Europos Parlamentas: ar čia yra kurčiųjų?

Europos Parlamente yra Europos Parlemento narė Helga Stevens, kuri stengiasi didinti gestų kalbos žinomumą ir kelti kurčiųjų bendruomenės problemas. Taip pat yra Europos Parlamento narys Adam Kosa.

Skaityti visą tekstą

2014 m. į Europos Parlamentą kandidatavo ir daugiau kurčiųjų: Christine Linnartz, Yannis Yallouros, Kasia Galasiewicz, kurie pateikė savo prisistatymus gestų kalba. Visgi Helga Stevens yra pirmoji moteris Europos Parlamente, kalbanti gestų kalba. Ji aktyviai palaiko įvairias kampanijas dėl kurčiųjų teisių. Vienas iš jos veiklos pavyzdžių – 2016 m. organizuota konferencija „Multilingvizmas ir lygios galimybės ES: gestų kalbų vaidmuo“. Renginiu buvo siekiama parodyti Europos gestų kalbas kaip multikultūrinio ir multikalbinio paveldo dalį, taip pat kelti problemas, su kuriomis susiduria gestų kalbos vertėjai. Ši konferencija buvo verčiama į 31 Europos Sąjungos gestų kalbą, taip pat į visas 24 šnekamąsias kalbas. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 1000 dalyvių iš visų Europos Sąjungos šalių, jos pabaigoje buvo priimta rezoliucija dėl gestų kalbos ir profesionalių gestų kalbos vertėjų, kuri taip pat bus pristatyta ir Europos Parlamente. Helga Stevens pabrėžė, jog ES dokumentai ir renginiai verčiami į visas 24 oficialias ES kalbas, tačiau užmirštama 31 gestų kalba, paliekant daugelį kurčiųjų nuošaliau viešosios erdvės.

Ankstesnėse rezoliucijose, pristatytose Europos Parlamente 1988 ir 1998 m., buvo keliamas gestų kalbų pripažinimo klausimas ir gestų kalbos vertėjų problemos. Nors ilgainiui gestų kalbos buvo pripažintos daugelyje valstybių narių, gestų kalbos vertėjų klausimas tebeliko aktualus.

2010 m. Europos Sąjungai ratifikavus Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, jos institucijos turėjo įgyvendinti sąlygas dėl neįgaliųjų lygių galimybių, pilno ES institucijų prieinamumo užtikrinimo, gestų kalbos vertėjų dalyvavimo užtikrinimo renginiuose ir susitikimuose.

 

Parengta remiantis šaltiniais:

http://helgastevens.eu/userfiles/files/20160921%20Programme%20FULL%20Print.pdf

http://www.eud.eu/news/deaf-candidates-european-parliament/

 

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 2 ]