Vilniuje ir Kaune – paskaitos kurčioms šeimoms

 

Gruodžio 5 dieną Vilniuje ir 12 dieną Kaune įvyko užsiėmimai kurčiųjų šeimoms. Nors pagrindinės šių užsiėmimų temos buvo pozityvi tėvystė ir šeimos finansų planavimas, kilo įvairiausių diskusijų ir buvo ieškoma atsakymų į daug susirinkusiems tėvams rūpimų klausimų. Užsiėmimus vedė trys specialistės: dr. Jorūnė Vyšniauskytė - Rimkienė, Donata Lukošienė bei Vilma Narkevičienė. Džiugu, jog susirinko nemažas būrys besidominčiųjų - tai buvo ne tik kurtieji tėveliai, bet ir tie, kurie dar tik planuoja kurti šeimas.

Ypač pastebima, jog kurtiems tėvams Lietuvoje ypač trūksta pagalbos vaiko auginimo klausimais. Dažnai iškyla situacijų, kai jiems prireikia specialistų patarimo, tačiau, kadangi bendruomenėje nėra gestų kalba kalbančių šeimos psichologų ar kitų specialistų, galinčių suteikti profesionalią pagalbą kurčiųjų šeimoms, tokiems tėvams tenka pasikliauti savo iniciatyva ar draugų patarimais auginant vaikus. Nedidelė dalis šeimų kreipiasi į girdinčius specialistus, pasinaudodami gestų kalbos vertėjų pagalba, tačiau neretai iš konsultacijų išeina su nusivylimu – šie specialistai nepasirengę duoti patarimus kurčioms šeimoms, nėra susipažinę su tokių šeimų specifika.

Galime sulyginti mūsų šalies situaciją su kaimynine Latvija – čia pagalba kurčiųjų šeimoms yra suteikiama jau nuo nėštumo pradžios – teikiamos individualios konsultacijos, rengiami užsiėmimai tėvams.

Todėl šios paskaitos, įvykusios dviejuose didžiausiuose Lietuvos miestuose, buvo tarsi situacijos įvertinimas, įžanga į galimus Lietuvos kurčiųjų draugijos ateities projektus, susijusius su pagalba kurtiems tėvams. Ir buvo akivaizdu – poreikis išties didelis. Užsiėmimuose, vos tik paprašyti prisistatyti, kai kurie tėveliai ėmė drąsiai dalintis jų šeimose iškylančiomis vaiko auginimo problemomis ir kėlė klausimus: „Ką daryti?“

Lektorės dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, papasakojusi susirinkusiems tėveliams apie pozityvią tėvystę bei penkias meilės kalbas, bendravimo su vaiku būdus, bei Vilma Narkevičienė, pristačiusi būdus, kaip valdyti šeimos finansus ir pasiekti užsibrėžtų tikslų, nevengė atsakyti ir į tėvų klausimus. Kilo nemažai diskusijų, kurios galėjo tęstis dar ilgai, tačiau užsiėmimui, deja, buvo skirtas ribotas laikas.

Paskaitos pabaigoje susirinkusieji klausė, kada bus tolimesni užsiėmimai. Gaila, tačiau šiemet projekte jie buvo numatyti tik du – skirtinguose Lietuvos miestuose. Nebuvo numatyta tęstinių paskaitų, tačiau, pasibaigus paskaitoms ir lektoriams, ir kurčiųjų draugijos atstovams buvo akivaizdu – tėvystės paskaitų kurtiesiems turėtų būti daugiau. Ir tokios paskaitos turėtų trukti visą dieną ir būti reguliarios. Taip pat buvo aišku, jog turėtų būti organizuojamos individualios konsultacijos šeimoms. Tai tapo puikiomis gairėmis Lietuvos kurčiųjų draugijos ateities veiklos kryptims.

Sakome ačiū Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai per Neįgaliųjų reikalų departamentą, kuri finansavo šią veiklą per 2017 m. Lietuvos kurčiųjų draugijos per Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą. Be jūsų daug teigiamų iniciatyvų liktų neįgyvendintos!

 

LKD inf.

 

Tėvystės mokymai Vilniuje

 

Tėvystės mokymai Kaune

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 2 ]