Iki LKD 80-mečio šventės liko 124 dienos !

LGK vertėjų kvalifikacijos tobulinimo kursų įskaitų laikymo ir perlaikymo taisyklės

LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ ĮSKAITŲ LAIKYMO IR PERLAIKYMO TAISYKLĖS