Surdologijos centro konsultacijos

Kaip savarankiškai mokytis gestų kalbos? Ar galima įsigyti kokią nors savarankiškam mokymuisi skirtą priemonę arba vadovėlį?

Į klausimą atsako Vilniaus kolegijos lietuvių gestų kalbos ir gestotyros dėstytojas Mantrimas Danielius

Gestų kalbos, kaip ir bet kurios kitos užsienio kalbos, mokymasis gali būti įvairus, priklausomai nuo esamų galimybių, prieinamos mokomosios medžiagos, finansinių galimybių, žmogaus gebėjimų ir kt.

Skaityti plačiau

Kaip balsavimo aplinka turėtų būti pritaikyta kurtiesiems?

Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) labai daug dėmesio skiriama kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų problemoms. Šalyje šiuo metu vyksta rinkiminė kampanija dėl 2016 m. lapkričio 8 d. vyksiančių prezidento rinkimų. 

Skaityti plačiau

Kokio linksnio žodis turi būti naudojamas, kalbant gestų kalba ir kai sakinyje tenka panaudoti abėcėlę? Bendraties ar linksniuojamas pagal sakinį?

Atsako Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto gestų kalbos ir gestotyros dėstytojas Mantrimas Danielius

Pirštų abėcėlė nėra gestų kalba ar gestų kalbos dalis, tai tik būdas parodyti rankomis lietuvišką žodį, kai nėra atitinkamo gesto.

Skaityti plačiau

Su vyru esame girdintys. Mums gimė dvynukai, kurie turi klausos sutrikimą. Apsisprendėme rinktis kochlearinį implantą. Ar naudinga, ar verta iki implantacijos mokyti vaiką gestų kalbos? O po implantacijos? Plačiau pakomentuokite, kodėl nereikia mokyti GK?

Šis klausimas yra labai aktualus, nes dėl technologijų tėvai gali nuspręsti, kad vaikui būtų implantuotas kochlearinis implantas. Tėvams reikia apsispręsti, ar rinktis kochlearinį implantą, ar bendrauti su vaiku gestų kalba, ar rinktis implantą ir mokytis gestų kalbos.

Skaityti plačiau

Su kokiomis problemomis susiduria girdintieji, gimę kurčiųjų šeimose?

Be abejo, pirmoje vietoje iškyla komunikaciniai sunkumai. Pirmiausia juos patiria kurtieji tėvai. Anksčiau kurtieji tėvai kurį laiką negalėdavo žinoti, jų vaikas turi ar neturi klausos negalę. Šiuo metu, įsigaliojus visuotinei kūdikių patikrai, įmanoma labai anksti nustatyti kūdikio klausos galimybes (neskaitant kai kurių atvejų).  

Skaityti plačiau

Kas yra Deaf Gain?

Normalumo samprata atsirado 19 a., kai statistikos mokslas pradėjo taikyti statistinius principus žmonijai. Vertinant žmonių intelektą, psichinius gebėjimus, statistai aptiko, kad dauguma vertintų žmonių susitelkia apie vidurį, o kiti driekiasi į visas puses tolyn nuo vidurio. Taigi, į skirtingas šalis nusidriekusių tiriamųjų skaičius procentiškai mažėja ir susidaro varpo formos kreivė, kitaip vadinama normalaus pasiskirstymo kreive.

Skaityti plačiau

Ar kurtieji gali balsuoti?

Labai aktualus klausimas, nes 2016 m. spalio 9 d. vyko LR Seimo rinkimai. Pagal LR įstatymus, visi balsavimo teisę turintys LR piliečiai, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar negalios, remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu, ketverių metų kadencijai rinko LR Seimą.

Skaityti plačiau

Plačiau papasakokite apie Deaf Pride.

Lietuvoje kol kas nėra šio termino atitikmens. Pride, išvertus iš anglų kalbos – išdidumas, pasididžiavimas. Taigi, Deaf Pride yra pasididžiavimas tuo, kad esi kurčiasis.

Skaityti plačiau

Ar gestų kalbą galima užrašyti?

Kaip ir buvo sakyta, gestų kalba neturi rašytinės formos neturi. Tam nėra poreikio, nes kurtieji ir neprigirdintieji vartoja rašytinę kalbą tos šalies, kurioje gyvena.

Skaityti plačiau

Ar tikrai technologijos yra kurčiųjų kultūros dalis? Kultūra yra tradicijos ir papročiai, o ne technika.

Kultūros apibrėžimų yra labai daug. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne kultūra apibrėžiama taip: visa, kas sukurta fiziniu ir protiniu visuomenės darbu; išsiauklėjimas, išprusimas; pasiektas tobulumo laipsnis. 

Skaityti plačiau

Ar kurtieji gali tuoktis su girdinčiaisiais?

Typography

Žvelgiant į praeitį, kurčiųjų teisė į santuoką buvo ribojama. Pavyzdžiui, Babilono įstatymuose kurtiesiems buvo atimtos visos teisės, apie 1000 m. pr. Kr. hebrajų įstatymai ribojo kurčiojo žmogaus teisę į santuoką ir nuosavybę. 

Skaityti plačiau