LKD Valdybos posėdžio nutarimai

 

 

Gruodžio 12 dieną trečiasis LKD Valdybos posedis įvyko suremontuotoje ir atnaujintoje Lietuvos kurčiųjų draugijos Valdybos posedžių salėje. Posedyje dalyvavo LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora, viceprezidentas Mykolas Balaišis bei Valdybos nariai: Gina Ramanauskienė, Vytautas Valiauga, Arūnas Bražinskas, Tomas Ivanauskas, Monika Kumžaitė ir Daiva Čekanavičiūtė. Kviestųjų asmenų teisėmis posėdyje dalyvavo LKD teisininkas Algimantas Šliaupa bei Revizijos komisijos narė Ieva Lukoševičienė.

Trumpai pristatome šiame posėdyje priimtus nutarimus.

 

LKD įmonių: „Atropa“, „Neveresta“, „Vikada“, „Elkada“ - valdybų tvirtinimas.

LKD Valdybos nariai patenkino UAB „Elkada“ prašymą sumažinti įmonės Valdybos narių skaičių nuo septynių iki penkių narių. Tai padarius, ketverių metų laikotarpiui buvo patvirtintos visų įmonių valdybų sudėtys.

UAB „Elkada“ patvirtinta valdybos sudėtis: Kęstutis Vaišnora, Mykolas Balaišis, Gina Ramanauskienė, Raimonda Vaičeliūnienė, Gytis Gantarskis.

UAB „Vikada“ valdybos sudėtis: Kęstutis Vaišnora, Vytautas Valiauga, Vytautas Pivoras, Vanda Vaitkutė, Liutauras Pocius.

UAB „Neveresta“ valdybos sudėtis: Kęstutis Vaišnora, Monika Kumžaitė, Kazimieras Zybartas.

UAB „Atropa“ valdybos sudėtis: Kęstutis Vaišnora, Vytautas Valiauga, Tomas Ivanauskas, Laima Puodžiukynienė, Aldona Ivanauskienė.

 

Dėl LKD įstatų keitimo darbo grupės – 3 narių rinkimai ir tvirtinimas.

Viešai paskelbus informaciją apie tai, kad plečiama LKD įstatų keitimo darbo grupė, prie keturių jau joje esančių Valdybos narių: Kęstučio Vaišnoros, Mykolo Balaišio, Ginos Ramanauskienės ir Vytauto Pivoro pridedant dar tris savanorius bendruomenės narius, savo kandidatūras pateikė du žmonės: Audronė Šimkuvienė iš Mažeikių bei Vidmantas Strumskis iš Klaipėdos. Valdybos nariai šias kandidatūras patvirtino, tačiau vis dar trūkstant vienam nariui, bus skelbiamas pakartotinis konkursas. Kol kas nutarta, jog ši darbo grupė dirbs su šešių narių sudėtimi.

 

Duomenų ir kitos informacijos apie LKD veiklą pateikimo LKD nariams ir prašymų, skundų pateikimo tvarkos patvirtinimas.

Valdybos posedyje buvo priimtas nutarimas dėl duomenų ir kitos informacijos apie LKD veiklą pateikimo LKD nariams ir prašymų, skundų pateikimo tvarkos. Šis dokumentas nurodo, kokiais atvejais LKD savo nariams gali leisti susipažinti su organizacijos vidaus dokumentais ir kokia yra tvarka norint tai padaryti. Su šiuo dokumentu galite susipažinti paspaudę čia arba www.lkd.lt tinklapio skiltyje „Apie mus“ paspaudę grafą „Svarbūs dokumentai“.

 

2019 metų numatomų LKD Respublikinės Valdybos posėdžių datų tvirtinimas.

LKD valdybos nariai patvirtino 2019 m. posėdžių datas. Jos numatomos penkios: kovo 20 d., gegužės 8 d., rugsėjo 10 d., lapkričio 6 d. ir gruodžio 11 d. Anksčiau nustatytos, šios datos leidžia LKD nariams bei asocijuotiems nariams žinoti, kada teikti įvairius raštus Valdybos svarstymui.

 

Į LKD Valdybos posedį buvo atvykusios Lietuvos Negalios organizacijų forumo atstovės – Dovilė Juodkaitė ir Henrika Varnienė, kurios pristatė numatomus socialinių įmonių įstatymo pakeitimus. LKD valdybos nariai išreiškė poziciją, kad bus siekiama ieškoti būdų, kaip sustabdyti fiktyvias socialines įmones, tačiau Lietuvos kurčiųjų draugijos įmonių, kurios turi socialinių įmonių statusą, nereiktų naikinti. Susitarta susitikti su LKD įmonių vadovais ir toliau svarstyti šią situaciją teikiant pasiūlymus.

Po svarstymų buvusioje posėdžio diskusijų dalyje buvo diskutuota dėl numatomo seminaro LKD Valdybos nariams, kurių numatomos temos: „Gestų kalbos vizijos ir gestų kalbos įstatymo Lietuvoje, LKD Respublikinės Valdybos narių atsakomybės pagal LKD Suvažiavimo patvirtintas gaites, darbo procesus“. Nutarta, kad šis seminaras Valdybos nariams yra reikalingas ir vyks sausio 18-20 dienomis.

Taip pat buvo diskutuojama dėl problemų, kylančių komopensuojamos technikos kurtiesiems srityje, vertėjų LRT televizijoje situacijos, socialinės reabilitacijos projektų finansavimo tvarkos.

Buvo diskutuojama ir dėl ateinančių metų Suvažiavimo datos. Šiais metais, siekiant efektyvaus organizavimo, numatoma paankstinti jo datą. Buvo pateikti siūlymai, tačiau galutinai Suvažiavimo data bus nuspręsta kovo 20 d. Valdybos posedyje.

 

LKD inf.

 

Atnaujinta LKD valdybos posėdžių salė.

Komentuoti

Komentarai (0)

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 9 ]