Renginyje „Viena diena su Seimo nariu“ Seimo nariai mokėsi gestų kalbos!

 

Gruodžio 5 dieną jau ketvirtus metus iš eilės įvyko renginys „Viena diena su Seimo nariu“, kurio metu Lietuvos kurčiųjų bendruomenės nariai turi išskirtinę galimybę iš arti pamatyti, kaip atrodo LR Seimo nario darbo diena, kaip vyksta teisės aktų ar jų pakeitimų pateikimo, svarstymo ir priėmimo procesas bei asmeniškai pabendrauti su vienu iš 141 Seimo narių bei jų padėjėjais ar kitais darbuotojais.

Šį renginį nuo pat pradžių organizuoja Lietuvos kurčiųjų draugija, kartu su Seimo socialdemokratų partija, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija bei Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija. Kasmet 10 jaunuolių, 10 Lietuvos kurčiųjų draugijos narių ir didelis būrys vertėjų iš visos Lietuvos susiburia Seime ir praleidžia čia visą darbo dieną.

Šiemet renginys tradiciškai prasidėjo spaudos konferencija, kurioje buvo džiaugiamasi šia jau netrumpai besitęsiančia iniciatyva, kuri tiesia tiltus tarp Seimo narių bei kurčiųjų bendruomenės, padeda abiems pusėms geriau pažinti vieni kitus, užmegzti ryšius, dialogą. Seimo nariai, atverdami kurtiesiems Seimo duris vienai dienai ir priimdami juos savo globai, turi galimybę atsikratyti įsigalėjusių stereotipų, pamatyti, kuo ir kaip gyvena kurtieji, o mūsų bendruomenė savo ruožtu pamato, kaip atrodo Seimo nario darbas, kad jis yra kupinas išsūkių bei sudėtingų sprendimų.

Po spaudos konferencijos visi dalyviai, kartu su globėjais Seimo nariais bei gestų kalbos vertėjais išsiskirstė stebėti Seimo komitetų susirinkimus. Kiekvienas Seimo narys priklauso tam tikram komitetui, kurių iš viso Seime yra 15. Šie komitetai svarsto ir priima įstatymų potvarkius, susijusius su svarbiausiomis valstybės valdymo sritimis. Šiems posedžiams būna atsakingai ruošiamasi, peržvelgiami pasiūlymai, išklausomos pastabos, jeigu reikia, diskutuojama su kitų komitetų nariais. Ruošiantis komitetų posedžiams Seimo nariams kartais tenka perskaityti ir šimto lapų pasiųlymus ir pastabas. Susirinkus į komiteto posedį įvyksta paskutinės diskusijos, išklausomi argumentai ir balsuojama – potvarkis priimamas arba atmetamas. Šių posedžių darbotvarkė yra griežtai kontroliuojama.

Kurtieji, atvykę stebėti Seimo narių darbo, posedžiuose neturi galimybės užduoti klausimų, tik svečio teisėmis stebėti ir su gestų kalbos vertėjo pagalba klausytis vykstančių diskusijų. Tiesa, per ketverius metus yra buvę keli atvejai, kai kurtieji, paprašyti komiteto narių, turėjo galimybę pasisakyti ar atsakyti į klausimus. Tačiau paprastai kurčiųjų klausimams laikas būna skiriamas prieš arba po komitetų posedžių, kai Seimo nariai turi keletą laisvesnių minučių.

Šie pokalbiai atneša ne tik naujų žinių dalyviams, bet ir naudą visai bendruomenei. Štai ir Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora, šiemet kartu su LGKVA vadove Ramune Leonavičiene stebėjęs Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto darbą, džiaugėsi, kad pavyko suderinti, kad gruodžio mėnesį įvyks susitikimas su LR Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku ir bus svarstomi kurčiųjų bendruomenei aktualūs klausimai kurčiųjų švietimo tema. Šiuo metu Lietuvos kurčiųjų bendruomenėje švietimas yra itin aktuali tema, tad šis susitikimas gali atnešti teigiamų rezultatų.

Sudalyvavę komitetų posėdžiuose dalyviai prie pietų stalo dalinosi įspūdžiais bei sužinotomis naujienomis, o vėliau visi buvo pakviesti į ekskursiją po Seimą, kurioje ne tik pamatė svarbiausias Seimo erdves, bet ir sužinojo apie Seimo rūmų istoriją bei nemažai įdomių faktų.

Galiausiai įvyko dienos apibendrinimas. Visi dalyviai, kartu su Seimo nariais bei vertėjais vėl susirinko drauge. Buvo įteikti padėkos raštai dalyviams ir vertėjams, bei Seimo dovanėlės. Visi turėjo galimybę pasidalinti įspūdžiais, padiskutuoti. Šiemet Seimo nariai parodė norą ir pasimokyti gestų klalbos, tad LKD prezidentas K. Vaišnora juos pamokė pagrindinių gestų. Ypač Seimo nariai susižavėjo savo gestais-vardais!

Kitais metais įvyks jau penktasis, jubiliejinis renginys „Viena diena su Seimo nariu“, kuriame, kaip LKD prezidentas K. Vaišnora, šėlmiškai merkdamas akį Seimo nariams, paslaptingai pažadėjo - bus dar įdomiau! Tad laukiame kitų metų ir tikimės bendruomenės aktyvumo!

Po šio renginio buvo ištarta nemažai padėkos žodžių: „Dėkoju visiems dalyvavusiems kurčiųjų bendruomenės nariams, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijai ir vertėjams, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijai LKJA, Lietuvos socialdemokratų partijai - LSDP frakcijos Seimo nariams: Juliui Sabatauskui, Algirdui Sysui, Dovilei Šakalienei, Juozui Olekui, Algimantui Salamakinui, Linui Balsiui, Rasai Budbergytei, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkui Vaidui Rusiui ir jo komandai!

O didžiausia padėka - LR Seimo narei Ramintai Popovienei, kuri yra pagrindinė šio renginio iniciatorė ir organizatorė. Tai ką Jūs darote - be galo reikšminga ir svarbu! Ačiū, kad esate kartu!“ – sakė Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora.

 

LKD inf.

 

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 8 ]