LKD naujienos

Konferencija Seime LKD 80-mečiui paminėti

Konferencija Seime LKD 80-mečiui paminėti

Konferencija „Lietuvos kurčiųjų draugijos 80 – metis: žvilgsniai į praeities, dabarties ir ateities iššūkius bei galimybės" skirta Lietuvos kurčiųjų draugijos 80 – mečiui. 
Jos metu užsienio ir Lietuvos pranešėjai pristatys pranešimus kurčiųjų bendruomenei aktualiomis temomis. Konferencijoje planuoja dalyvauti Europos kurčiųjų sąjungos atstovai, pranešimą pristatys Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, LR Vyriausiosios rinkimų komisijos ir kitų organizacijų atstovai.

 

Skaityti plačiau

Susitikimas su EUDY jaunimo stovyklos Rumunijoje dalyvėmis Ieva ir Laura

Typography

Nemažai kurčiųjų, kurie lankosi socialiniuose tinkluose, buvo pastebėję dviejų drąsių ir šaunių merginų - Ievos ir Lauros - prašymą padėti surinkti lėšas dalyvavimui Europos kurčiųjų jaunimo asociacijos stovykloje Rumunijoje. Su nemažo būrio žmonių ir keletos organizacijų, tarp jų - ir LKD, finansine parama merginoms pavyko! Jos praleido įspūdžių pilną savaitę jaunimo stovykloje Rumunijoje, iš kur parsivežė begalę įspūdžių ir išmoko naujų dalykų.

Susitikome su šiomis merginomis ir išklausėme jų įspūdžių. „Džiaugiuosi, kad merginos pačios rinko paramą, o ją surinkusios paprašė padengti tik mažą sumos dalį. Jaunimo lyderystę palaikau, todėl skyriau tos dalies padengimui lėšas." - sakė LKD prezidentas K. Vaišnora

Lauros ir Ievos įspūdžiai ir pasakojimai iš EUDY stovyklos - jau kitą savaitę video naujienose!

Skaityti plačiau

Akimirkos iš susitikimo su „Tyliosios pasakos“ stovyklos savanoriais vadovais!

Typography

Dalinamės akimirkomis iš smagaus ir emocijų pilno susitikimo su savanoriu „Tyliosios pasakos“ vaikų vasaros stovyklos vadovų komanda: Ieva Aužbikavičiene, Lina Agintaite, Šarūnu Paulausku, Loreta Pilipavičiūte bei Gedvile Diržiūte! Šiame susitikime vadovų komanda savo įspūdžiais pasidalino su LKD prezidentu Kęstučiu Vaišnora, LKJA prezidente Erika Jočyte, Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktore Asta Kandratavičiene bei vyriausiaja specialiste Rasa Grigaliūniene.

Skaityti plačiau

„Tyliosios pasakos“ vaikų stovykloje - vaikų atradimai, laisvė ir pamiršti mobilieji telefonai

Typography

Rugpjūčio 6 - 12d. Anykščių rajone įvyko kasmetinė vaikų vasaros stovykla „Tylioji pasaka“. Ši stovykla jau skaičiuoja daugiau, nei 10-tą vasarą, tad su ja yra užaugusi jau ne viena vaikų karta. Šiais metais stovyklos organizavimą apsiėmė dvi asociacijos: Lietuvos kurčiųjų draugija ir Lietuvos kurčiųjų jaunimo organizacija.

 

Skaityti plačiau

Šventojoje - paskaitos-diskusijos poilsiautojams!

Typography

Net karščiausiomis dienomis žmonės nori įgyti naujų žinių! LKD Kauno teritorinės valdybos pirmininkė, buvusi ilgametė LKD Valdybos narė Jūratė Pugačiauskienė vedė diskusiją apie asmeninio asistento ir gestų kalbos vertėjo profesijos skirtumus bei panašumus LKD poilsio namuose "Varpelis" Šventojoje.

Skaityti plačiau

LKD Prezidentas K. Vaišnora ir Valdybos narys M. Balaišis sudalyvavo KKRC vaikų stovykloje "Bendraukime"

Typography

LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora ir LKD Valdybos narys Mykolas Balaišis sudalyvavo Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro suorganizuotoje kurčiųjų socialinio emocinio ugdymo stovykloje "Bendraukime". Supažindino vaikus su Lietuvos kurčiųjų draugijos istorija, vykdoma veikla, pravedė viktorinas, pristatė kurčiųjų reabilitacijos centrų teikiamas paslaugas ir vykdomas veiklas.

Po užsiėmimo vaikai turėjo daug klausimų, buvo smalsūs ir drąsiai diskutavo. Džiugu, kad auga jaunoji karta, kuriai rūpi kaip mes gyvensime ateityje!

Skaityti plačiau

LKD lankėsi Kirgizijos Respublikos socialinės apsaugos departamento vadovė

Typography

Lietuvos kurčiųjų draugijoje lankėsi Kirgizijos Respublikos socialinės apsaugos departamento vadovė, kuri domėjosi Lietuvos kurčiųjų draugijos veikla bei lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų sistema Lietuvoje. Galime didžiuotis, kad gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo sistema Lietuvoje - viena iš geriausių ir galime būti pavyzdžiu kitiems.

Skaityti plačiau

Patvirtintas "Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018 - 2020 metų veiksmų planas"

Typography

TAI - SVARBU!

Norime su Jumis kartu pasidžiaugti, kad jau patvirtintas "Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018 - 2020 metų veiksmų planas".

Planas buvo derinamas su įvairiomis už tam tikras sritis atsakingomis ministerijomis, institucijomis, organizacijomis ir tai užtruko daug laiko bei įdėta daug pastangų. 

Norime padėkoti LR Socialinės apsaugos darbo ministerijai, Neįgaliųjų reikalų departamentui ir visiems, kurie prisidėjo. Ypatingai nuoširdi padėka LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministrui Linui Kukuraičiui, kad patvirtino šį planą ir tikimės, kad bendromis visų pastangomis pasieksime rezultatų.

 

Skaityti plačiau

Dalyvavome seminare apie negalią ir turizmą

Typography

LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora kartu su LKD Valdybos nariu Arūnu Bražinsku dalyvavo seminare "Turizmas - visiems", kur buvo pristatoma negalios tematika turizme ir prieinamumas. Seminaro metu pranešimą pristatė ir Donatas Pocešiūnas, studijavęs Galaudeto kurčiųjų universitete Amerikoje, kalbėjęs apie universalaus dizaino kurtiesiems ypatumus.

Skaityti plačiau

Susitikimas su Lietuvos gestų kalbos vertėjų centrų vadovais

Typography

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centrų vadovai pasveikino Kęstutį Vaišnorą tapus LKD prezidentu. Prie sveikinimų prisidėjo ir Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija. Susitikimo metu, dalyvaujant Surdologijos centro direktorei Jolantai Radzevič, aptarti tolimesnio bendradarbiavimo planai ir pozicijos. LKD prezidentas ypatingai džiaugiasi, kad vertėjų centrai ir dirbantys vertėjai susibūrę į asociaciją, vieningai ir bendradarbiaudami eina pirmyn! Džiugu, kad bendradarbiavimas su Lietuvos kurčiųjų draugijos bendruomenės nariais ir atstovais nėra tik oficialus ir biurokratinis, o nuoširdus ir žmogiškas.

Skaityti plačiau

Lietuvos delegacijos komandiruotė Vengrijoje

Typography

Gegužės 21 – 26 dienomis Lietuvos delegacija lankėsi Vengrijos sostinėje Budapešte, kur susipažino su Vengrijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijos SINOZ veikla, KONTAKT programa, gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo sistema ir pasidalijo Lietuvos patirtimi.

 
Skaityti plačiau