LKD teisininko straipsnis: Kokiais atvejais galima kreiptis dėl išlaikymo dydžio vaikams pakeitimo?

 

Mūsų bendruomenės nariai kreipiasi su įvairiais klausimais. Pasistengsiu atsakyti į dažniausiai užduodamus klausimus.

Klausimas

Kokiais atvejais galima kreiptis dėl išlaikymo dydžio vaikams pakeitimo?
 

1 dalis


            Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnis numato galimybę vaiko tėvui (motinai) reikšti reikalavimą teisme dėl vaiko išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo, o konkrečiai reikalauti sumažinti arba padidinti vaikui jau priteisto išlaikymo dydį.

          Toks reikalavimas teisme gali būti reiškiamas tuo atveju, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnis nurodo, kad bet kokiu atveju išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tuo tarpu, materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.

         Taigi, pagerėjus buvusio sutuoktinio, iš kurio priteistas išlaikymas vaikui, turtinei padėčiai galima kreiptis dėl tokio išlaikymo padidinimo, galima teigti – taip, kadangi tai yra pagrindas reikšti reikalavimą dėl vaiko išlaikymo dydžio pakeitimo teisme, tačiau toks turtinės padėties pagerėjimas turi būti vertinamas kaip pagerėjimas iš esmės. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė peržiūrėti teismo sprendimą dėl išlaikymo priteisimo ir atitinkamai sumažinti (ar padidinti) priteisto išlaikymo dydį leidžia teismui kiekvienu konkrečiu atveju individualizuoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normų taikymą ir išsaugoti protingą tiek vaiko interesų, jo poreikių tenkinimo, tiek tėvų galimybių pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-517). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnio 2 dalis, reglamentuojanti išlaikymo dydį, įtvirtina proporcingumo principą. Tai reiškia, jog vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties.

        Todėl teismas gali padidinti teismo sprendimu priteistą vaiko išlaikymą, jeigu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis. Būtina paminėti, kad priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas ne tik pagerėjus tėvo (motinos) turtinei padėčiai, tačiau ir atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms (vaiko liga, sužalojimas, slaugymas ar nuolatinė priežiūra). Prireikus teismas gali priteisti atlyginti ir būsimas vaiko gydymo išlaidas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnio 2 dalis).

 

LKD teisininkas A. Šliaupa

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 5 ]