LKD naujienos

Informacija apie poilsio namų "Varpelis" kelialapių kainas

Informacija apie poilsio namų "Varpelis" kelialapių kainas

2019 m. kovo 20d. LKD Respublikinės Valdybos posėdžio metu priimtas nutarimas dėl poilsio namų "Varpelis" kelialapių kainų nustatymo 2019 m. sezonui. 

Skaityti plačiau

Valdybos Posėdyje patvirtinta Suvažiavimo data

Typography

2019 m. kovo 20 d. įvyko Lietuvos kurčiųjų draugijos Respublikinės valdybos posėdis, Kurio metu patvirtinta LKD suvažiavimo data: - 2019 m. gegužės 25 d. Suvažiavimas vyks VšĮ Panevėžio reabilitacijos centre, adresu: Geležinkelio g. 2, Panevėžys. Šio Suvažiavimo metu bus pristatytas ataskaitinio laikotarpio LKD veiklos aptarimas, rezultatai bei veiklos įvertinimas. Planuojama apžvelgti LDK pastato esančio: Šv. Kazimiero g.3, Vilnius, situaciją, bei užvesti diskusją dėl lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų prioritetų.  

Skaityti plačiau

LKD prezidentas ir Valdyba - apie lietuvių gestų kalbos vertėjų centrų reorganizavimą

Typography

Vakar LR Vyriausybės posėdyje buvo pritarta siūlymui pertvarkyti apskričių gestų kalbos vertėjų centrus. Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių gestų kalbos vertėjų centrai bus prijungti prie Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro, jį pervadinant į Lietuvių gestų kalbos vertimo centrą. Norime atkreipti dėmesį, kad apie reorganizaciją diskutuojama jau nuo 2014 metų, tad buvo ieškota įvairių variantų, kuriems buvo nepritarta arba jie buvo atmesti pačios LR Vyriausybė apie reorganizaciją diskutuojama jau nuo 2014 metų, tad buvo ieškota įvairių variantų, kuriems buvo nepritarta arba jie buvo atmesti pačios LR Vyriausybės.

Skaityti plačiau

Tikslinės grupės susitikimas dėl rekomendacijų savivaldybių bei valstybinių įstaigų interneto puslapių pritaikymo kurtiesiems ir neprigirdintiesiems

Typography

Šiandien Surdologijos centras kvietimu susirinko tikslinė grupė,kuri diskutavo ir pateikė idėjas rengiamoms rekomendacijoms dėl valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų interneto svetainių prieinamumo klausos negalią turintiems asmenims. Diskusijose buvo išsakyta nemažai idėjų, kurių pagrindas - informacijos vertimas į gestų kalbą ir subtitravimas.

Skaityti plačiau

Draugijoje - nauja darbuotoja!

Typography

Šiandien atsisveikiname su buvusia Lietuvos kurčiųjų draugijos nario kortelių ir duomenų bazės koordinatore Sonata Bareikiene. Ši pareiginga ir stropi moteris buvo puiki komandos narė, be kurios įdėto darbo šiuo metu naujosios LKD kortelės dar tik būtų planuose, o internetinė visos Lietuvos kurčiųjų duomenų bazė - tik svajonėse!  Sonatą pakeičia Ieva Aužbikavičienė - moteris su didele vidine energija! Palaikome Ievą ir tikime, kad ji puikiai tęs Sonatos pradėtus darbus! 

Skaityti plačiau

IN MEMORIAM Petrui Gasiūnui

Typography

Į amžinybę išėjo ilgametis Lietuvos kurčiųjų draugijos vadovas Petras Gasiūnas - pirmasis demokratiškai išrinktas LKD vadovas, šias pareigas ėjęs net 16 metų. „Didžiuojuosi, kad buvau pirmas vadovas, kurį ne atvesdino, bet buvau žmonių išrinktas, ir kurį bendruomenė ne atstatydino, bet kuris pasitraukia savo valia. “ - baigdamas darbą draugijoje sakė jis.

 

 

Skaityti plačiau

Susitikimas dėl LKD muziejaus atidarymo ir perspektyvų

Typography

Šiandien susitikome su už kultūrą atsakingu LKD Valdybos nariu Tomu Ivanausku bei LKD muziejaus savanore Ramune Buikauskiene pasidalinti nuveiktais muziejaus darbais, aptarti vizijas, perspektyvas ir numatomą muziejaus atidarymo datą. 
Galime pasidžiaugti - darbai juda į priekį , planuojamas muziejaus atidarymas pažymės svarbią kurtiesiems datą! Ir tai bus jau visai greitai! 

Skaityti plačiau

Neįgaliųjų reikalų departamente buvo pristatyti apklausos dėl ilgesnio vertėjų darbo laiko rezultatai

Typography

Sausio 21 dieną Neįgaliųjų reikalų departamente susirinko visos Lietuvos vertėjų centrų direktoriai, kurčiųjų organizacijų, tarp jų ir Lietuvos kurčiųjų draugijos, Neįgaliųjų departamento bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai. Jiems buvo pristatyta Vilniaus universiteto tyrėjų atliktos apklausos dėl vertėjų darbo laiko perėjimo prie prailginto darbo laiko bei praėjusiais metais vykdytos atveko vadybininko pareigybės ataskaitos.

 

Skaityti plačiau

Valdybos nariai LKD ateities klausimus sprendė visą savaitgalį trukusiame susitikime

Typography

LKD Respublikinės Valdybos nariai sausio pabaigos savaitgalį praleido darbiniame susitikime. Penktadienis, šeštadienis, sekmadienis - savaitgalis vizijai, atsakomybių ir veiklų pasiskirstymui, pozicijoms ir nuomonėms, o svarbiausia - komandos formavimui siekiant tikslų! 

Skaityti plačiau

Neįgalieji klausė: kodėl Lietuvoje nėra statistikos apie neįgaliuosius?

Typography

 

Sausio 15 dieną įvyko neįgaliųjų organizacijų susitikimas su Lietuvos statistikos departamento atstovais. Šio susitikimo tikslas - padiskutuoti apie tai, kodėl šiuo metu nėra tikslios ir oficialios statistikos, kiek Lietuvoje yra negalią turinčių asmenų pagal negalios pobūdį, tarp jų - ir kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų. Lietuvos kurčiųjų draugiją šiame susitikime atstovavo prezidentas K. Vaišnora.

 

Skaityti plačiau

LKD dalyvavo tyrimo apie neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų problemas pristatyme

Typography

Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 2018 m. spalio – lapkričio mėnesiais buvo atliktas tyrimas: Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų problemos: savivaldybių administracijų socialinės paramos skyrių darbuotojų, socialinės reabilitacijos projektų neįgaliesiems vykdytojų apklausa ir neįgaliųjų bei jų šeimos narių grupinės diskusijos.

Neįgaliųjų reikalų departamente vyko šio tyrimo rezultatų pristatymas nevyriausybinių organizacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams. Mūsų draugiją atstovavo prezidentas K. Vaišnora ir projektų vadovė D. Lukošienė.

 

Skaityti plačiau