Surdologijos centro konsultacijos

Kur dirbu, ateina kurčiųjų ir kartais jie sustoję kalbasi tarpduryje, o aš negaliu praeiti. Kaip mandagiai gestų kalba atsiprašyti ir paprašyti kurčiųjų leisti praeiti, kad netrukdyčiau ir neužstočiau gestų kalbos?

Atsakymas iš Surdologijos centro parengto DVD leidinio ,,Kurčiųjų kultūra“. Tekstinės medžiagos rengėja Švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja Daiva Burkauskienė:

Kartais pasitaiko, kad dviems žmonėms stovint ir kalbantis gestų kalba, kitiems būtina praeiti pro juos, todėl tenka „sutrukdyti“ jų pokalbį. Tokie dalykai pastoviai ir nepastebimai vyksta kurčiųjų pasaulyje, ypač dideliuose vakarėliuose. 

Skaityti plačiau

Ar yra žinoma, kiek gestų kalba turi raidžių ir žodžių?

Į klausimą atsako Surdologijos centro darbuotoja Ieva Čereškaitė:

Klausimas nėra visai konkretus. Ar turima omenyje lietuvių gestų kalba?

 

Skaityti plačiau

Kada pradeda kalbėti gestų kalba kūdikiai ir kaip tobulėja toks jų gebėjimas, ypač jei tėvai girdintys ir gestų kalbos nemoka?

Informacija iš Mantrimo Danieliaus knygos ,,Lietuvių gestotyros pagrindai“ (Vilnius, 2004, 23 psl.):

,,Daug kas klausia, kaip gali gestų kalba būti gimtoji kurčiam vaikui, gimusiam girdinčiųjų šeimoje, jeigu jo tėvai nevartoja šios kalbos? Tačiau gimtoji kalba nebūtinai yra ta, kuria kalba vaiko tėvai. Gimtąja kalba gali būti laikoma ta, kurią pirmąją žmogus išmoksta, arba kurią jis geriausiai moka, arba, kurią daugiausiai vartoja, arba kurią pats laiko savo gimtąja kalba. 

Skaityti plačiau

Ar galima kalbėti gestais ir vairuoti?

Į klausimą atsako švietimo pagalbos, vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja Daiva Burkauskienė:

Statistika rodo, kad kurtieji vairuoja taip pat gerai kaip ir girdintieji, tačiau jie vairuoja saugiau už girdinčiuosius. Dažnam girdinčiajam šie faktai kelia nuostabą.

Skaityti plačiau

Ar kalbantieji gestų kalba gali sukurti literatūros kūrinį (eilėraštį, apsakymą)? Ar įmanoma jį meniškai išversti į žodžių kalbą?

Į klausimą atsako Surdologijos centro darbuotojas Vytautas Pivoras:

Kurtieji gali sukurti ir kuria literatūros kūrinius gestų kalba. Gestų kalba yra gimtoji kurčiųjų kalba, todėl ji natūraliausia meninio teksto kūrimui.

Skaityti plačiau

Ar įmanoma gestų kalba perteikti intonacijas ir perkeltines prasmes, pvz., aš sakau, mieloji, o galvoj turiu bjaurybe, todėl sakau tą žodį atitinkama intonacija ir adresatas tai supranta… arba sakau bjaurybiuk, o į tą žodį įdedu didžiausią meilę?

Į klausimą atsako LKNUC Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyriaus l.e.p. vedėja Virginija Kavaliauskaitė:

Taip, gestų kalba intonaciją perteikti įmanoma – šią funkciją atlieka veido išraiška. Perkeltinę prasmę, kaip pvz., sakau mieloji, o galvoje turiu bjaurybe, taip pat galima išreikšti veido mimika. Taip pat čia svarbu kalbėjimo kontekstas.

Gestai mama ir mamytė nesiskiria.

 

Skaityti plačiau

Kas yra gestų kalbos poezija?

Gestų kalbos poezija yra energinga trimatė išraiškos forma, kai kūno judesiai perteikia prasmę. Gestų kalbos poezijoje nėra popieriaus ar teksto. Ritmas išreiškiamas rankų forma ir judesiais.

Siejant su žodine, rašytine poezija, rankų formos panašumas gali būti naudojama kaip aliteracija (tikslingas tų pačių arba panašiai skambančių priebalsių kartojimas eilutėse, posmuose), o pasikartojantys tokie patys rankų formos gestai yra naudojami kaip ritmas.

Skaityti plačiau

Kaip susikalbėti gestais visiškoje tamsoje?

Typography

Į klausimą atsako Surdologijos centro specialistas Vytautas Pivoras:

Susikalbėti gestais visiškoje tamsoje neįmanoma.

Kurtieji gali sugalvoti sutartinius gestus ir juos vartoti tamsoje, bet pilnavertei komunikacijai to neužtenka. Norint suprasti tamsoje rodomus gestus, reikia to specialiai mokytis. Toks mokymas taikomas kurčneregiams. Jie mokomi skaityti gestus rankomis. Šioje nuorodoje galite pamatyti, kaip kurčneregys klauso gestų kalbos: http://www.youtube.com/watch?v=aMMAqPhyCs8

Skaityti plačiau

Ar gestų kalba turi tarmes? Kokios jos? Ar jas vartoja seni, ar jauni žmonės?

Į klausimą atsako LKNUC Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyriaus l.e.p. vedėja Virginija Kavaliauskaitė:

Kaip lietuvių kalba turi tarmes, taip lietuvių gestų kalba turi variantus, pavyzdžiui, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių gestai gali šiek tiek skirtis. Pavyzdžiui, Vilniuje gestai ŽIRNIAI, VIRTUVĖ rodomi vienaip, o Kaune – kitaip.

Skaityti plačiau

Laba diena, ieškojau tarptautinio gestų kalbos žodyno. Gal žinote, kaip jį surasti internete? Kada pripažins tarptautinę gestų kalbą? Iš kur mokate versti tarptautine gestų kalba? Kodėl Europos, pasaulio lyderiai kalba tarptautiniais gestais?

Informacija iš Mantrimo Danieliaus knygos ,,Lietuvių gestotyros pagrindai“ (Vilnius, 2004, 11-12 psl.):

Šiuo metu yra susiformavusi tam tikra tarptautinė gestų kalba. Tai nėra tas pats, kaip Gestuno. Gestuno yra dirbtinis tarptautinės gestų kalbos variantas, sukurtas specialiai sudarytos komisijos iš skirtingų šalių atstovų. Šios komisijos darbą vainikavo išleistas ,,Gestuno“ žodynas, apimantis apie 1500 teminiu principu išdėstytų gestų – dalis jų paimta iš skirtingų nacionalinių gestų kalbų, dalis – sukurti naujai. Tačiau būdama dirbtinė Gestuno taip ir neprigijo kaip tarptautinė gestų kalba (juolab, kad ji neturėjo savo gramatikos).

Skaityti plačiau

Kaip atsirado gestų kalba? Kokią kalbą naudotų kurtieji, kaip jie bendrautų tarpusavyje, jei nebūtų nieko, kas galėtų juos išmokyti gestų kalbos?

Informacija iš Mantrimo Danieliaus knygos ,,Lietuvių gestotyros pagrindai“ (Vilnius, 2004, 11-12 psl.):

,,Kaip tarp kurčiųjų atsiranda gestų kalba, demonstruoja pavyzdžiai, kai šeimose auga du ar keli kurti vaikai. Jeigu tokios šeimos gyvena nuošaliai ir vaikai nesutinka kitų kurčiųjų, jie patys kuria gestų kalbą. Žinoma, tokia gestų kalba dažniausiai būna labai primityvi, lyginant su ilgą istoriją turinčiomis gestų kalbomis, bet tai rodo, kaip gali savaime atsirasti gestų kalba“.

Skaityti plačiau