Kaune įvyko susitikimas su atvejo vadybininkais ir asocijuotų narių vadovais

Susitikimo koordinatorė LKD projektų vadovė Donata Lukošienė (antra iš dešinės) su atvejo vadybininkėmis (iš dešinės): Sigita Špokauskaite (Panevėžys), Svetlana Murašova (Klaipėda), Vestina Rutkute (Šiauliai), Rima Paulauskiene (Vilnius), Gražina Dambrauskiene (Kaunas).

 

2018-tieji metai jau baigiasi, o žengiant į naujus metus yra pats tinkamiausias metas apibendrinti praėjusį laikotarpį ir įvertinti įgyvendintus darbus: kas buvo pasiekta ir kur dar reikėtų pasitempti. Dėl šios priežasties gruodžio 17-18 dienomis Kaune įvyko susitikimai su visų didžiųjų Lietuvos miestų atvejo vadybininkais ir Lietuvos kurčiųjų draugijos asocijuotų narių - organizacijų vadovais.  

Pagrindinis šio dviejų dienų susitikimo tikslas buvo įvertinti, kaip Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir Klaipėdos miestų reabilitacijos centrams sekasi įgyvendinti atvejo vadybininko paslaugą. Tai – nauja pareigybė, kuri pradėjo veikti tik šių metų rudens pradžioje, tad susitikimo metu buvo iškelta nemažai klausimų ir problemiškų situacijų.

Susitikime dėl atvejo vadybos pareigybės dalyvavo ne tik specialistės, tačiau ir reabilitacijos centrų vadovės. Pirmojoje dienos dalyje šios grupės diskutavo atskirai, jų buvo prašoma savo požiūriu įvertinti problemas, susijusias su atvejo vadybos pareigybe, pasidalinti teigiama patirtimi ir tobulintinais aspektais. Tai leido pažvelgti į situaciją iš dviejų skirting pusių – pačių specialistų ir organizacijos bei bendruomenės. Taip pat buvo diskutuojama ir apie vidinę profesijos darbo tvarką, primintos elgesio taisyklės, įvestos naujos.

Susitikimo koordinatoriai: LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora ir projektų vadovė Donata Lukošienė, - domėjosi, ar  atvejo vadybininko pareigybė Lietuvoje yra reikalinga. Iš patirčių paaiškėjo, kad poreikis tikrai yra – pareigybės įgyvendinimo pradžioje numatyti rezultatai jau yra pasiekti ir atvejo vadybininko paslaugas visoje Lietuvoje gavo 100 žmonių.

Tačiau diskusijų metu buvo ryški problema, kad bendruomenei trūksta informacijos apie atvejo vadybininko paslaugas. Dėl šios priežasties kitais metais bus imtasi stipresnio bendruomenės švietimo šiuo klausimu: planuojama miestų reabilitacijos centrų kolektyvams vesti mokymus, kad patys darbuotojai geriau suprastų, kas yra atvejo vadyba ir galėtų apie tai informuoti savo bendruomenės narius.

Galiausiai atvejo vadybininkės ir reabilitacijos centrų pirmininkės buvo pakviestos susiburti drauge. Joms buvo pristatyti rytinių diskusijų rezultatai, ieškota sutapimų tarp abiejų grupių išsakytų minčių ir pastabų. Tuomet sudarytos gairės, kaip atvejo vadybininko pareigybė bus tobulinama ateityje. O antrąją susitikimo dieną buvo diskutuojama apie numatomus kitų metų rezultatus. Pagal Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų planą atvejo vadybininko paslauga turi būti tęsiama bent iki 2020-tųjų metų.

 

Susitikimo su asocijuotais LKD nariais dalyviai.

 

Pirmąją dieną, pasibaigus grupių diskusijoms, buvo atkreiptas dėmesys kitai ypač svarbiai Lietuvos kurčiųjų draugijos sričiai – mūsų asocijuotų narių – organizacijų patirtims ir problemoms. Buvo pakviesti visų LKD asocijuotų narių vadovai, o susitikime dalyvavo Mažeikių, Kėdainių, Alytaus pirminių organizacijų vadovės ir penkių didžiųjų miestų pirmininkės.

Šio susitikimo metu didelis dėmesys buvo skirtas projektų finansavimo tvarkai ir organizacijų ateities perspektyvoms, taip pat – LKD sistemos vidaus tvarkai: teisingam įvairių dokumentų pateikimui, kitoms vidinėms bendradarbiavimo taisyklėms. Vadovams buvo pristatytos numatomos 2019 m. LKD Valdybos posedžių datos ir pristatyta dokumentų joms pateikimo tvarka. Šiuo metu, pasikeitus organizacijos vadovui, Lietuvos kurčiųjų draugijos vienas iš pagrindinių tikslų tapo įvesti aiškią ir tvirtą tvarką bei sistemą visose organizacijos srityse.

Susitikimas su visų asocijuotų LKD narių vadovais buvo organizuotas pirmą kartą per trejus ar ketverius metus, ši iniciatyva vadovų buvo priimta ypač teigiamai. Matydami didelį poreikį, vadovai susitarė kitais metais 1-2 kartus suorganizuoti visų asocijuotų narių susitikimą. Žinoma, su penkių teritorinių valdybų pirmininkėmis susitikimai numatomi dažnesni.

Pasibaigus pirmosios dienos darbams, atvejo vadybininkės ir reabilitacijos centrų pirmininkės buvo pakviestos bendrai vakaronei: kartu su susitikimo koordinatoriais jos maloniai pavakarieniavo restorane, o pasisotinusios gardžiais patiekalais patraukė žiūrėti kino filmo „Antrasis šansas“. Tai buvo malonus atsipalaidavimas po įtemptų darbų ir maža Lietuvos kurčiųjų draugijos dovanėlė artėjančių švenčių proga.

 

LKD inf.

 

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 4 ]