VšĮ Surdologijos centras dalyvavo seminare "Prieinamas turizmas - turizmas VISIEMS"

 

Spalio 24 d. VšĮ Surdologijos centras dalyvavo seminare "Prieinamas turizmas - turizmas VISIEMS", kurį organizavo Ūkio ministerija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga ir Neįgaliųjų reikalų departamentas. 

Visos pristatytos temos buvo įdomios ir informatyvios. Tema apie universalų dizainą leido suprasti, kad visa aplinka turi būti pritaikyta visiems žmonėms, ne tik turintiems fizinę ar psichinę negalią. Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovai pristatė tarptautinio projekto "TOUR4ALL" sukurtą mokymo programą, skirtą ne tik visiems susijusiems su turizmu, bet ir Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovams.

Projektas „Prieinamo turizmo programų, skirtų profesiniam mokymui, plėtra“ (TOUR4ALL) įkurtas ERASMUS+ programos ir jame siekta sukurti prieinamo turizmo modulį, skirtą profesinio mokymo studentams, dėstytojams ir turizmo profesionalams. Geriau kvalifikuotas personalas turi galimybę suteikti geresnes paslaugas, ir turizmo sektorius bei visuomenė turės iš to naudos. 

Projekto tikslai: 

• sukurti prieinamo turizmo mokymo modulį, kurį galima pritaikyti bet kokiam turizmo profesinio mokymo kursui (pradiniam ir tęstiniam) visose ES valstybėse narėse;
• parengti mokymo priemonę, suteikiančią besimokantiesiems tinkamą įgūdžių ir gebėjimų komplektą, kad būtų patenkinti specialių poreikių turistų reikalavimai;
• būsimus turizmo srities specialistus geriau informuoti apie tai, kad teikiant geresnę ir tinkamą pagalbą specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, turizmo sektoriuje gali atsirasti naujų galimybių;
• didinti turizmo specialistų pasitikėjimą savimi, kai susiduria su ypatingų poreikių turinčiais žmonėmis;
• pakeisti suvokimą ir mentalitetą apie žmones su specialiais poreikiais ir užtikrinti jiems tinkamas turizmo paslaugas.

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 5 ]