Surdologijos centro konsultacijos

Kas yra surdofobija?

Surdofobija tai yra psichinė liga. Tai baimė arba priešiškumas, netolerancija prieš kurčiuosius ir neigiamas požiūris, antipatija, išankstinis nusistatymas į jų kultūrą ir kurčiųjų bendruomenės teisių ir lygybės idėją. Gardy van Gils pristatė pranešimą apie surdofobiją konferencijoje apie Psichinę sveikatą ir kurtumą Didžiojoje Britanijoje.

Skaityti plačiau

Kas įkūrė pirmąsias mokyklas kurtiesiems?

Pirmosios mokyklos kurtiesiems atsirado XVIII a. pabaigoje, kai trys vyrai trijose šalyse įkūrė kurčiųjų mokyklas. Kurtieji buvo mokomi ir auklėjami grupėmis: jų mokymas įgavo labiau apibrėžtas formas, kurios buvo grindžiamos tam tikrais principais. Tie trys mokytojai buvo abatas Charles-Michele de l’Epee Prancūzijoje, Samuel Heinicke Vokietijoje ir Thomas Braidwood Didžiojoje Britanijoje. Daugelis pedagogų, kurie mokė kurčiuosius, vėliau sekė jų pėdomis.

Skaityti plačiau

Skaičiau internete, kad kino teatre ,,Pasaka“ vyko kurčiųjų filmų festivalis. Ar filmus kūrė kurtieji?

2014 m. spalio 25 d. Vilniuje tikrai vyko antrasis Lietuvos kurčiųjų kino festivalis „Kinas gestų kalba 2014“. Festivalis vyko kino teatre „Pasaka“. Festivalyje buvo parodyti septyni filmai: „Stiklinis indas“, „SAMAN mamos istorija“, „Aplink Lietuvą: žygis dviračiais“, „Be istorijos – be ateities“, „Aš ir BMW“, „Nuotykių kelionė“, „Pagrobimas“. Visų filmų kūrėjai buvo kurtieji arba neprigirdintys. Filmų aktoriai kalbėjo gimtąja kurčiųjų kalba – gestų kalba. Filmų autoriai kūrė filmus savo lėšomis.

Skaityti plačiau

Noriu paklausti, ar yra Lietuvos Respublikos himnas išverstas į gestų kalbą?

2012 m. lapkričio mėn. Lietuvos kurčiųjų draugija kartu su Surdologijos centru paskelbė konkursą geriausiam Lietuvos himno atlikėjui gestų kalba atrinkti. Konkurse dalyvauti galėjo bet kuris bendruomenės atstovas. Norint dalyvauti konkurse reikėjo Lietuvos himną atlikti lietuvių gestų kalba, atlikimą įrašyti, patalpinti socialiniame tinkle (YouTube, Facebook ar kt.) ir atsiųsti nuorodą elektroniniu adresu centras@lkd.lt

Skaityti plačiau

Norėčiau sužinoti ar yra Lietuvoje kurčiųjų istorijos mokytojų?

Kurčiųjų istorija yra labai svarbi kurčiųjų bendruomenės kultūros dalis. Ji artimai susijusi su gestų kalba, jos atsiradimu, patvirtinimu ir t. t.  Siekiant atsakyti į klausimą buvo domėtasi kurčiųjų istorijos mokytojais ir dėstytojais: ar jų yra Lietuvoje, kokie žmonės daugiausiai išmano apie kurčiųjų istoriją, kokios galimybės tapti kurčiųjų istorijos dėstytoju Lietuvoje.

Skaityti plačiau

Mano universitete vyko kursai apie gestų kalbą, kokie tai buvo kursai?

Sprendžiant iš laiško datos, omenyje turite 2014 m. spalio-lapkričio mėnesiais vykusius, VšĮ Surdologijos centras organizuotus, seminarus, kurie buvo finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinant 2014 m. lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinės medžiagos įvairioms suaugusių vartotojų grupėms rengimo ir jų mokymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį. 

Skaityti plačiau

Sveiki, turiu klausimą apie gestų kalbos studijas. Ar labai sunku įstoti, norint studijuoti gestų kalbą? Ir ar tik Vilniaus kolegijoje galiu bandyti įstoti, jei noriu studijuoti būtent šią profesiją?

Į klausimą atsako Filologijos katedros vedėja doc. Dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė:

Laba diena, džiugu, kad susidomėjote Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programa.

Skaityti plačiau

Kokie yra įvairių šalių pavadinimai gestų kalba? Kur galėčiau pasižiūrėti video?

Kai kurių pasaulio valstybių pavadinimai turi atitinkamą gestą lietuvių gestų kalba. Jei nėra gesto lietuvių gestų kalba – rodant valstybės pavadinimą vartojama pirštų abėcėlė arba tarptautinis gestas.

Skaityti plačiau

Pavyzdžiui, jeigu kurčiasis yra namuose ir jam skambina į duris, kaip jis išgirsta?

Senesniais laikais, kai technologijos nebuvo taip ištobulėjusios, prie kurčiojo lovos buvo įrengiamas specialus žadintuvas: laikrodis buvo prijungiamas prie lempos ir atėjus laikui keltis, lempa pradėdavo mirksėti. Dabar yra vibraciniai žadintuvai – speciali kompensacinė technika kurtiesiems, ir, žinoma, daugelis naudojasi ir mobiliųjų telefonų vibracijos funkcija.

Skaityti plačiau

Ar kurtieji mokosi universitetuose? Ar universitetuose yra gestų kalbos vertėjas?

Taip, kurtieji mokosi universitetuose. 2013 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose studijavo 46 kurtieji ir neprigirdintys studentai, kuriems reikėjo gestų kalbos vertėjų paslaugų. Vilniuje studijuojantys dieninių studijų studentai gali užsisakyti gestų kalbos vertėją 6 val. per savaitę. Ištęstinių studijų studentai gali užsisakyti vertėją visam sesijinių studijų laikotarpiui. Vertimo paslaugos yra nemokamos.

Skaityti plačiau

Kas yra bilingvinis mokymas?

Bilingvinis metodas (angl. bilingualism – dvikalbystė) – tai dviejų kalbų mokėjimas ir nuolatinis vartojimas. Kurčiųjų dvikalbystė – tai gestų kalbos ir žodinės kalbų mokėjimas ir reguliarus vartojimas, sudarantis pagrindą kurčio vaiko pažintinei, kalbinei ir emocinei raidai. Remiantis gestais kurtieji mokiniai mokomi žodinės kalbos (rašytinės, sakytinės). Didžiausias dėmesys kreipiamas į rašymą. Tai yra vienintelis būdas patenkinti pagrindinius socialinius poreikius, t.y. bendrauti su tėvais ir bendraamžiais, reikšti savo mintis, įgyti žinių ir pažinti pasaulį, pritapti girdinčiųjų ir kurčiųjų pasaulyje. (Daiva Burkauskienė, Kurčiųjų dvikalbystė, 2006)

Skaityti plačiau