Kaip atsiranda nauji gestai? Jeigu yra koks nors lietuviškas terminas, kuriam nėra gesto, ar visada jį reikia rodyti pirštų abėcėle?

Iš tiesų, jei kokiam nors terminui nėra gesto, visada yra galimybė tą žodį parodyti pirštų abėcėle, ypač jei terminas retai vartojamas. Tačiau jei terminas vartojamas dažniau, tai tampa nebepatogu, ir kurtieji susikuria gestą. Gestas gali būti susikuriamas tik tam kartui arba tai situacijai. Tokiu atveju galimi keli būdai.

Skaityti visą tekstą

Dažniausiai vartojamas būdas - pasirinkti kokį nors panašios reikšmės gestą ir pakeisti lūpų judesį, tai yra lūpomis tarti tą žodį, kuris reikalingas. Pavyzdžiu, jeigu kalbant apie psichologiją reikalingas terminas biheviorizmas, pirmą kartą jis parodomas pirštų abėcėle, o paskui gali būti susikurtas laikinas gestas, rodant gestą ELGTIS, o lūpomis tariant žodį biheviorizmas. Tikėtina, kad toliau vartojant šį terminą lūpomis nebebus tariamas visas žodis, tik jo pradžia (3 pirmieji skiemenys). Kokia tikimybė, kad toks gestas įsitvirtintų gestų kalboje? Tai priklauso nuo vartojimo dažnumo ir tokio gesto reikalingumo. Pavyzdžiui, kai kurtieji pradėjo studijuoti pedagogiką, atsirado tokiu būdu pasidaryti gestai PEDAGOGIKA (iš gesto MOKYTI), ANDRAGOGIKA (iš gesto SUAUGĘS), kurie pamažu įsitvirtino, ir dabar jau galima sakyti, kad jie yra LGK gestai.

Kartais gestas gali būti pasidaromas kopijuojant lietuviško žodžio struktūrą, jeigu lietuviškas žodis yra sudurtinis (sudarytas iš dviejų žodžių) arba su priešdėliu. Pavyzdžiui, terminas prieveiksmis gali būti parodytas iš dviejų gestų PRIE ir VEIKSMAS, pusdalyvis - PUSĖ ir DALYVAUTI. Tokiais atvejais lūpomis irgi turi būi aiškiai artikuliuojamas lietuviškas žodis.

Rečiau vartojamas būdas yra rodyti pirmą (arba dvi pirmas) lietuviško žodžio raidę su trumpu kartojamu judesiu ir tarti lūpomis lietuvišką žodį. Pavyzdys galėtų būti linksnių pavadinimai KILMININKAS ir ĮNAGININKAS.

Tačiau reikia nepamiršti kad visi šie išvardyti būdai tinka tik laikinai pasidaryti gestą kokiam nors abstrakčiam terminui. Jeigu atsiranda koks nors naujas daiktas, kuriam reikia pavadinimo gestų kalba, gestai pasidaromi kitokiu būdu - atvaizduojant daikto formą arba kaip jis naudojamas, pavyzdžiui, PLANŠETINIS-KOMPIUTERIS

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 6 ]