Kurtieji sportininkai – sveikieji ar neįgalieji?

Į „Akiračio“ redakciją kreipėsi Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto (LKSK) vadovai – prezidentas A. Jasiūnas ir generalinis sekretorius M. Minkevičius. Jie redakciją informavo, kad rengiamas keisti Kūno kultūros ir sporto įstatymas Nr. I-1151, kurio pataisos neigiamai veiks kurčiųjų sportininkų padėtį.

Siūlomos įstatymo pataisos keičia ir blogina kurčiųjų sportininkų, užėmusių aukštas vietas Kurčiųjų olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, skatinimo ir rėmimo tvarką.

Vadovai išreiškė susirūpinimą, kad balandžio 8 d. šiuo klausimu surengtame išplėstiniame Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdyje (dalyvavo ir kitų neįgaliųjų sporto organizacijų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys) kurčiųjų sportininkų atžvilgiu buvo užimta „beveik vieninga“ nedraugiška ir „nesportiška“ pozicija. Esą kurtieji sportininkai, pagal siūlomas įtvirtinti pataisas, tarsi pakimba ore – tampa nei sveikieji, nei neįgalieji. Negana to, kurčiųjų sporto vadovai pajuto, kad diskutuota kurčiųjų klausimu jau anksčiau, derintos pozicijos už jų nugarų.

Kas tai – perdėm jautri LKSK administracijos reakcija į įstatymo nuostatų keitimus ar galimas lygių galimybių principo iškraipymas? Redakcija ketina apie tai rinkti informaciją ir su ja skaitytojus supažindinti kituose kurčiųjų laikraščio numeriuose.


Straipsnis iš Akiračio

Autorė Nijolė Krasniauskienė

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 6 ]