LKD naujienos

Susitikimas su Lietuvos gestų kalbos vertėjų centrų vadovais

Susitikimas su Lietuvos gestų kalbos vertėjų centrų vadovais

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centrų vadovai pasveikino Kęstutį Vaišnorą tapus LKD prezidentu. Prie sveikinimų prisidėjo ir Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija. Susitikimo metu, dalyvaujant Surdologijos centro direktorei Jolantai Radzevič, aptarti tolimesnio bendradarbiavimo planai ir pozicijos. LKD prezidentas ypatingai džiaugiasi, kad vertėjų centrai ir dirbantys vertėjai susibūrę į asociaciją, vieningai ir bendradarbiaudami eina pirmyn! Džiugu, kad bendradarbiavimas su Lietuvos kurčiųjų draugijos bendruomenės nariais ir atstovais nėra tik oficialus ir biurokratinis, o nuoširdus ir žmogiškas.

Skaityti plačiau

Lietuvos delegacijos komandiruotė Vengrijoje

Typography

Gegužės 21 – 26 dienomis Lietuvos delegacija lankėsi Vengrijos sostinėje Budapešte, kur susipažino su Vengrijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijos SINOZ veikla, KONTAKT programa, gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo sistema ir pasidalijo Lietuvos patirtimi.

 
Skaityti plačiau

Po XXVII LKD Suvažiavimo - pokyčiai organizacijoje

Typography

Birželio 2-3 d. Kaune vyko XXVII Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) suvažiavimas, kuriame dalyvavo 37 balsavimo teisę turintys delegatai iš visos Lietuvos. Suvažiavimo metu buvo išrinkti nauji LKD valdymo organai, patvirtinta nauja biudžeto redakcija, pristatytos penkerių metų veiklos gairės bei spręsti kiti organizacijos veiklai aktualūs klausimai. Suvažiavimui pirmininkavo Ramunė Leonavičienė bei Marius Minkevičius.

Skaityti plačiau

Susitikimas su Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM vadovais bei Lygių galimybių skyriaus atstovais

Typography

Įvykusio susitikimo metu Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM direktorė Asta Kandratavičienė bei Lygių galimybių skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė ministro ir ministerijos vardu pasveikino Kęstutį Vaišnorą tapus LKD prezidentu. Palinkėjo išlikti ir toliau tokiam tvirtam lyderiui, būti pozityvumo šviesuliu, įgyvendinti kuo daugiau veiklų ir visada turėti tokį bendruomenės palaikymą.
Šio susitikimo metu aptartos ir KONTAKT programos, apie kurią daugiau sužinojome po komandiruotės Vengrijoje, įgyvendinimo galimybės Lietuvoje bei tolimesni darbai.

Skaityti plačiau

Suvažiavimo metu išrinkta nauja LKD valdžia

Typography

Šį savaitgalį įvykęs Lietuvos kurčiųjų draugijos Suvažiavimas atnešė didelius pokyčius. Jame susirinkę delegatai išrinko naująjį Lietuvos kurčiųjų draugijos Prezidentą, sumažino Valdybos narių skaičių iki aštuonių žmonių ir išrinko komandą, kuri dirbs ateinančius penkerius metus. Taip pat buvo išrinkta penkių asmenų Revizijos komisija. Šame Suvažiavime buvo priimti ir kiti svarbūs ir drąsūs nutarimai, pakeitę LKD darbo procesą.

Skaityti plačiau

Lietuvos kurčiųjų delegacija šiuo metu - Vengrijoje!

Typography

Lietuvos kurčiųjų delegacija, kurią sudaro LKD viceprezidentas Kęstutis Vaišnora, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė/Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorė Ramunė Leonavičienė ir centro pavaduotojas Arūnas Bražinskas, Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorius Ramūnas Maciulevičius ir gestų kalbos vertėjos Justina bei Rima vakar iškeliavo į Vengriją, kur susitiks su kurčiuoju Europos Parlamento nariu Adam Kosa, domėsis „Contact“ programa ir jos pritaikymo galimybėmis Lietuvoje. 

Skaityti plačiau

Surdologijos centras kviečia į gestų kalbos kursus!

Typography

VšĮ Surdologijos centras organizuoja lietuvių gestų kalbos kursus įvairioms grupėms: lietuvių gestų kalbos vertėjams, policijos ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams, medicinos darbuotojams, socialiniams darbuotojams, kurčiųjų šeimos nariams ir visiems norintiems išmokti gestų kalbą!

Skaityti plačiau

Gegužės mėnesį visuomenės švietimo apie kurčiuosius veiklos pritraukė jau apie 230 asmenų!

Typography

Gegužės mėn. vykusi visuomenės švietimo apie kurčiuosius veikla pritraukė jau daugiau nei 180 moksleivių ir 50 suaugusių asmenų! Apie kurčiuosius šį mėnesį daugiau sužinojo Alytaus Dainavos bei Alytaus Dzūkijos pagrindinių mokyklų moksleiviai, Vytauto Didžiojo Universiteto Socialinių mokslų fakulteto ir Vilniaus Universiteto studentai, Erasmus plius programos dalyviai. 

Skaityti plačiau

LKD valdybos posėdžio nutarimai

Typography

Gegužės 9 d. įvyko paskutinis šios kadencijos LKD Respublikinės valdybos posėdis (RV)! Dvylika dabartinės valdybos narių susirinko išspręsti paskutinių  klausimų ir drauge apibendrinti penkerių metų darbą. Šiame posėdyje dalyvavo visi valdybos nariai, išskyrus Arūną Šaukecką, kuris dėl ligos negalėjo atvykti. Taip pat posėdį stebėjo Revizijos komisijos pirmininkė Audronė Šimkuvienė, o teisinių pastabų pateikė LKD teisininkas Algimantas Šliaupa.

Skaityti plačiau

Telšiuose įvyko konferencija „Vienybėje - stiprybė: mes ir klausos negalią turintis žmogus“

Typography

Gegužės 14 dieną, Telšių rajono savivaldybėje vyko LR Seimo narės Ramintos Popovienės globojama konferencija "Vienybėje - stiprybė: mes ir klausos negalią turintis žmogus". Lietuvos kurčiųjų draugija ir Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija bendradarbiaudamos siekia pristatyti savivaldybių darbuotojams: kas yra kurčias žmogus, kokie socialiniai ir informacijos prieinamumo poreikiai, kas yra gestų kalbos vertimo bei asmeninio asistento paslaugos, kaip savivaldybė galėtų prisidėti prie kurčiųjų žmonių teisių užtikrinimo. 

Skaityti plačiau

Šventojoje savaitgalį įvyko LKD teritorinių valdybų pirmininkų susitikimas

Typography

Šį savaitgalį, LKD teritorinių valdybų pirmininkų taryba susirinko aptarti artėjančio LKD Suvažiavimo, LKD Respublikinės meno šventės, vaikų vasaros stovyklos, LKD 80 - mečio renginių ir kitų planuojamų darbų. Pasidalinome patirtimi, diskutavome apie gestų kalbos vertimo prioritetus, kuriuos turime aptarti su bendruomenės nariais. Iki vasaros atostogų dar laukia daug darbų, o po atostogų dar daugiau, tad ruošiamės darbymečiui. Siunčiame Jums visiems linkėjimus!

Skaityti plačiau