Surdologijos centro konsultacijos

Ieškau mokymo video medžiagos gestų kalba apie valstybines institucijas. Kur galima surasti?

Iš klausimo nelabai aišku, ko jūs ieškote – ar norite išmokti gestų, skirtų nusakyti ar įvardinti valstybines institucijas, ar norite rasti informacijos lietuvių gestų kalba apie valstybines institucijas: jų struktūrą, veiklą, funkcijas ir pan. Todėl pabandysime atsakyti į abu šiuos klausimus.

Skaityti plačiau

Ar vaikams su kochleariniais implantais reikalinga gestų kalba?

Šiais laikais dauguma girdinčių tėvų, kuriems gimsta kurčias vaikas, renkasi kochlearinę implantaciją (žinoma, tik tose šalyse, kuriose tokios operacijos kompensuojamos valstybės, tarp jų ir Lietuva) ir tikisi, kad jų vaikas taps girdintis ir gestų kalbos jam tikrai nebereikės. Tą patį jiems sako ir daugumą specialistų. Tačiau realybė yra tokia, kad ne visada vaikas su kochlarinių implantu pradeda girdėti taip pat gerai, kaip girdintieji vaikai. Be to, tai dar labai priklauso nuo reabilitacijos, su vaiku reikia daug dirbti ir lavinti klausą. Žinoma, implantų „šalininkai“ visada teigia, kad technologijos sparčiai tobulėja, tad kuo toliau, tuo rezultatai geresni. Kita vertus, realybėje vis dar pasitaiko nemažai atvejų, kai implantuotiems vaikams nepavyksta sėkmingai integruotis girdinčiųjų mokyklose, ir kai kurie jų pereina mokytis į kurčiųjų mokyklas.

Skaityti plačiau

Ar verta ugdyti kurčiuosius su gestų kalbos vertėjo pagalba?

Atsakydami į jūsų klausimą, iš dalies pasiremsime kai kuriomis nuostatomis, išdėstytomis šioje konsultacijoje (http://www.lkd.lt/enews/id-surdologijos_centro_konsultacijos_video-news-kas_yra_inkliuzinis_svietimas_kurtieji_turi_mokytis_girdinciu_mokykloje.html). Joje pristatomos dvi kurčiųjų ugdymo sistemos arba kitaip – paradigmos, filosofijos. Viena jų yra inkliuzinis švietimas (kai įvairių gebėjimų besimokantieji mokosi kartu toje pačioje klasėje), kita – bilingvinis (kai  kurtieji vaikai turi teisę gauti išsilavinimą savo pačių grupėse ir tapti dvikalbiais gestų kalbos, nacionalinės šnekamosios kalbos ir rašytinės formos vartotojais). Ten pat teigiama, kad bilingvinis ugdymas gali būti laikomas inkliuzinio švietimo forma. O pats procesas, kuomet kurtieji vaikai iš specialiųjų mokyklų būtų perkeliami į įprastines, vertintinas neigiamai, kol nebūtų sudaroma būtina gestų kalbos mokymosi aplinka. O toks atvejis, kai mokytoją verčia gestų kalbos vertėjas, irgi vertintinas kaip nepakankamas ar nepilnavertis dalyvavimas, nes mokiniai negali mėgautis tiesioginiu mokymu

Skaityti plačiau

Mano dukra negirdi. Mes lankomės Mišiose ir man dukra sako, kad skirtingi vertėjai skirtingai verčia maldas. Ar taip gali būti?

Taip, tai yra normalu, kad skirtingi lietuvių gestų kalbos vertėjai verčia skirtingai. Taip atsitinka dėl kelių priežasčių: kiekvienose šv. Mišiose yra kintami ir nekintami tekstai. Pavyzdžiui, prie kintamų tekstų gali būti priskiriamos giesmės (jei jos yra verčiamos!), skaitiniai, Dievo Žodžio skaitymas (ištrauka iš Evangelijos), po jo einantis kunigo pamokslas, bendruomeninė malda (vadinamieji maldavimai), skelbimai.Taigi net tas pats vertėjas vis kitose šv. Mišiose susiduria su vis kitais tekstais, kurių pobūdis irgi gali skirtis – skaitinių tekstų žanras gali būti kitoks – nuo pasakojamojo tipo iki tam tikrų pamokymų ar pasvarstymų. Ir tas pats kunigas savo pamokslu gali siekti kiekvienąkart vis kitokių tikslų. Bet jei jūsų dukra yra pažengusi gestų kalbos vartotoja, gali būti, kad ji tikrai atpažįsta kažką daugiau, nei iki šiol buvo apžvelgta – tokius skirtumus atpažinti sugeba tik patys kurtieji. 

Skaityti plačiau

Papasakokite apie programėles kurtiesiems, kurios padeda jiems bendrauti su aplinkiniais.

Tvarkant reikalus įvairiose institucijose, kurtiesiems dažnai reikia gestų kalbos vertėjų paslaugų, tačiau gestų kalbos vertėjų trūksta, o dėl vizito reikia tartis iš anksto, derinti laiką. Tada padėti gali įvairios išmaniosios programėlės, kurios gali išspręsti daug problemų, o bendravimą padaryti paprastesnį. Vienos programėlės verčia kalbą į tekstą, kitos teikia informaciją tam tikroje aplinkoje esantiems vartotojams, trečios informuoja apie pavojų ir pan.

Skaityti plačiau

Kartais atrodo, kad vieni vertėjai labai keičia tekstą, o kiti beveik ne. Kokius pakeitimus apskritai atlieka vertėjai?

Pirmasis teorinių minčių apie vertimo principus pateikia romėnas Ciceronas. Jis rašė, kad nesistengė žodį perteikti pažodžiui, bet išlaikė išraiškos pobūdį ir visų žodžių reikšmes. Horacijus palaikė veikiau adaptacijos, perdirbimo, negu vertimo tikrąja prasme principą, o Biblijos vertėjas, visų vertėjų globėjas šv.Jeronimas perfrazuoja Ciceroną posakiu „Ne žodį versti pažodžiui, bet prasmę išreikšti prasme“. Tai būtų seniausieji, ir, ko gero, iki šiol aktualūs vertimo principai.

Skaityti plačiau

Ar įmanoma išversti poeziją į gestų kalbą?

Iš pasaulinės patirties galima sakyti, kad ne tik įmanoma, bet ir verčiama. Verčiami eilėraščiai, poemos, himnai ir t.t. Gal kiek aktualesnis galėtų būti kitas klausimas - ar vertėjui būtina būti poetu, kad galėtų versti poeziją? Ne kiekvienas vertėjas tikrai gali versti poeziją, kaip ir ne kiekvienas poetas yra vertėjas.

Skaityti plačiau

Ar egzistuoja gestų kalbų vertėjų lygiai?

Taip, egzistuoja. Skirtingose šalyse gestų kalbos vertėjai kategorizuojami labai skirtingai – vienur yra vadinamieji lygiai, pvz. Anglijoje jų yra 7.

Skaityti plačiau

Kaip atsiranda nauji gestai? Jeigu yra koks nors lietuviškas terminas, kuriam nėra gesto, ar visada jį reikia rodyti pirštų abėcėle?

Iš tiesų, jei kokiam nors terminui nėra gesto, visada yra galimybė tą žodį parodyti pirštų abėcėle, ypač jei terminas retai vartojamas. Tačiau jei terminas vartojamas dažniau, tai tampa nebepatogu, ir kurtieji susikuria gestą. Gestas gali būti susikuriamas tik tam kartui arba tai situacijai. Tokiu atveju galimi keli būdai.

Skaityti plačiau

Girdėjau tokį terminą "gestakalbis", bet nelabai suprantu, ką jis reiškia ir kada vartojamas?

Atsako Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto gestų kalbos ir gestotyros dėstytojas Mantrimas Danielius

Terminas “gestakalbiai” dar nėra įsitvirtinęs, jį tik pradedama vartoti. Kitas galimas tos pačios reikšmės terminas - “gestų kalbos vartotojas”. Angliškai vartojamas atitinkamas terminas  “sign language user”, arba naujesnis terminas “Sign Language Peoples” (gestų kalbos tauta).

Skaityti plačiau

Kokioms kalbų grupėms priklauso lietuvių gestų kalba pagal genealoginę ir pagal tipologinę kalbų klasifikaciją?

Atsako Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto gestų kalbos ir gestotyros dėstytojas Mantrimas Danielius

Tipologiškai, lyginant su žodinių kalbų tipais, gestų kalbos artimiausios inkorporacinėms kalboms. 

Skaityti plačiau