Kas yra kurčiųjų bendruomenė?

Kurčiųjų bendruomenė save linkusi identifikuoti kaip kalbinę, kultūrinę bendruomenę konkrečioje visuomenėje. Daugelis narių didžiuojasi priklausydami šiai bendruomenei, jai priklauso daug žymių žmonių, sportininkų, aktorių, politikų, mokslo žmonių ir kt.

Skaityti visą tekstą

Kurčiųjų bendruomenė, kuri tą pačią kalbą, kultūrą, tradicijas ir bendrą patirtį. Kurčiųjų bendruomenei priklauso įvairios socialinės, sporto, religinės, politinės ir kt. organizacijos. Bendruomenės nariai yra žmonės, kurie gimė kurti ar kurčiais tapo vėliau, taip pat girdintys jų draugai, šeimos nariai, žmonės, dirbantys kurčiųjų organizacijose, gestų kalbos vertėjai ar kiti darbuotojai. Du svarbiausi kurčiųjų identifikacijos aspektai yra kalba ir bendruomeniškumo jausmas.

Gestų kalba labiausiai jungia šios bendruomenės narius ar jų grupes ir daro juos bendruomene. Kaip buvo minėta, šiai bendruomenei priklauso ir girdintys, kurie moko ar moksi gestų kalbos, jog galėtų bendrauti su kitais bendruomenės nariais ir būti jos dalimi. Kurčiųjų bendruomenės nariai turi stiprų bendruomeniškumo jausmą. Kalbėdami gestų kalba, jie ne tik jaučiasi komfortiškai, bet ir jaučia ryšį su kitais bendruomenės nariais.

Jungtinėse Amerikos Valstijose priklausymas kurčiųjų bendruomenei charakterizuojamas per socialinį, kurtumo, kalbinį ar politinį aspektus.

Socialinis aspektas: asmuo turi turėti kokį nors ryšį su kurčiųjų mokykla, turėti kurčių šeimos narių, draugų.

Kurtumo įgavimo: asmuo turi būti įgavęs kurtumą.

Kalbinis: asmuo turi kalbėti gestų kalba.

Politinis: asmuo turi dirbti kurčių organizacijoje ar asociacijoje, atstovauti kurčiųjų interesus.

Taigi kurčiųjų bendruomenė yra kalbinė ir kultūrinė mažuma, panaši į etniniu pagrindu susiformavusias įvairių mažumų, Lietuvoje gyvenančias bendruomenes: baltarusus, rusus, lenkus ir kt.   

 

Parengta remiantis šaltiniais:

https://www.hearing.com.au/milstone/who-are-the-deaf-community/

https://www.startasl.com/deaf-community_html

https://en.wikipedia.org/wiki/Deaf_culture

 

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 2 ]