Ar daug pasaulyje gestų kalbų?

Pasaulyje yra šimtai gestų kalbų. Gestų kalba nėra universali: skirtinguose kraštuose kalbama skirtingomis gestų kalbomis, pavyzdžiui, japonų gestų kalba (arba Nihon Shuwa), britų gestų kalba, ispanų gestų kalba (arba Lengua de signos o señas española), turkų gestų kalba (Türk İşaret Dili) ir t. t. 

Skaityti visą tekstą

Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Belgija, Jungtinė Karalystė, Jungtinės Amerikos Valstijos ar Indija turi daugiau nei vieną gestų kalbą.

Gestų kalba yra pilnavertė kalba ir turi visus kalboms būdingus bruožus. Jos gali būti nagrinėjamos morfologiniu, gramatiniu ir leksiniu lygmeniu, o skirtingos pasaulio gestų kalbos gali skirtis visuose šiuose lygmenyse.

Skiriasi ne valstybių gestų kalbos, bet ir kiekvienos šalies viduje gali egzistuoti skirtingi kalbos variantai, kurie skiriasi ne tik pagal gyvenamąją vietą, bet ir pagal šios kalbos vartotojų amžiaus grupes. Gestų kalba, kuria kalba jaunimas ir vyresnio amžiaus žmonės, taip pat skiriasi. Lietuvoje taip pat egzistuoja keli gestų kalbos variantai, kurie skiriasi net tik pagal gyvenamąją vietą, bet ir pagal šia kalba kalbančių žmonių amžiaus grupes. Žinoma, tie skirtumai nėra dideli.

Taip pat yra gestų kalbų šeimos. Pavyzdžiui, amerikiečių gestų kalba, prancūzų gestų kalba (langue des signes française), airių gestų kalba yra tos pačios šeimos kalbos.

Kai kurios kalbos yra pripažįstamos oficialiai ir tai įtvirtinama nacionaliniuose įstatymuose ar Konstitucijose, o kitos gestų kalbos nėra pripažįstamos. Skirtingų šalių kurčiųjų bendruomenės siekia, jog jų gestų kalba būtų pripažinta ir įtvirtinta nacionaliniuose teisės aktuose.

Gestų kalbos prieinamumas kurčiajam yra labai svarbus socialiniam, emociniam ir lingvistiniam augimui, todėl svarbu, kad vaikai nuo mažumės būtų mokomi gestų kalbos kaip pirmosios, o jų švietimas būtų dvikalbis (bilingvinis), t. y. mokymas vyktų nacionaline gestų kalba ir nacionaline rašytine / šnekamąja kalba.

Gestų kalba ir kurčiųjų kultūra labai susijusi. Kurtieji bendrauja gestų kalba ir ši jungtis yra viena iš stipriausių kurčiuosius siejančių elementų.

 

Parengta remiantis šaltiniais:

https://wfdeaf.org/our-work/focus-areas/sign-language

https://www.startasl.com/languages-of-the-world_html

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/gestu-kalbos-fenomenas-kurtieji-susikalba-visame-pasaulyje.htm

 

 

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 9 ]