Girdėjau tokį terminą "gestakalbis", bet nelabai suprantu, ką jis reiškia ir kada vartojamas?

Atsako Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto gestų kalbos ir gestotyros dėstytojas Mantrimas Danielius

Terminas “gestakalbiai” dar nėra įsitvirtinęs, jį tik pradedama vartoti. Kitas galimas tos pačios reikšmės terminas - “gestų kalbos vartotojas”. Angliškai vartojamas atitinkamas terminas  “sign language user”, arba naujesnis terminas “Sign Language Peoples” (gestų kalbos tauta).

Skaityti visą tekstą

Šiuo terminu bandoma atsiriboti nuo klausos negalės, bet akcentuoti gestų kalbą ir pabrėžti, kad gestų kalba yra ne neįgaliųjų (kurčiųjų), bet kalbinės ir kultūrinės mažumos kalba. Terminas “kurtieji” nelabai tikslus dar ir dėl to, kad gestų kalbą kaip pagrindinę bendravimo priemonę vartoja ne tik kurti, bet ir neprigirdintys, ir apkurtę asmenys, o kartais ir girdintieji, pavyzdžiui, gimę kurčiųjų šeimose.

Gestų kalbą, o ne kurtumą akcentuoti svarbu ir dėl vaikų su kochleariniais implantais ir jų tėvų požiūrio. Jeigu tėvai implantuoja kurčią vaiką, jie nebenori galvoti apie jį kaip apie “kurčiąjį”, tad kol gestų kalba tapatinama su kurčiaisiais, jie gali nenorėti, kad vaikai mokytųsi gestų kalbos. Tačiau jei kalbama apie “gestakalbius”, arba gestų kalbos vartotojus, galbūt tėvai nebus taip nusiteikę prieš gestų kalbą.

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 5 ]