Antrojo LKD Valdybos posėdžio nutarimai

 

2018 m.  lapkričio 7 d. antrasis Lietuvos kurčiųjų draugijos Respublikinės Valdybos posėdis vyko LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Posėdyje dalyvavo visi 9 Valdybos nariai: prezidentas Kęstutis Vaišnora, Daiva Čekanavičiūtė, Vytautas Pivoras, Arūnas Bražinskas, Mykolas Balaišis, Gina Ramanauskienė, Vytautas Valiauga, Tomas Ivanauskas ir Monika Kumžaitė. Į posėdį atvyko 2 LKD revizijos komisijos nariai: Arūnas Kubaitis ir Algirdas Pazdrazdis.

Posėdyje buvo svarstoma dėl Valdybos narių atsakomybių pasiskirstymo pagal LKD Suvažiavimo patvirtintas gaires ir priimtas nutarimas, kuris reglamentuoja LKD Valdybos nario atsakomybę už tam tikrą sritį:

  • Lietuvių gestų kalba – atsakingas Vytautas Valiauga;
  • Švietimas – atsakinga Monika Kumžaitė;
  • Socialiniai klausimai – atsakingas Mykolas Balaišis;
  • Įstatymai ir teisės – atsakingas Vytautas Pivoras;
  • Prieinamumas – atsakingas Arūnas Bražinskas;
  • LKD vidaus reikalai – atsakinga Gina Ramanauskienė;
  • Įvaizdis ir viešinimas – atsakinga Daiva Čekanavičiūtė;
  • Kultūra – atsakingas Tomas Ivanauskas.

 

Priimtas nutarimas dėl LKD įstatų keitimo darbo grupės formavimo. Kuriama nauja LKD įstatų keitimo darbo grupė, kuri turi susidėti iš 7 narių: 4 nariai – LKD Respublikinės Valdybos nariai – Kęstutis Vaišnora, Mykolas Balaišis, Gina Ramanauskienė ir Vytautas Pivoras, 3 nariai – Lietuvos kurčiųjų draugijos nariai, kuriems nuspręsta skelbti viešą kvietimą.

 

Jeigu norite tapti LKD įstatų keitim darbo grupės nariu, ki lapkričio 26 dienos siųskite el. paštu: centras@lkd.lt LKD nario pažymėjimo kopiją, CV, motyvacinį laišką ir kitame LKD Respublikinės valdybos posėdyje bus išrinkti 3 nariai, kurie prisijungs prie LKD įstatų keitimo darbo grupės.

 

Taip pat posedžio metu Mantrimas Danielius pristatė pranešimą dėl gestų kalbos vizijos ir gestų kalbos įstatymo Lietuvoje, diskutuota dėl nutarimo apie informacijos pateikimo LKD nariams tvarką, aptarti per tarptautinę kurčiųjų savaitę įvykę renginiai, taip pat diskutuota ir kitais svarbiais klausimais.

 
 
LKD inf.
 
 
 
 
Posedį stebėjo LKD Revizijos komisijos nariai Algirdas Pazdrazdis ir Arūnas Kubaitis.
 
 
 
 
Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 1 ]