LKD teisininko straipsnis: Kokiais atvejais galima kreiptis dėl išlaikymo dydžio vaikams pakeitimo? (II)

 

Klausimas

Kokiais atvejais galima kreiptis dėl  išlaikymo dydžio vaikams pakeitimo?
 

2 dalis

 

Atsakant į klausimą ar sprendžiant klausimą dėl vaiko išlaikymo padidinimo būtų atsižvelgiama į tai, kad padidėjo išlaikytinių skaičius, visų pirma, svarbu paminėti, kad tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnyje. Šiame straipsnyje įtvirtintas principas „pagal poreikius ir galimybes“, kuriuo vadovaujamasi nustatant vaiko išlaikymo dydį. Išlaikymo dydis priklauso nuo nepilnamečių vaikų poreikių bei tėvų galimybių šiuos poreikius tenkinti. Šis principas turi įtakos ne tik kiekvieno iš vaiko tėvų daliai išlaikymo prievolėje, bet ir kiekvieno iš vaikų teisės į išlaikymą apimčiai, kai jis priteisiamas dviem ar daugiau vaikų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.198 straipsnis). Nors lygiateisiškumo principas lemia tėvams vienodą pareigą teikti išlaikymą, kiekvieno iš tėvų teiktinos vaiko išlaikymo dalies dydis priklauso nuo jų turtinės padėties, t. y. išlaikymas proporcingas tėvų turtinei padėčiai. Vaikai turi lygias teises gauti išlaikymą, tačiau kiekvienam iš jų skiriamo išlaikymo dydis gali skirtis priklausomai nuo objektyvių ir subjektyvių priežasčių, būtent vaiko poreikių: gyvenimo sąlygų užtikrinimo, sveikatos priežiūros, fizinio ir dvasinio lavinimo ir kitų.


Tiek tėvų galimybės teikti išlaikymą, tiek vaikų poreikiai per tam tikrą laikotarpį gali pakisti, o Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnyje nustatyta, kad išlaikymo dydis gali būti sumažintas arba padidintas, priklausomai nuo pakitusių vaiko poreikių ar iš esmės pasikeitusios tėvų turtinės padėties (įskaitant ir išlaikytinių skaičiaus pasikeitimą).

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnis reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnyje įtvirtinto proporcingumo reikalavimo įgyvendinimą tais atvejais, kai paaiškėja, kad teismo sprendimu nustatytas išlaikymas pasikeitus aplinkybėms šio reikalavimo neatitinka. Nustačius, kad vieno iš tėvų galimybės teikti išlaikymą padidėjo, padidėjus pajamoms, o kito, pavyzdžiui, sumažėjo, atsiradus papildomai išlaikymo prievolei, yra pagrindas padaryti išvadą, kad ankstesniu teismo sprendimu nustatytas išlaikymo prievolės paskirstymas vaiko tėvams nebėra proporcingas jų galimybėms. Kartu gali būti peržiūrimas teikiamo išlaikymo ir vaiko poreikių atitikimas. Konkretus vaikui reikalingas išlaikymas nustatomas analizuojant faktines aplinkybes, patvirtinančias vaiko poreikius. Priteisiant išlaikymą, kai teisę jį gauti turi du ir daugiau vaikų, vadovaujamasi lygybės principu. Lygybės principas nereiškia, kad visiems vaikams visais atvejais turi būti priteisiamas vienodas išlaikymas. Išlaikymo dydis kiekvienam vaikui priklauso nuo individualių jo poreikių ir kito vaiko tėvo galimybių teikti išlaikymą. Vaikams augant, jų poreikiai didėja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-337).

 
LKD teisininkas A. Šliaupa
 
Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 2 ]