Grundtvig projektas

Europos Sąjungos Socrates/ Grundtvig 1 projektas "Kurtieji nėra kurti" pradėtas vykdyti 2005 metų rugpjūtį.
Projekto partneriai:

 

KOORDINATORIUS

SALO BALTIC INTERNATIONAL SIA
SALO BALTIC INTERNATIONAL LTD 
DZIRNAVU STREET 37 – 6 c
LV 1010,  RIGA
Tel. + 371 7686401
Faksas: + 371 7686403
guntracirule@salo-baltic.lv


PARTNERIS

HEALTH SERVICE EXECUTIVE NORTH WESTERN AREA
TRAINING & OCCUPATIONAL SUPPORT SERVICE
BALLYRAINE ROAD
IRELAND
Tel. +353 7491 27309
Faksas: +353 7491 27568
Anne.Marie.Ward@mailb.hse.ie

PARTNERIS

EESTI KUULMISPUUDEGA LASTE VANAMATE LIIT 
THE ESTONIAN ASSOCIATION OF PARENTS WITH HEARING IMPAIRED CHILDREN
EHTE 7,10318 TALLINN
Tel. +371 600 85 52
Faksas: +371 600 85 52 
eklvl@eklvl.ee

 PARTNERIS

VšĮ VILNIAUS KURČIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRAS
ŠV. KAZIMIERO G. 3
LT 01127, VILNIUS
LITHUANIA
Tel./ Faksas:+370 5 2613706
svetlana_litvinaite@yahoo.com 
 

Naujas partneris 2006-2007:

Secondary school for hearing impaired students in Kremnica
Kutnohorska 675/20, 96701 Kremnica
Slovakia
Tel. 0421 45 674 34 33
kysel@isternet.sk

PROJEKTO SANTRAUKA

Projekto tikslai, uždaviniai

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asmenų padėtis visoje Europoje atrodo panaši - visur kurtiesiems būtina parama. Kurtieji sudaro labai specifinę žmonių grupę, su kuriais bendraujant būtina pažinti jų specifiką. Kiekvienoje šalyje per tam tikrą laikotarpį susidarė savita pagalbos kurtiesiems sistema. Vienur ji geresnė, kitus prastesnė.
Šio projekto pagrindinis tikslas – pažinti šių esamų sistemų skirtumus ir išryškinti labiausiai prieinamas priemones padėti kurtiesiems.

Projekto uždaviniai:

  • organizuoti bendradarbiavimo tinklą tarp Baltijos šalių ir kitų Europos Sąjungos šalių, 
  • surinkti informaciją apie šalyse vykdoma pagalbą kurtiesiems. Pasidalinti problemomis bei atrasti naujų sprendimo būdų; 
  • pasidalinti gauta informacija su šalies kurčiųjų bendruomenę bei specialistais, dirbančiais su kurčiaisiais; 
  • įsteigti ir plėsti ilgalaikio tarptautinio bendradarbiavimo tinklą kurčiųjų problemų sprendimui; 
  • remiantis ilgalaike ir sėkminga patirtimi parengti rekomendacijas nacionaliniu lygmeniu dėl kurčiųjų psichosocialinės reabilitacijos sistemos tobulinimo; 
  • išleisti projektinės veiklos metodinę medžiagą bei “patarimų knygą”, kurioje atsispindės projekto veikla ir jos naudingumas kurtiesiems.

Tikslinė projekto grupė – asmenys, tiesiogiai dirbantys su kurčiaisiais įvairiose NVO bei valstybinėse įstaigose. Projektinės veiklos metu šie žmonės bus supažindinti su pasiekimais kurčiųjų socialinės reabilitacijos srityje.

 Pirmasis projekto dalyvių susitikimas Rygoje 2005 10 02-04

 

 

 Mokomasis vizitas į Airiją 2006 03 13-19

 

Įšsamiau apie mokomąjį vizitą į Airiją skaitykite balandžio mėnesio "Akiračio" numeryje.

Kelionė į Airiją

Study visit review:

Study visit to Ireland-golden opportunity for new EU member states

Besimokančiųjų mainai Lietuvoje

2006 birželio 25-29 dienomis

 

   
   Lankėmės Vilniaus miesto savivaldybėje
   

Susitikimas Neįgaliųjų departamente prie LR Vyriausybės

 

 Besimokančiųjų vizitas į Slovakiją

2007 metų bandžio 25-29 dienomis

 

 

Kurčiųjų mokykloje Kremnicos mieste.                                   Vaikų darbai.

 

Vaikštinėjant po mokyklos patalpas.

 

Kremnicos kurčiųjų mokykla Slovakijoje                                                                         yra vienintelė apjungianti savyje visas kurčiųjų ugdymo pakopas nuo vaikų darželio iki vidurinio ir profesinio ugdymo.

Šiuo metu joje mokosi 126 mokseiviai iš visos Slovakijos.

Moksleiviai mokomi siūti ir modeliuoti, dirbti staliaus darbus, mokomi dirbti kompiuteriais.

Mokykla turi jau 80-ies metų istoriją ir didžiuojasi savo pasiekimais.

 

 Susitikimas su Slovakijos kurčiųjų asociacijos pirmininke ir kurčiųjų bendruomenės nariais. Pasidalinome įspūdžiasi bei patirtimi, atradome daug panašumų.                                                 

 Besilankant Kremnicoje susitikome su miesto mere.

 

Visa 21 svečio delegaciją sutiko Kremnicos miesto merė. Oficialioje aplinkoje ji pasveikino susitikimo dalyvius ir palinkėjo stiprybės.

Pati ji supranta, ką reiškia kovoti už geresnę ateitį. Vos prieš 4 mėnesius tapusi mere ji susilaukė visų miestelėnų palaikymo. Kovoje su korupcija ir saugodama gimtojo krašto gamtą jį neleido verslininkams atnaujinti aukso kasybas šiame regione, taip išsaugodama gamtą.

Visi svečiai pasirašė svečių knygoje.

 Dublinas 2007 Birželio 4-6

Kurtieji nėra kurti - projekto užbaigimas.

 

Latvijos partnerių vadovė - viso projekto koordinatorė apžvelgė projekto rezultatus ir apibendrino juos. Paaiškėjo, kad padaryta ištiesų nemežai.                                                   
Nacionalinėje Neįgaliųjų Asociacijoje vykusieme uždarymo seminare pasidalinome savo pasiekimais. Dėkingumo žodžiai skambėjo tiek Airijos partneriams, pakvietusiems visus dar kartą į Airiją, tiek viso projekto koordinatorei Guntrai Cirule už efektyvų vadovavimą.

Paskutinė nuotrauka kartu.

Tačiau tikimasi pasimatyti išnaujo, kituose projektuose. Juk dar tiek daug minčių.