Surdologijos centro konsultacijos

Kas užtikrina kurčiųjų teisę gauti informaciją?

Kurčiųjų teisę gauti informaciją užtikrina Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (21 str.), kur sakoma, jog neįgalieji, taip pat ir kurtieji, turi ne tik saviraiškos laisvę, laisvę reikšti savo nuomonę, bet ir galimybę gauti informaciją.

Skaityti plačiau

Ar reikia mokyti gestų kalbos pagrindų mokyklose?

Pasaulyje vis labiau daugėja iniciatyvos, siekiant didinti supratimą apie kurčiuosius ir gestų kalbą. Iniciatyvos įvairios: nuo naujų temų įtraukimo į viduriniojo lavinimo programas iki visuotinio gestų kalbos mokymo mokyklose.

Skaityti plačiau

Skaičiau apie aklųjų kavinę, ten valgoma užrištom akim, o ar yra kurčiųjų kavinės?

Taip, pasaulyje yra kurčiųjų kavinės ir restoranai. Šių restoranų ir kavinių galime rasti įvairiose pasaulio šalyse: Kanadoje, Prancūzijoje, Indijoje ar kt. Deja, Lietuvoje tokių restoranų ar kavinių dar nėra, tačiau ateityje jos taip pat galėtų pasirodyti mūsų viešojoje erdvėje.

Skaityti plačiau

Norėčiau sužinoti daugiau informacijos apie deafhood kurtystę gestų kalba.

Terminą deafhood 1993 m. sugalvojo Paddy Ladd, Didžiojoje Britanijoje gimęs rašytojas, akademikas, aktyvistas bei kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų kultūros tyrinėtojas. Šį terminą į lietuvių kalbą siūloma versti žodžiu kurtystė (buvimas kurčiuoju; plg: tėvystė "buvimas tėvu", vaikystė "buvimas vaiku").

Skaityti plačiau

Papasakokite apie kurčią Veditz ir jo įrašą gestų kalba, tai įdomi tema.

Pirmasis įrašas gestų kalba buvo nufilmuotas Jungtinėse Amerkos Valstijose 1913 m., o vienas pirmųjų žmonių, nufilmuotų kalbančių gestų kalba, buvo Georg William Veditz, Jungtinių Amerikos Valstijų kurčiųjų mokytojas, Nacionalinės Amerikos kurčiųjų asociacijos prezidentas, turėjęs garbės į gestų kalbą versti Amerikos prezidento Woodrow Wilson žinią Amerikos kurčiųjų asociacijos konvente.   

Skaityti plačiau

Kas yra audizmas?

Žodis audizmas pirmą kartą buvo pavartotas 1975 m. Amerikos kurčiųjų studijų mokslininkas Tomas Humphriesas parašė trumpą straipsnį “Žodžio audizmas atsiradimas“, kuriame terminą aprašė taip: „Audizmas atsirado iš lotyniško žodžio audire, kuris reiškia girdėti

Skaityti plačiau

Ar kurtieji gali vairuoti?

Kelių eismo taisyklės kažkokių specialių draudimų nenumato. Svarbu turėti galiojančią medicininę pažymą, kuri leidžia vairuoti.

Skaityti plačiau

Kuo skiriasi gestų kalbos vertėjo darbas nuo kitų kalbų vertėjų darbo?

Nėra didelio skirtumo tarp gestų kalbos vertėjo ir kitų kalbų vertėjų darbo. Gestų kalbos vertėjas verčia tekstus ir atlieka kalbinę paslaugą, t.y. tarpininkauja tarp dviejų pusių, kurios nemoka vienos iš vartojamų kalbų. Be abejo, išskirtinumas yra pati gestų kalba arba jos vaizdinė prigimtis.

Skaityti plačiau

Kuo skiriasi gestų kalbos nuo žodinių kalbų?

Iš pirmo žvilgsnio gestų kalbos yra tokios skirtingos nuo žodinių kalbų, kad iki pat 1960 m. niekas nelaikė jų tikromis kalbomis, ir tik XX a. pabaigoje kalbininkai ėmė pripažinti, kad gestų kalbos taip pat yra visavertės kalbos. Tai įvyko tik tada, kai buvo įrodyti keli faktai apie kurčiųjų vartojamas gestų kalbas, pirmiausia, kad gestai, kaip ir žodžiai, sudaryti iš mažesnių, reikšmės neturinčių elementų (fonemų), ir kad gestų kalbos turi gramatiką.

Skaityti plačiau

Pastebėjau, kad ne visi vertėjai moka versti iš gestų kalbos į lietuvių. Koks čia reiškinys, ar tai reiškia, kad jie prastai supranta kurčiuosius, t. y. nepakankamai moka gestų kalbą?

Visų pirma neaišku, apie kokį vertimo būdą kalbama. Jei kalbėtume apie nuoseklųjį vertimo būdą, tai toks vertimas neturėtų kelti sunkumų daugumai gestų kalbos vertėjų. Nuoseklusis vertimas yra saugesnis ir patogesnis vertėjui, nes yra galimybė suprasti tam tikrą teksto atkarpą.

Skaityti plačiau

Ar yra kurčiųjų teatras? Ar yra vertimas į gestų kalbą?

Kurčiųjų teatras turi du tikslus: tai pramoga kurčiųjų bendruomenei ir girdinčiųjų švietimas apie kurčiuosius ir gestų kalbą. Kurčiųjų teatras prasidėjo kaip kurčiųjų vaidinimas kurčiųjų auditorijai. Šiandien kurtieji ir girdintieji vaidina ir kartu, ir atskirai.

Skaityti plačiau