Surdologijos centro konsultacijos

Kas yra inkliuzinis švietimas? Kurtieji turi mokytis girdinčių mokykloje?

Inkliuzinis švietimas – tai švietimo sistema, kai įvairių gebėjimų besimokantieji mokosi kartu toje pačioje klasėje. Tai reiškia, kad studentai su negalia ir be jos mokosi kartu. Tai švietimo sistema, kai visi gali mokytis kartu, ir patenkinti savo individualius poreikius, kai dėmesys koncentruojamas į kokybišką visų besimokančiųjų išsilavinimą, kai švietimo teikėjai (mokyklos, kolegijos, universitetai) visus besimokančius skatina siekti geriausių rezultatų ir visapusiškai dalyvauti švietimo procese. Inkliuzinis švietimas reiškia, kad švietimo sistema turi būti pritaikyta individų poreikiams.

Skaityti plačiau

Kiek gestų yra internetiniame gestų kalbos žodyne? Ar ten jau yra visi gestų kalbos gestai, ar jis dar pildomas?

Atsako Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto gestų kalbos ir gestotyros dėstytojas Mantrimas Danielius

Internetiniame Lietuvių gestų kalbos žodyne (gestai.ndt.lt) yra apie 8000-9000 gestų. Tačiau tai tikrai ne visi LGK vartojami gestai, žodynas yra nuolat pildomas. Be to, dalis žodyne pateikiamų gestų yra to paties gesto variantai ir neskaičiuotini kaip atskiri gestai (pavyzdžiui, gesto MAMA pateikiami trys skirtingi variantai a, b ir c, kurie skiriasi tik plaštakos forma - 1, N arba B).

Skaityti plačiau

Ar kurtieji juokauja?

Kurčiųjų humoras dažniausiai būna susijęs su dominuojančia, vizualine kurčiųjų patirtimi. Taip pat yra girdinčiųjų humoro tradicijų įtaka. Kurčiųjų humoras gali pasireikšti kuriant naujus, vizualius gestus, taip pat šmaikščiai išnarstant ir perkuriant jau egzistuojančius gestus ir dvikalbiuose žaidimuose, manipuliuojant gestų ir žodinėmis kalbomis. 

Skaityti plačiau

Ar gestų kalba turi galūnes, priesagas ir kitokią gramatiką?

Atsako Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto gestų kalbos ir gestotyros dėstytojas Mantrimas Danielius

Gestų kaboje nevartojamos nei galūnės, nei priesagos, tačiau tai nereiškia, kad gestų kalba neturi gramatikos

Skaityti plačiau

Kiek kurčiųjų yra pasaulyje?

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, 360 mln. pasaulio gyventojų yra kurtieji ar neprigirdintieji. Tai sudaro daugiau nei 5 proc. visos pasaulio populiacijos – 328 mln. suaugusiųjų ir 32 mln. vaikų. 70 milijonų iš jų yra kurtieji, kalbantys gestų kalba.

Skaityti plačiau

Sako, kad Anglijoje televizija itin pritaikyta kurtiesiems. Ar tikrai?

Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje gyvena beveik milijonas kurčių arba neprigirdinčių žmonių. Daugiau nei 50 000 tūkstančių kurčiųjų Jungtinėje Karalystėje kalba britų gestų kalba (angl. British Sign Language, trumpinimas – BSL). Beveik pusė jų – vaikai.

Skaityti plačiau

Kuo skiriasi Anglijoje ir Lietuvoje teikiamos gestų kalbos vertimo paslaugos?

Į klausimą atsako Anglijoje dirbanti gestų kalbos vertėjų koordinatorė Lina Kankevičiūtė:

Lietuvoje visi lietuvių gestų kalbos (LGK) vertėjai gestų kalbos vertimo paslaugas didžiuosiuose miestuose ir miesteliuose teikia per centralizuotą sistemą. Centrus finansuoja vyriausybė, todėl gestų kalbos vertėjų paslaugos yra nemokamos visiems Lietuvos kurčiųjų bendruomenės poreikiams tenkinti: socialiniams, švietimo, medicinos, darbo ir t. t. Kurtieji gali užsisakyti vertimo paslaugas jiems patogiu būdu: atėję į vertimo centrą, SMS žinute, internetu, paskambinę Skype.

Skaityti plačiau

Ar įmanoma apsiginti bakalauro darbą gestų kalba?

Jim Gee, sociolingvistas, lingvistas, tyrinėjantis mokslinę amerikiečių gestų kalbą (ASL), sako, kad bakalauro ir magistro darbus galima apsiginti ASL, o dėl daktaro laipsnio yra sunkiau. Jis teigia, kad lingvistiniai leidiniai leidžiami anglų kalba, todėl autoriai savo darbus taip pat teikia rašytine anglų kalba.

Skaityti plačiau

Kaip apibrėžiamas terminas “pritaikyta darbo aplinka“, kai kalbame apie kurčiuosius?

Apie kurtiesiems tinkamą darbo aplinką leidinyje “Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas Europoje – kurčiųjų perspektyva“ rašo Europos kurčiųjų sąjungos (EUD) vykdomasis direktorius Mark Wheatley.

Skaityti plačiau

Kiek žinau, skirtinguose miestuose naudojami skirtingi gestai. Ar yra sukurta bendrinė gestų kalba Lietuvoje?

Atsako Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto gestų kalbos ir gestotyros dėstytojas Mantrimas Danielius

Taip, tai tiesa, yra atvejų, kai tas pats dalykas skirtinguose miestuose rodomas skirtingais gestais, pavyzdžiui, SODAS, BULVĖ. 

Skaityti plačiau

Sveiki, norėjau sužinoti, ar yra išversta į gestų kalbą Biblija ar jos dalys?

Kol kas į lietuvių gestų kalbą Biblija (Biblijos sinonimas yra Šventasis Raštas) nėra išversta. Ir neaišku, ar kada nors bus apskritai išversta. Kodėl? Graikų kalba „biblion“ reiškia knygą arba knygų rinkinį. 

Skaityti plačiau