Gestai, kurie galėtų perteikti artimą reikšmę (rekomendacijos)

Rekomendacijos, kokius gestus pasitelkti perteikiant sąvokos reikšmę. Sąvokos reikšmei dažnai įtakos turi kontekstas – jis gali būti suprantamas plačiau (aplinka, įvykiai, kalbančiojo asmens statusas) ir kalbine prasme (kas ir kokiais žodžiais buvo pasakyta prieš tai tekste, koks teksto diskursas, tikslas, registras, kokių žodžių fone pavartotas tam tikras terminas). Aplinkos kontekstas visada turi lemiamos įtakos kalbos/teksto supratimui, todėl sąvokos vertimui vienu atveju gali būti vartojams vienas artimos reikšmės gestas, sinonimas, kitu atveju – kitas gestas ar net visas gestų junginys, taip pat gali būti pridedamas ir atitinkamas lūpų judesys.

Skaityti daugiau