Man būtų įdomu sužinoti apie galimybes užrašyti gestus? Ar yra sukurtos kokios nors sistemos?

Gestų kalbos užrašymo sistemų (angl. notation system) yra sukurta nemažai (savo turi ir baltarusiai, ir estai, ir lietuviai), tačiau plačiausiai pasaulyje vartojamos šiuo metu yra dvi: HamNoSys ir SignWriting. Abi jos yra pritakytos užrašyti bet kuriai gestų kalbai, kitaip tariant, yra universalios.

Skaityti visą tekstą

HamNoSys (Hamburg Notation System) buvo sukurta prieš 30 metų Hamburo universiteto gestotyrininkų, ir šiuo metu naudojama rengiant vokiečių gestų kalbos (DGS) žodyną bei transkribuojant tekstyną. Kitų šalių kalbininkai ją irgi naudoja, dažniausiai moksliniams tikslams. Šioje sistemoje vartojami specialūs simboliai plaštakos formoms, orientacijai (pirštų ir delno krypčiai), lokalizacijai, judesiui (judesio krypčiai, tipui ir pobūdžiui) ir nerankiniams elementams, taip pat santykiui tarp dviejų rankų nusakyti. Čia pateikiame pavyzdį, kaip atrodo gestas HAMBURGAS, užrašytas HamNoSys sistema, su simbolių paaiškinimais:

 

1 - plaštakos forma Bu;

2 - pirštų kryptis (įstrižai į šoną);

3 - delno kryptis (žemyn);

4 - lokalizacija (prie kaktos, neliečia galvos)

5 - judesys (ranka traukiama į šoną, plaštakos forma kinta į E)

 

SignWriting buvo sukurta 1974 metais amerkiečių kalbininkės Valerie Sutton. Ši sistema labiau paplitusi ne tarp kalbininkų, bet tarp paprastų kurčiųjų, jos mokosi kurtieji moksleiviai. Ji naudojama ne tik atskiriems gestams, bet ir gestų kalbos tekstams užrašyti (pvz. http://signwriting.org/library/children/children.html). Čia taip pat naudojami simboliai įvairioms plaštakos formoms nusakyti, bet orientacija, lokalizacija ir judesys nerašomi atskirais simboliais, o žymimi truputį kitaip. Štai kaip atrodo SignWriting sistema užrašytas gestas ŠIRDIS:

 

Šiame pavyzdyje orientacija žymima kartu su plaštakos forma: pirštų kryptis nupiešta, o delno kryptį nusako baltas kvadračiukas - tai reiškia, kad delnas nukreiptas į kalbėtoją. Jeigu delnas būtų nukreiptas į priekį, kvadračiukas būtų juodas.

Gesto rodymo vieta (krūtinės šonas) tiesiog pavaizduota paveikslėlyje, taip pat ir judesys.

 

Kaip matyti iš pavyzdžių, HamNoSys ir SignWriting sistemos gana skirtingos. Pagrindinis skirtumas tas, kad HamNoSys naudojamas linijinis užrašymo pincipas (simboliai eina vienas po kito), o SignWriting - simultaninis (simboliai išdėstyti vaizdiškai). Antrasis būdas labiau atitinka gesto prigimtį, todėl SignWriting yra lengviau suprantamas, tačiau išmokti užrašyti gestą tiek viena, tiek kita sistema yra gana sunku.

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 9 ]