Kuo skiriasi Anglijoje ir Lietuvoje teikiamos gestų kalbos vertimo paslaugos?

Į klausimą atsako Anglijoje dirbanti gestų kalbos vertėjų koordinatorė Lina Kankevičiūtė:

Lietuvoje visi lietuvių gestų kalbos (LGK) vertėjai gestų kalbos vertimo paslaugas didžiuosiuose miestuose ir miesteliuose teikia per centralizuotą sistemą. Centrus finansuoja vyriausybė, todėl gestų kalbos vertėjų paslaugos yra nemokamos visiems Lietuvos kurčiųjų bendruomenės poreikiams tenkinti: socialiniams, švietimo, medicinos, darbo ir t. t. Kurtieji gali užsisakyti vertimo paslaugas jiems patogiu būdu: atėję į vertimo centrą, SMS žinute, internetu, paskambinę Skype.

Skaityti visą tekstą

Vertėjų centrai yra vienintelė vieta, kur galima užsisakyti vertimo paslaugas, visi kurtieji tai žino ir gali užsisakyti vertėjus savarankiškai. Taigi, užsisakyti vertimo paslaugas Lietuvos kurčiųjų bendruomenei nėra kliūčių, priešingai nei užsisakyti britų gestų kalbos (British Sign Language, sutrumpintai BSL) vertimo paslaugą.

Didžiojoje Britanijoje nėra centralizuotos sistemos, kur galima tiesiogiai užsisakyti vertimo paslaugą. Vertėjų ieškoma atliekant daugybę skirtingų ir dažnai protu nesuvokiamų veiksmų. Pvz., kai kurios poliklinikos yra nieko prieš, kad vertėjas užsakomas iš anksto, o kitose tai daryti nepageidaujama, kadangi pas juos nėra tam reikalui skirtų lėšų. Kai kurie viešųjų paslaugų teikėjai turi daug gestų kalbos vertėjų ir prireikus gali laisvai juos užsisakyti patys, kad susikalbėtų su kurčiu klientu, o kiti tiesiog nežino, neturi supratimo, kaip ir kur galima užsisakyti komunikacijos specialistus.

Didžiojoje Britanijoje visa sistema yra labai skirtinga ir tokia komplikuota, kad net patys paslaugų teikėjai nėra tikri, ką iš tikrųjų reikia daryti. Kurtiesiems, kurie dar nėra susipažinę su vertimo paslaugų sistema, arba tiems, kurie negali kalbėti ar skaityti angliškai, patiems užsitikrinti komunikacijos prienamumą gali būti bauginantis, varginantis ir painus procesas.

Ne tik kurčiųjų imigrantų bendruomenė gali pasiklysti tokioje sistemoje, bet ir patys jauni kurtieji britai, neturintys gyvenimo patirties, arba tie, kurie turi mažiau žinių, kaip visas pasaulis sukasi, dažniausiai yra palikti likimo valiai be jokio komunikacijos prieinamumo.

Lietuvoje gestų kalbos vertimo paslaugos yra teikiamos nemokamai visiems privatiems ​​ar socialiniams reikalams. Pavyzdžiui, vertėjas jums gali išversti dokumentą, padėti susikalbėti su šeima ir pan., tačiau tai priklauso nuo vertėjų užimtumo. Pvz., jeigu yra tik vienas laisvas vertėjas ir du užsakymai: vienas į polikliniką, o jūs norite eiti į seminarą apie sveiką gyvenimo būdą, tai vertėjo negausite, nes kitas užsakymas yra svarbesnis. Dėl vertėjų trūkumo studentai negali gauti nemokamo vertėjo visoms paskaitoms. Tai ypač aktualu sostinėje, kur daugiau studijuojančių kurčiųjų, tačiau kituose miestuose vertėjų taip pat trūksta – iki šiol vyksta debatai, kiek Lietuvoje gyvena kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, 2001 m. Lietuvoje gyveno 8636 kurčiųjų, 2011 m. informacija nebuvo renkama. Taigi, galima sakyti, kad dabar Lietuvoje yra apytiksliai apie 8000 kurčiųjų ir apie 122 gestų kalbos vertėjų.

 

Didžiojoje Britanijoje mažai arba visai nėra nemokamų paslaugų kurtiesiems, kurie negali skaityti arba rašyti. Norintys parašyti laišką, perskaityti dokumentus ar paskambinti šeimai turi patys, iš savo kišenės susimokėti. Egzistuoja kompensuojamos paslaugos kurtiesiems, tačiau jos prieinamos ne visiems. Tarkim, viena seniūnija įkūrė pagalbos centrą kurtiesiems, kur jie galėtų kreiptis pagalbos, bet tai paslauga, skirta tik seniūnijos kurtiesiems.

Tokios telefoninės paslaugos kaip SignVideo, palengvina kurčiųjų socialinį gyvenimą. Kurtieji gali patys paskambinti kur nori, tačiau, deja, tai nėra finansuojama vyriausybės. SignVideo – tai techninė galimybė, palengvinanti kurčiųjų žmonių bendravimą internetu, ypač, jei žmogus bendrauja su oficialiomis įstaigomis: banku, rimta valstybine instancija.

Didžiojoje Britanijoje dirbantys kurtieji gali gali gauti valstybės finansuojamus vertėjus per Access to Work (Prieiga prie darbo) sistemą. Kvalifikuoti, nepriklausomi vertėjai registruojami. Jie gali būti su kurčiaisiais visą dieną jų darbo vietoje ir užtikrinti kurčiųjų ir dirbančiųjų darbuotojų lygybę. Lietuvoje tai būtų sunkiai įmanoma dėl vertėjų trūkumo.

Lietuvoje trūksta kvalifikuotų vertėjų, dauguma jų atitinka tik trečią lygį. Dėl to, kad vertėją Lietuvoje užsisakyti kurtiesiems labai lengva, labai maža paskata kurtiesiems skųstis dėl vertėjų trūkumo ar jų kvalifikacijos. Kurtieji lietuviai vis daugiau keliauja ir vis daugiau žmonių iš užsienio atvyksta į Lietuvą, kurčiųjų bendruomenė tampa vis labiau politiška ir išmoksta vis daugiau apie savo komunikacijos teises.

Puikus pavyzdys yra Lietuvos kinas. Dauguma filmų yra sakytine anglų kalba, todėl lietuviški titrai yra. Priešingai nei Didžiojoje Britanijoje, kurtiesiems lietuviams nėra poreikio rengti kompaniją dėl kino prieinamumo – jie tai turi net nekovodami. Plečiantis kino technologijoms, dubliavimas tampa norma Lietuvos kino teatruose ir kurtieji staiga pamato, kad titrų nebėra. Kurtieji turi atrasti kategorišką, kolektyvinę dvasią, kurios jie neturėjo anksčiau. Juk jie mažiausiai nori į kino teatrą eiti kartu su visa kurčiųjų bendruomene tam tikromis mėnesio dienomis ir žiūrėti filmą, kurio jie visai nenori matyti ar kuris buvo rodytas jau prieš kelias savaites, kaip dabar yra Didžiojoje Britanijoje.

Tai taip pat kelia sumaištį kurčiųjų anglų bendruomenės meilės gyvenime: praktiškai neįmanoma per pirmą pasimatymą eiti į kiną: jei tai bus titruotas to mėnesio filmas, jūs būsite pastebėtas kiekvieno kurčio Tomo, Diko ir Hario!

 

Tikra tiesa apie agentūras

Britų gestų kalbos (BSL) vertėjų kiekis skatina sveiką konkurenciją: niekas negali aptingti ar nurimti, kai mato, kad nauja kvalifikuotų vertėjų grupė jau stovi ir ruošiasi užimti jų vietą. Tai skatina vertėjus siekti, kad jų įgūdžiai nuolat būtų aukšto lygio, tačiau tai taip pat gali sukelti neetišką elgesį, kai vertėjai užsakomi per nereguliuojamas vertimo agentūras, kurios naudojasi vertėjais siekdamos pasipelnyti, siekdamos sumažinti mokesčius ir keičiant darbo sąlygas.

Lietuvoje situacija kiek kitokia. Vertėjų centruose dirbantys vertėjai turi neterminuoto (nuolatinio) darbo sutartis, todėl priimtas į darbą vertėjas gali atsipūsti ir nekelti savo kvalifikacijos. Nors vertėjams kvalifikacijos kėlimo kursai organizuojami, jų baigimas yra neprivalomas, o prastas vertinimas negrės atleidimu.

Priešingai valstybės valdomai monopolijai Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje yra labai daug nepriklausomų vertimo paslaugų agentūrų (biurų), kur dirba gestų kalbos specialistai, o dauguma yra šnekamosios kalbos vertėjų agentūros, kurios įtraukė britų gestų kalbos vertimo paslaugas kaip papildomą pelningą šaką. Kai kurios agentūros teikia puikias, etiškas paslaugas, kai įtraukiamos visos šalys, bet, deja, dauguma ne tokios. Norėdamos pačiupti didelius užsakymus, dauguma agentūrų nori viena kitą pašalinti.

Agentūroms nesusipažinus su kurčiųjų kultūra ir jų kalba, galima lengvai apsikvailinti ar netgi būti patrauktiems baudžiamojon atsakomybėn.

Aš visada patariu kurtiesiems, kurie vertėjus gauna iš agentūros, paprašyti vertėjo vardo ir pasitikrinti jį NRCPD duomenų bazėje, kur registruojami visi profesionalai (www.nrcpd.org.uk). Jeigu vertėjo sąraše nėra, prašykite to, kuris yra. Tai ypač svarbu, jeigu jums reikia vertėjo policijoje ar teisme. Vertėjas turi būti profesionalas, kuris baigė papildomus mokymus, kurio patikimumas patikrintas ir kuriam išduotas patikimumo pažymėjimas.

Yra privalumų ir trūkumų tiek Didžiosios Britanijos, tiek Lietuvos sistemose. Nuo patikimos, paprastos paslaugų užsakymo sistemos Lietuvoje – iki sudėtingos ir painios sistemos Didžiojoje Britanijoje. Atrodo, kad nei viena iš šalių neišsprendė vertėjų situacijos.


Patarimai kurtiesiems lietuviams, gyvenantiems Didžiojoje Britanijoje:


Jei norite dirbti, įsitikinkite, kad kreipėtės į Access to Work (prieiga prie darbo).

 

Jei jūsų potencialus darbdavys susirūpinęs dėl išlaidų, nuraminkite jį, kad ta neįmanoma misija gali būti įgyvendinta – parodykite jiems Access to Work schemą (https://www.gov.uk/access-to-work/overview).

 

Jei norite eiti į kokį nors renginį, paprašykite renginio organizatorių gestų kalbos vertėjo.


Jūs turite teisę gauti vertėją medicinos klausimu. Neleiskite daktarams ar kokios nors poliklinikos, ligoninės administracijai pasakyti "ne".


Susisiekite su agentūra, pvz., SignVideo (http://www.signvideo.co.uk/) ir sužinokite, kokie yra jų tarifai ir sutartys.

 

Jei užsakote vertėją per agentūrą, paprašykite vertėjo vardo ir įsitikinkite, kad užsakomasis vertėjas yra įregistruotas NRCPD (http://www.nrcpd.org.uk/). Ten taip pat galite susisiekti su vertėju tiesiogiai, be tarpininkų.  

 

Norėdami susisiekti dėl nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų, pasikonsultuoti su gydytoju ar užsirašyti į eilę, kreipkitės dėl vertėjo čia:

http://www.interpreternow.co.uk/nhs111/

 

Dėl bendro intereso pateikiu jums patikimų ir nepatikimų agentūrų sąrašą (jų nemažai):

 

AA Global
Absolute Interpreting
Accurate Translations
Action Deafness Communications
Action on Hearing Loss
Aditus
Appa
Aqua Interpreting Group
Assist (Staffs) *
Bee Communications
BID
BSL Communication Ltd
BSL Link for Communication Ltd
Capita
CITAS (Community Interpreting Translation & Access Service)
Cintra
City Lit
CJ Interpreting Service
Clarion
Communication GAP Ltd
CommunicationID
Communication Plus
Communication Station
Communication Unlimited
CoSign
Croydon Translation & Interpreting Service *
CSeeker
Daniela Languages Ltd
Deaf Action
Deaf Connections
Deaf Direct
Deafinitequlity
Definite Interpreters
DEAF Lincs
Deaf Positives
Deaf Positives Action
Deaf Student Solutions
Deaf Umbrella
Doncaster BSL Interpreting Service
Eclipse Translation
First Direct
FirstPoint
Global Language Services
Global Lexicon Ltd
Hounslow Interpreting Service *
Interpreter Booking Services Ltd
Interpreting Deaf Hub
Interpreting Matters
Kingston Interpreting Service *
K-International
Knockhundred Translations Ltd
Language Connect
Language Direct
Language Empire
Language Link Plus
Language Shop
Lexicon Signstream
Lifeline Language Services
Lingoing
Love Language Ltd
Luton Interpreting & Translation Service
Newham Language Shop
One To One Support Services
Pearl Linguistics
Positive Signs
Premium Linguistics Services
Prestige Network Ltd
RAD
Reflect BSL
Remark !
Rosetta Translation
Royal Greenwich Interpreting Service *
Signing Works
Sign Language Direct
Sign Language Interactions
SignLingual
Sign Solutions
Silent Sounds Communications Ltd
Sonus
Terptree
Terra Consultancy
Today Translations
Total Communication
TTC We Translate
Ubiqus
UK Language Solutions
Veritas Language Solution UK
Wessex Translations Ltd
Zebra Uno
505 Interpreting

 

Manau, pateikiau jums šiek tiek įdomios informacijos. Tikiuosi, tai žinodami, internetinėse platybėse galėsite išnagrinėti jums aktualius klausimus. Sėkmės!

 

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 4 ]