LKD Kauno teritorinėje valdyboje - jaunimo antplūdis

LKD Kauno teritorinės valdybos delegatai į LKD Suvažiavimą

 

Gruodžio 16 dieną įvyko LKD kauno teritorinės valdybos pakartotinis rinkiminis susirinkimas. Kaip ir visose kitose Lietuvos teritorinėse valdybose, jame buvo renkami naujas organizacijos pirmininkas, prezidiumas ir delegatai į LKD Suvažiavimą.

Tiesa, Kauno rinkimų tvarka skiriasi nuo kitų miestų – kitur balsuoti gali tik išrinktieji teritorinės valdybos delegatai, tačiau Kaune balso teisę turi visi teritorinės valdybos nariai. Pagal įstatus yra svarbus tik susirinkusiųjų narių skaičius. Per pirmąjį susirinkimą, turėjusį vykti lapkričio 11 dieną, pakankamas narių skaičius nesusirinko, todėl buvo skelbiamas pakartotinis susirinkimas. Šįkart narių skaičius buvo nesvarbus, todėl ataskaitos ir rinkimai įvyko. Tiesa, šį kartą narių susirinko mažiau, nei lapkričio mėnesį. Šiam susirinkimui pirmininkauti buvo patikėta Vytautui Pivorui, LKD prezidentui. 

Susirinkimo pradžioje organizacijai penkerius metus vadovavusi Jūratė Pugačiauskienė pristatė per visus šiuos metus nuveiktus darbus. Jų buvo daug – Kauno KRC veikė ne tik pagal pagrindinius projektus, kuriuose vykdė kurčiųjų asmeninių asistentų bei įdarbinimo veiklą, tačiau rašė ir įvairius papildomus projektus, taip į savo veiklą įtraukdami jaunus žmones, kurie galėjo savo sukauptas žinias parodyti mokydami kitus ir organizuodama įvairius renginius. Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras skiriasi nuo kitų Lietuvos miestų centrų savo ypatingai didelėmis pastangomis prisitaikyti prie besikeičiančių kurčiųjų bendruomenės poreikių ir pasiūlyti kiekvienai amžiaus grupei aktualias veiklas.

Be projektų, taip pat buvo nepamiršti ir įvairūs renginiai, meninių būrelių veikla, taip pat buvo tiesiogiai kovojama už kurčiųjų teises Kauno mieste. Vienas iš didžiausių pastarųjų metų pasiekimų – pagalbos numerio 033 įdiegimas, kuomet buvo surinktas sąrašas kurčiųjų žmonių, kurie gali, paspaudę skambinti numeriu 033, sulaukti greitosios medicininės pagalbos sau į namus.

Revizijos komisija, griežtai patikrinusi Kauno teritorinės valdybos pastarųjų penkerių metų finansinę veiklą, ataskaitoje įrodė – pažeidimų nėra. Buvo pastebėtas įdomus faktas – nors paskutiniais metais narių šioje apskrityje gerokai sumažėjo, tačiau kartu sumažėjo ir organizacijos skolininkų skaičius. Tai rodo, jog Kauno teritorinės valdybos bei reabilitacijos centro darbuotojai atsakingai žiūri į savo veiklą - griežtai reikalauja mokėti nario mokesčius, o skolininkus braukia iš sąrašų.

Slaptu balsavimu dar vienai kadencijai buvo perrinkta Kauno teritorinės valdybos pirmininkė Jūratė Pugačiauskienė. Kauno teritorinės valdybos prezidiumo nariais tapo Mykolas Balaišis, Gražina Dambrauskienė, Jurgita Jankutė – Meškinė, Paulius Jurjonas, Lukas Narbutas bei Vytautas Valiauga. Šis prezidiumas – išskirtinis, kadangi didelė jo dalis – jaunimas, kurių amžius nesiekia 30-ties. Toks ypatingas jaunimo iniciatyvumas išties džiugina.

LKD Suvažiavimo delegatais buvo išrinkti Mykolas Balaišis, Remigijus Mykolas Balaišis, Arūnas Bražinskas, Daiva Čekanavičiūtė, Raimundas Jankus, Jurgita Jankutė – Meškinė, Paulius Jurjonas, Jūratė Pugačiauskienė, Kęstutis Vaišnora bei Vytautas Valiauga.

Revizijos komisija ateinantiems penkeriems metams taip pat pasikeitė. Jos narėmis tapo Birutė Aleknavičiūtė, Dovilė Bradūnaitė bei Nijolė Tamašauskienė.

Kaip ir kitų miestų rinkimuose, taip ir Kaune, aiškiai buvo pastebimas jaunimo suaktyvėjimas – jie parodė, jog jiems draugijos valdymas ir veikla rūpi, todėl siūlė savo kandidatūras į svarbius postus. Išties, panašu, jog ateinančiais metais visoje Lietuvos kurčiųjų draugijoje lauksime naujų, stiprių vėjų. Išties, įdomu, kur jie nuneš!

 

LKD inf.

 

Susirinkimo pirmininkas Vytautas Pivoras.

 

Balsų skaičiavimo komisijos nariai.

 

Organizacijos pirmininkė Jūratė Pugačiauskienė pristato penerių metų veiklos ataskaitą.

 

J. Pugačiauskienė įteikia padėkos raštą ilgametei bendruomenės aktyvistei Danutei Ramonienei.

 

Būrys Kauno miesto ir rajono kurtiesiems nusipelniusių žmonių su pirmininkės padėkomis.

 

Revizijos komisija pristato oganizacijos dokumentų patikrinimo rezultatus.

 

Susirinkimo sekretorės.

 

Sveikinimai perrinktai organizacijos pirmininkei J. Pugačiauskienei.

 

Pirmininkę sveikina kolektyvas.

 

Sveikinimai iš naujai išrinktos Panevėžio teritorinės valdybos pirmininkės Raimondos Vaičeliūnienės.

 

Kandidatai į Kauno teritorinės valdybos prezidiumą.

 

Išrinktieji prezidiumo nariai. (Kauno KRC nuotrauka)

 

Naujoji organizacijos revizijos komisija.

 

 

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 5 ]