Svarbūs dokumentai

 

LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS ĮSTATAI 

 

ASOCIACIJOS LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2015 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V-3

 

ASOCIACIJOS LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1V-5 

 

DĖL KURČIŲJŲ GESTŲ KALBOS PRIPAŽINIMO GIMTĄJA KALBA 1995 m. gegužės 4 d. Nr. 630

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL DVIKALBIO KURČIŲJŲ UGDYMO SAMPRATOS PATVIRTINIMO (2007 m. sausio 15 d. Nr. ISAK-65)

 

JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJA IR JOS FAKULTATYVUS PROTOKOLAS 2006-12-13 priėmė tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys