Iki LKD 80-mečio šventės liko 58 dienos !
Balsuokite

LGK vertėjų kvalifikacijos tobulinimo kursų įskaitų laikymo ir perlaikymo taisyklės

LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ ĮSKAITŲ LAIKYMO IR PERLAIKYMO TAISYKLĖS