Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavimas

 

Kovo 29 dieną, Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre, vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų Asociacijos suvažiavimas. Išrinkti nauji Asociacijos tarybos nariai, patvirtinti LGKVA įstatai, aptarti nario mokesčio, ataskaitinio suvažiavimo bei kiti aktualūs klausimai.

Šiame susirinkime pagrindiniais LGKVA pokyčiais tapo naujų valdybos narių išrinkimas. Buvo perrinkti Klaipėdos miesto valdybos nariai: Violeta Galdikienė bei Simona Rimkutė, - bei išrinkta nauja Vilniaus narė - Sabina Grėbliūnaitė. Daugiau pokyčių asociacijos valdymo organuose nebuvo - visi kiti valdybos bei revizijos komisijos nariai liko tie patys.

Taip pat buvo atlikti atlikti nežymūs pakeitimai asociacijos įstatuose: pakeistos tam tikros formuluotės bei punktai, pvz. - informacijos viešinimo būdai apie Asociacijos veiklą pritaikyti šių laikų informacinių technologijų kaitai t.y.vietoj skelbimų laikraščiuose atsiras daugiau skelbimų internetinėje erdvėje. 

Suvažiavime dalyvavo Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Vytautas Pivoras ir viceprezidentas Kęstutis Vaišnora, kurie dėkojo už bendradarbiavimą ir buvimą bendruomenės dalimi bei nuoširdų darbą LKD 80-mečio renginyje. 

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 8 ]