Surdologijos centro konsultacijos

Ar reikia versti, kai žmonės keikiasi? Man atrodo, kad nereikia versti visko, blogai jaučiuosi, kai verčiu.

Pavyzdys iš Naujosios Zelandijos Parlamento posėdžio: Parlamento narys Ron Mark opozicijos narių buvo klausinėjamas apie biudžeto perviršį. Jo atsakymas buvo nutrauktas aršių diskusijų ir R. Mark tyliai pasakė ,,užsičiaupkite po velnių“ (citata – “shut the f*** up“). 

Skaityti plačiau

Laba diena, jeigu kurčias lietuvis būtų suimtas Londone, ar jam verstų į gestų kalbą gestų kalbos vertėjas?

Europos Sąjunga siekia visiems žmonėms užtikrinti vienodas sąlygas,  taip pat ir per teisinius procesus. Europos Parlamento direktyva 2010/64/EU ir Tarybos 2010 m. spalio 20 d. yra nustatytos bendros minimalios taisyklės, skirtos Europos Sąjungos šalims dėl teisių į vertimą per baudžiamąsias bylas ir per arešto orderio teikimo procedūrą. 

Skaityti plačiau

Ar į gestų kalbą verčiama kurčneregiams?

Kurčneregiai labai retai visiškai nemato ir negirdi. Dažniausiai kurčneregiais tampama sutrikusios klausos asmeniui netekus dalies regos ir atvirkščiai – nusilpus silpnaregio ar neregio klausai. Komunikacijos būdas pasirenkamas atsižvelgiant į turimus regos ir klausos likučius, sutrikimų pobūdžio ir atsiradimo laiką, pačių kurčneregių išsilavinimo ir pageidavimų, šalies gestų kalbos vertimo tradicijų ir pan. Kurčneregių negalia vienija nepaprastai skirtingų gebėjimų žmones.

Skaityti plačiau

Kodėl teigiat, kad kurtieji yra kalbinė mažuma?

Mažumą galime apibrėžti taip: tai demografinė grupė tam tikroje teritorijoje (valstybėje, regione ir t. t.), kuri tam tikrais specifiniais bruožais skiriasi iš gyventojų daugumos. Tokie specifiniai bruožai gali būti kalba, rasė, religija, kalba, socialinis vaidmuo ir dar daug kitokių.

Skaityti plačiau

Ar kurčiasis gali pasirinkti, kad jo gimtoji kalba yra gestų kalba, nors jis gimė girdinčiųjų šeimoje?

Gestų kalba yra vienintelė kalba, kurią kurtieji gali įgyti be didelių pastangų ir spontaniškai, kai jiems suteikiamas reikalingas indelis. Kai kalbėdami minime terminus  gimtoji kalba, pirmoji kalba, natūraliai galvojame apie kalbas, kurias įgijome pirmiausiai (priešinga gimtajai kalbai yra kalbos, kurias per gyvenimą išmokome).  Žmonėms, kurie priklauso kalbinei daugumai, lengva nustatyti, kuri kalba yra jų gimtoji. Žmonėms, kurie priklauso kalbinėms mažumoms, šis klausimas yra sunkesnis.

Skaityti plačiau

Kokių galite duoti patarimų, kad kurtieji mane vertintų kaip patikimą vertėją? Kartais sunku sukurti pasitikėjimą manimi.

Amerikiečių/anglų gestų kalbos vertimo programos lektorės Julie A. White ir Christine Multra Kraft atliko tyrimą, kuriame teigiama, kad paveikų kalbėtoją kurtieji ir girdintieji apibrėžia skirtingai. Kurtieji apibrėžia paveikų, įtaką darantį vertėją, vertindami ryšio tarp savęs ir vertėjo stiprumą, pasitikėjimą, pagarbą ir bendradarbiavimą.

Skaityti plačiau

Kiek gestų kalbų yra Europoje? Girdėjau, kad gestų kalbų yra daugiau nei žodinių kalbų. Ar tikrai?

Nors gestų kalbos akademiniame lygmenyje jau seniai yra pripažintos, daug šalių vis dar nepripažįsta savo šalies nacionalinių gestų kalbų tame pačiame lygmenyje kaip kitų mažumų kalbų.

Gestų kalba nėra vienintelė visame pasaulyje, nors visuomenė dažnai galvoja priešingai. Gestų kalba labai įvairuoja, priklausomai nuo šalies ir etninės grupės. Kai kurios šalys net turi daugiau nei vieną gestų kalbą, o dauguma nacionalinių gestų kalbų turi daug dialektų. 

Skaityti plačiau

Laba diena, domiuosi kalbų teisėmis. Neseniai susidomėjau ir gestų kalba. Sakykite, kokiuose tarptautiniuose aktuose Europos Sąjungoje minima gestų kalba?

Jungtinių Tautų teisių konvencija yra pirmasis tarptautinis dokumentas, kuriame aiškiai paminėta gestų kalba ir užtikrintos gestų kalbos vartotojų teisės. Konvencija buvo patvirtinta 2006 m., o įsigaliojo 2008 m. gegužės 3 d. Tai yra kertinis akmuo, užtikrinantis kurtiesiems žmogiškąsias teises, lygybę ir pilnavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Tai pirmoji Jungtinių tautų konvencija, kuri leidžia regioninėms institucijoms vartoti gestų kalbą ir ją ratifikuoti. 

Skaityti plačiau

Kas sunkiausia verčiant per tarptautines konferencijas? Į ką verčiant reikia atkreipti dėmesį (kalbu apie vertimą į gestų kalbą)?

Paskutiniame dešimtmetyje kurtieji vis aktyviau dalyvauja tarptautiniuose renginiuose. Per tarptautines konferencijas pagrindinė kalba yra sakytinė anglų, bet verčiama ir į kitas kalbas: tos šalies nacionalinę gestų kalbą, tos šalies žodinę kalbą, taip pat verčiama tarptautiniais gestais ir galimas vertimas į kitą žodinę kalbą (pvz., vokiečių, prancūzų, rusų, priklausomai nuo to, kokios tautybės žmonės dalyvauja ir koks yra poreikis). Tokia kalbų įvairovė yra didelis iššūkis vertėjams.

Skaityti plačiau

Kas yra amerikiečių gestų kalba? Jeigu amerikiečių gestų kalbos pagrindas nėra žodinės kalbos pagrindas, kaip galime sakyti, kad tai tikra kalba?

Amerikiečių gestų kalba dažniausiai vadinama ASL (American Sign Language) yra kalba turinti žodyną, gramatiką, socialines vartojimo taisykles. Daktaras William Stokoe (1960 m.) buvo pirmasis tyrinėtojas, kuris įrodė, kad gestų kalba yra savarankiška kalba ir kurios gramatika visiškai nepriklauso nuo žodinių kalbų gramatikos. Pasaulyje yra daugybė gestų kalbų. Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje dominuoja amerikiečių gestų kalba.

Skaityti plačiau

Ar televizijoje gestų kalba gali versti kurčiasis vertėjas?

Gestų kalbos vertėjo profesija reikalauja nuolatinio tobulėjimo. Besivystančioje visuomenėje kurčiųjų bendruomenė ir vertėjai susiduria su įvairiais iššūkiais ir ieško naujų būdų tobulėti. Kurčiųjų vertėjų atsiradimas yra vienas iš vertimo į gestų kalbą evoliucijos rezultatų.

Skaityti plačiau