Ar viešbučiai pritaikyti kurtiesiems?

Žvaigždutės suteikiamos atsižvelgiant į tam tikrus viešbučiui keliamus reikalavimus. Pagal Europos viešbučių žvaigždučių sąjungos normatyvus, viešbučiams suteikiama nuo vienos iki penkių žvaigždučių. Jei viešbutis turi papildomų paslaugų, tačiau vis dar neatitinka aukštesnės kategorijos – prie jo žvaigždučių pridedamas pliusas, pvz., jei viešbutis turi 4 žvaigždutes, teikia daug papildomų paslaugų, bet neatitinka visų 5 žvaigždučių reikalavimų – jam suteikiama 4+ žvaigždutės.

Įvairios kurčiųjų organizacijos ir Viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo patalpų asociacija (angl. HMAA), bendradarbiaudamos išnagrinėjo esamą situaciją ir priėjo išvadą, jog kurtiesiems reikalingos papildomos paslaugos, kurios galėtų suteikti jiems daugiau komforto ir patogumo, apsistojus viešbutyje.

Jų nuomone, kurtiesiems svarbūs šie aspektai:

  • Tinkamai užtikrinti priemones, kuriomis būtų siekiama, kad visi kurtieji ir neprigirdintieji svečiai ir darbuotojai būtų įspėti dėl pavojaus (pvz., gaisro ar kt. atveju) ir jiems būtų pagelbėta per garso sistemos bandymus ar kitose situacijose. Viešbučiams siūloma registracijos kortelėje įtraukti grafą, kurioje kurčiasis galėtų pažymėti, ar nori būti asmeniškai informuojamas apie problemas dėl garso signalizacijos, pastato evakuacijos, aliarmo ir ar pageidauja pagalbos.
  • Registruojantis kurtiesiems svečiams, pageidaujantiems būtų suteiktos specialios priemonės: vibruojantis žadintuvas, prie durų klijuojamos specialios lemputės, kurios žybsi beldžiant į duris ir kt.
  • Užtikrinti, kad subtitruojamos ar į gestų kalbą verčiamos televizijos programos būtų prieinamos to pageidaujantiems svečiams (būtų nustatyti kanalai, suteikiamos specialios priemonės, leidžiančios matyti uždaruosius titrus).
  • Užtikrinti vaizdo telefoną ar kitokį įrenginį, kad svečias galėtų patogiai susisiekti su administracija video ryšiu ar galėtų susirašinėti su administracijos darbuotojais.

Kai kurios minėtos paslaugos viešbučiuose teikiamos, tačiau didžioji paslaugų dalis išlieka standartinės. Kaip matyti iš minėtų kurčiųjų organizacijų iniciatyvų, viešbučiai orientuojasi į kuo platesnį klientų ratą, stengdamiesi užtikrinti ir gausios kurčiųjų bendruomenės narių poreikius.

 

Atsakymas parengtas remiantis šaltiniais:

http://accessibletourismresearch.blogspot.lt/2011/04/people-with-hearing-impairment-and-who_03.html

http://kelionese.lt/patarimai-keliaujantiems/viesbuciu-klasifikavimas-pagal-zvaigzdutes

 

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 4 ]