoja,

 • pateikti trumpą savo gyvenimo aprašymą (CV),

 • nurodyti keliamus tikslus 5 metų kandencijai,

 • pateikti profilio nuotrauką.

Rekomenduojame atsiųsti vaizdinę informaciją, kuriame išsakytumėte į kokias pareigas kandidatuojate, trumpą informaciją apie save ir savo patirtį LKD ar panašioje veikloje, turimą kompetenciją, kokius tikslus keliate  ir norėtumėte pasiekti per 5 metus.

Svarbu! Į renkamas pareigas gali kandidauoti visi LKD nariai, nebūtinai iš LKD Suvažiavimo delegatų. Kandidatų skaičius neribojamas. Jei iki balandžio 18 d. bus užregistruoti daugiau nei 1 kandidato raštas į LKD Prezidentus ir daugiau nei 13 kandidatų raštų į LKD Valdybos narius, po 18 d. kandidatūras į renkamas pareigas nebebus galima teikti. Jei bus gauta mažiau kandidatų raštų, tai LKD Suvažiavimo metu bus galima teikti kandidatūras į laisvas renkamas pareigas.

Kviečiame aktyviai dalyvauti siūlant ar teikiant kandidatūras į LKD Prezidentus, LKD Respublikinę Valdybą ir LKD Revizijos komisiją!