Apie mus

Apie 30 tūkstančių Lietuvos žmonių dėl įvairių priežasčių arba visiškai negirdi, arba didesniu ar mažesniu laipsniu neprigirdi. Kurčiųjų gimtoji kalba yra gestų kalba. Dėl kalbinio atskirumo per ilgus dešimtmečius susiformavo Lietuvos kurčiųjų bendruomenė, kurianti savitą kultūrą, sraunu upeliu įsiliejančią į vandeningą ir plačią visos krašto kultūros upę. Šią bendruomenę vienija Lietuvos kurčiųjų draugija.

Jos pradžia siejama su Lietuvos kurčių nebylių globos draugijos įkūrimu. Organizaciją įsteigė aklojo Prano Daunio ir kurčiojo aktyvisto P. Makutėno iniciatyva grupė gydytojų, pedagogų ir kitų visuomenės atstovų. Lietuvos kurčių nebylių globos draugijos įstatai buvo įregistruoti Vidaus reikalų ministerijos draugijos registre 1938 m. kovo 24 d.

Lietuvos kurčiųjų draugija nuėjo ilgą ir vingiuotą kelią, ne kartą patyrė laimėjimų džiaugsmą ir praradimų kartėlį. Dar prieš 60 metų daugelis kurčiųjų visą savo gyvenimą leido kaime, tiksliau vienkiemiuose, prie savo šeimų, - ten, kur užaugo. Kai kurie miesto kurtieji, kilę iš amatininkų šeimų, su artimųjų pagalba jau ankstyvoje jaunystėje pramokdavo amato, sugebėdavo vienaip ar kitaip verstis, tačiau dėl menko bendrojo išsilavinimo jų gabumai retai kada prasiskleisdavo. Ir tik dėka šviesių žmonių, kurie kitados atkreipė visuomenės žvilgsnį į kurčiųjų problemas, pasiaukojamo darbo ir kilnių pavyzdžių buvo praskintas visiems gestų kalba bendraujantiems žmonėms kelias į mokyklą, darbą, kultūrą, sportą.