Ar egzistuoja gestų kalbų vertėjų lygiai?

Taip, egzistuoja. Skirtingose šalyse gestų kalbos vertėjai kategorizuojami labai skirtingai – vienur yra vadinamieji lygiai, pvz. Anglijoje jų yra 7.

Skaityti visą tekstą

Visai neseniai Lietuvoje buvo patvirtintas vertėjų Atestacijos aprašas, kuriame numatytos 3 atestacinės kategorijos – vyresniojo vertėjo, vyriausiojo ir vertėjo eksperto.  Vyresniajam vertėjui numatytos tokios kompetencijų ribos: vertimas ugdymo aplinkoje (mokyklos ir kitos švietimo įstaigos), socialinės paramos srityse bei sveikatos (medicinos) įstaigose. Iš vyriausiojo vertėjo tikimasi, kad jis galės tinkamai versti  teisėtvarkos ir teisėsaugos įstaigose, aukštosiose mokyklose,  konferencijose, viešuose renginiuose, kurčiųjų bendruomenės renginiuose, religinėse apeigose ir televizijos laidose, teikti vertimo paslaugas „Skype“. Na o vertėjas ekspertas turėtų gebėti versti iš (į) užsienio kalbos į (iš) lietuvių gestų kalbą paslaugas tarptautiniuose renginiuose, taip versti į (iš) tarptautinę gestų kalbą arba bent ja bendrauti.

Kokie bebūtų vertėjų kategorijų ar lygių skirstymai, visada jie siejami su vertėjų kalbiniais gebėjimais, taigi ir tikėtinais vertimo įgūdžiais. Kadangi skirtingose vertimo aplinkose reikia atitinkamo pasiruošimo, tad šie lygiai yra tarsi garantas, kad vertėjas geba versti tam tikrus tekstus, išmano kontekstus, turi žinių ir pan.  Nuo seno gestų kalbos vertėjai buvo vadinami bendruomenės vertėjais arba vertėjais kurtiesiems. Bendruomenės vertėjas suprastinas kaip kalbos tarpininkas bendruomenės asmenims, tvarkantiems kasdienius reikalus. Atskira kategorija yra konferencijos vertėjas. Čia vertėjams taikomi aukštesni reikalavimai, pats vertimas išsiskiria savo sudėtingumu (atliekamas išvien sinchroninis vertimas), kitoks ir pasiruošimas.

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 5 ]