Šešiasdešimt metų – tai visai nedaug

Štai tokią sukaktį neseniai paminėjo Klaipėdos AGKVC lietuvių gestų kalbos vertėjas Vytautas Lukšas, teikiantis paslaugas Palangos ir Kretingos kurtiesiems. Labai šiltai apie savo darbuotoją kalbėjo centro direktorė Nijolė Kaubrienė. Vadovė vertėją apibūdino kaip sąžiningą, stropų, nuoširdų ir nepaprastai kurtiesiems atsidavusį žmogų. Iš p. Nijolės sužinojome, kad jubiliatas yra puikus organizatorius, daugelio kurčiųjų kelionių po Lietuvą iniciatorius.

Prieš keletą metų p. Vytautas savyje atrado dar vieną talentą – jis ėmė piešti. Mėgstamiausia jo tema – pajūrio krašto peizažai. Yra nemažai sistemos organizacijų, apdovanotų V. Lukšo kurtais paveikslais. Jie patrauklūs ir šilti, kaip ir paties sukaktuvininko asmenybė.

V. Lukšas karts nuo karto brūkšteli žinutę į “Akiratį”. Taip mes sužinome, kuo gyvena pajūrio žmonės.

60-mečio proga V. Lukšą Palangos kurčiųjų vardu sveikina Virginija Gudelienė.

Palangiškiai Jums, gerbiamas Vytautai, linki artimųjų meilės, daug draugų Jūsų namuose, sveikatos, linksmumo ir dar ilgų ilgų gyvenimo metų.

Visi Jus pažįstantys prisijungiame prie palinkėjimų ir tvirtai Jus apkabiname. Neblėstančios gyvenimo meilės Jums, p. Vytautai, ir tegu misija tarnauti kurtiesiems Jums niekada netaps našta.

 
 Klaipėdos AGKVC lietuvių gestų kalbos vertėjas Vytautas Lukšas.

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 0 ]