LKD teisininko straipsnis: palikimo atsiradimo vieta

 

Palikimo atsiradimo vieta laikoma nuolatinė palikėjo gyvenamoji vieta, t.y. ta vieta, kurioje jis nuolatos gyveno iki mirties (CK 5.4 str.). Ji gali būti nustatoma atsižvelgiant į tai, kur palikėjas registruotas (deklaravo gyvenamąją vietą) ir kur faktiškai gyveno. Registracijos vieta (deklaruota vieta) gali nesutapti su ta, kur palikėjas faktiškai gyveno. Tokiu atveju palikimo atsiradimo vieta laikytina ta, kur palikėjas iš tikrųjų gyveno iki mirties.

Palikimo atsiradimo vieta nelaikoma palikėjo mirties vieta (pvz. Ligoninė, žūties vieta ir pan.) ja nelaikoma ir įkalinimo įstaiga, sanatorija, viešbutis, karinis dalinys, kur palikėjas mirė. Palikimo atsiradimo vieta bus nuolatinė gyvenamoji vieta, kur palikėjas gyveno, kol buvo įkalintas, pašauktas į karinę tarnybą, kol atvyko į gydymo įstaigą ir panašiai. Norodyta gyvenamosios vietos nustatymo tvarka netaikoma karininkams ir kariams, tarnaujantiems pagal sudarytos karinės tarnybos sutartis.

Palikimo atsiradimo vietos reikšmė yra tokia:

1.      Palikimo atsiradimo vietos teismas sprendžia palikimo priėmimo pagal teismo antstolio apyrašą klausimus, skiria palikimo administratorių, imasi priemonių išsaugoti palikimą.

2.      Palikimo atsiradimo vietos notarų biurui įpėdiniai paduoda pareiškimus dėl palikimo priėmimo, šie biurai išduoda paveldėjimo teisės liudijimus.

3.      Palikėjo kreditoriai pareiškia ieškiniui palikimo atsiradimo vietos teismui.

Nustatant palikėjo gyvenamąją vietą, reikia atsižvelgti į CK 2.12 – 2.13 str. nuostatas, pagal kurias palikėjas gali turėti tik vieną gyvenamąją vietą ir jo nuolatinė gyvenamoji vieta laikoma nepasikeitusia, kol jis įgyja kitą nuolatinę gyvenamąją vietą.

Neveiksnaus palikėjo nuolatinė gyvenamoji vieta yra jo globėjo gyvenamoji vieta, jeigu globėjas ir globotinis gyvena toje pačioje valstybėje.

Nepilnamečio palikėjo nuolatinė gyvenamoji vieta yra jo tėvų ar globėjų nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu teismas nebuvo nustatęs nepilnamečio gyvenamosios vietos su vienu iš tėvų ar skyrium nuo jų.

Kadangi dabar daugelis žmonių dažnai keičia gyvenamąją vieta, kartais jie neturi nuolatinės konkrečios gyvenamosios vietos ir jos negalima nustatyti pagal CK 2.12 - .2.17 straipsnių nuostatas, o palikimo atsiradimo vietą būtina nustatyti. Tada ji nustatoma remiantis kitomis aplinkybėmis, nurodytomis civiliniame kodekse. Šių aplinkybių sąrašas nėra baigtinis. Palikimo atsiradimo vietą teismas gali nustatyti ir iš kitų aplinkybių arba įvertindamas visas įstatymo nurodytas aplinkybes.

Palikimo atsiradimo vietą galima nustatyti iš to, kur palikėjas daugiausa gyveno paskutinius šešis mėnesius iki mirties. Nustatant palikimo atsiradimo vietą šiuo būdu, neatsižvelgiama į palikėjo buvimą gydymo, įkalinimo įstaigosi, sanatorijose, kariniame dalinyje kaip šauktiniai ir panašiai, nes tai nėra jo nuolatinė gyvenamoji vieta. Todėl į jo buvimą nurodytose vietose neatsižvelgiama nustatant palikimo atsiradimo vieta.

Kai palikėjas paskutinius šešis savo gyvenimo mėnesius gyveno daugelyje vietų arba juos praleido gydymo, įkalinimo ar kitokioje panašioje įstaigoje, palikimo atsiradimo vietą galima nustatyti remiantis vyraujančia jo ekonominių ar asmeninių interesų vieta.

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 8 ]