Valdybos posėdžio nutarimai

 

Balandžio 11 dieną įvyko Lietuvos kurčiųjų draugijos Valdybos posėdis, kuriame pagrindinė susirinkusiųjų užduotis buvo Lietuvos kurčiųjų draugijos įmonių praėjusių metų balansų tvirtinimas.

Posėdyje dalyvavo 8 Valdybos nariai iš 12: Vytautas Pivoras, Kęstutis Vaišnora, Gina Ramanauskienė (UAB “Vikada” vadovė), Kristina Prudnikienė, Inga Minkevičienė, Vytautas Valiauga, Jūratė Pugačiauskienė, Arūnas Bražinskas. Kviestinių svečių teisėmis dalyvavo LKD įmonių vadovai bei atstovai: UAB „Atropa“ vadovė Dalia Kučinskienė, UAB „Elkada“ vadovas, Gytis Gantarskis, UAB „Neveresta“ vadovas Kazimieras Zybartas bei UAB „Vikada“ darbuotoja Vanda Vaitkutė.

Posėdį stebėjo LKD Revizijos komisijos pirmininkė Audronė Šimkuvienė.

Lietuvos kurčiųjų draugijos įmonių metinių balansų tvirtinimas. Visų LKD įmonių: „Vikados“, „Elkados“, „Neverestos“ ir „Atropos“ – vadovai pristatė savo įmonių finansinę situaciją praėjusiais, 2017-tais, metais. Valdybos nariai visiems vadovams turėjo klausimų dėl praėjusių metų veiklos bei finansinių pokyčių, įmonių darbo organizavimo tvarkos, taip pat buvo vertinamos ateityje numatomos įmonių veiklos kryptys bei planai, vertinama veiksmų strategija iškilus nenumatytoms finansinėms situacijoms. Posėdyje taip pat buvo išreikšta padėka LKD įmonėms už paskirtą paramą Lietuvos kurčiųjų draugijos 80-mečio šventei.

Buvo nemažai diskutuota ir apie socialinių darbuotojų poreikį įmonėse. Jau seniau Valdyboje buvo diskutuojama, kad, esant nemažam poreikiui, įmonėse turėtų būti steigiamos socialinių darbuotojų pareigybės. Šiame posėdyje su direktoriais buvo diskutuojama apie galimybes, poreikį ir pajėgumus įsteigti šią pareigybę.

Išklausius visų įmonių vadovų buvo priimtas bendras Valdybos sprendimas – visi įmonių balansai patvirtinami.

LKD 80-mečio šventės aptarimas. Valdybos nariai prisiminė praėjusią LKD 80 – mečio šventę bei jos pasiruošimo procesą ir pasidžiaugė, kad renginys praėjo puikiai. Valdybai buvo pateikta glausta ataskaita apie šventės finansinę dalį, aptartos nenumatytos situacijos bei klaidos, diskutuota, kaip ateityje jų išvengti. Valdybos nariai išreiškė didelę padėką LKD viceprezidentui Kęstučiui Vaišnorai, kurio iniciatyva minėjimo renginys įvyko.

LKD XXVII Suvažiavimo aptarimas. Buvo planuojamas ateinantis rinkiminis LKD Suvažiavimas, aptarti delegatų apgyvendinimo klausimai, aplinkos pritaikymas visiems LKD delegatams bei kandidatavimo į LKD Prezidento, Valdybos bei Revizijos postus proceso aptarimas.

Posėdyje buvo planuota svarstyti dar du klausimus, tačiau dėl nenumatytų aplinkybių posėdis buvo nutrauktas ir šie klausimai bus svarstomi kitame posėdyje, kuris įvyks gegužės 9 dieną. Būtent šią dieną, įvyks paskutinis šios kandencijos LKD Respublikinės Valdybos posėdis.

 

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 3 ]