Paremkite LKD skirdami 2 %

Paremkite LKD ir skirkite 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio.

Paremkite LKD skirdami 2 %

Video naujienos gestų kalba

Velykinė šventė Vilniaus KRC

Balandžio 11 d. šeštadienį, Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre vyko Velykinė šventė vaikams. Buvo parodytas spektaklis ,,Batuotas katinas", vyko įvairūs žaidimai vaikams ir jų tėveliams. Šventės dalyviams labai patiko šis renginys.

Interviu su A. Jasiūnu (2 dalis)

Interviu su Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentu Aleksu Jasiūnu (2 dalis).

Interviu su A. Jasiūnu (1 dalis)

Interviu su Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentu Aleksu Jasiūnu.

Susirinkimas Vilniaus KRC

Balandžio 1 d. vyko susirinkimas Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre. Susirinkime dalyvavo daug žmonių, apie 90. Anksčiau būdavo mažiau - 20-50. Per susirinkimą kalbėjo Vilniaus KRC vadovė Inga Minkevičienė, ji pristatė, apie ką bus susirinkimas. Vėliau kalbėjo LKD l.e.p. prezidentas Vytautas Pivoras. Jis prisistatė, papasakojo apie planuojamus darbus LKD. Apie LKD pastato būklę kalbėjo Marius Minkevičius. Apie LKD pastato istoriją kalbėjo Aleksas Jasiūnas ir Vanda Vaitkutė. Siužetą iš susirinkimo galite pamatyti čia.

Kandidatas į LKD prezidentus Mykolas Balaišis

Kandidatas į LKD prezidentus Vytautas Pivoras

Lietuvos kurčiųjų krepšinio varžybos ,,3 prieš 3“

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre vyko Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio varžybos ,,3 prieš 3".

Kurčiųjų kultūros aktualijos

Kandidatų į LKD prezidentus debatai

Balandžio mėnesį vyko kandidatų į LKD prezidentus Mykolo Balaišio ir Vytauto Pivoro debatai. Pirmieji buvo surengti Kaune, o antruosius suorganizavo Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras. Vilniuje vykstant debatams, kuriuos vedė Marius Minkevičius, susirinkę kurtieji galėjo susipažinti su kandidatų veiklos istorija, taip pat pomėgiais, tikslais ir sužinoti jų nuomonę svarbiais klausimais.

Kandidatų į prezidentus bei valdybos narius debatų vaizdo įrašą žiūrėkite:  

https://www.youtube.com/watch?v=pIoOHqW8QNA

Skaityti plačiau

LGK 20-mečio renginių sąrašas

Gegužės 4 d. vieši kurčiųjų bendruomenių renginiai Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos miestuose.

Skaityti plačiau

Trumpos balandžio mėnesio kultūros, socialinės, švietimo aktualijos

SUVAŽIAVIMAS. Svarbiausia LKD metų sueiga – ataskaitinis suvažiavimas šiemet rengiamas balandžio 30 d. 11 val. Jame ne tik bus supažindinta su veiklų bei Revizijos komisijos ataskaitomis, bet ir bus renkamas naujas LKD prezidentas, o vietoj atsistatydinusių dviejų Respublikinės valdybos narių - nauji kandidatai. 

Skaityti plačiau

LKJA susitikimas su Jaunimo reikalų departamento atstovais

Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) prezidentė M. Kumžaitė ir tarybos narys K. Vaišnora kartu su Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktore R. Leonavičiene ir gestų kalbos vertėja D. Nevardauskiene susitiko su Jaunimo reikalų departamento direktoriumi M. Kuliavu ir departamento darbuotoju V. Trapinsku. 

Skaityti plačiau

Kauno rajone išrinkta geriausia metų šeimininkė

Tarptautinės moters dienos proga LKD Kauno teritorinės valdybos mažoje salėje buvo surengtas konkursas "Geriausia šeimininkė 2015". Konkurse dalyvavo ne tik Kauno rajono kurčiųjų moterys, bet ir Kauno miesto dailiųjų amatų šeimininkės.

Skaityti plačiau

GYVYBĖS APDOVANOJIMAI 2015

2015 metų balandžio 26 dieną Vilniuje įvyks antrieji Gyvybės apdovanojimai. Apdovanojimai, skirti pagerbti prie gyvybės puoselėjimo tiesiogiai ir netiesiogiai labiausiai prisidėjusius asmenis, organizacijas bei iniciatyvas, simboliškai vyks Pasaulinę gyvybės dieną, Lietuvoje minimą nuo 1998 metų. Apdovanojimus inicijuoja žurnalas „Ateitis“, internetinis portalas „Bernardinai.lt“ ir Marijos radijas. Renginį globoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Skaityti plačiau

Kauniečių patirtis savivaldos rinkimuose

Kovo 1 d. rinkimuose į miesto savivaldybę G. Labanausko komandoje „Dirbam Kaunui“ dalyvavo klausos negalią turintys kauniečiai Mykolas Balaišis ir Birutė Aleknavičiūtė. Nors šis visuomeninis judėjimas mandatų į savivaldybę nelaimėjo, tačiau tiek Mykolas, tiek Birutė tvirtina, kad jiems tai buvęs puikus startas ateičiai, patirtis, galimybė artimai susipažinti ne tik su rinkėjais, jų lūkesčiais, bet ir su įdomiais visuomenės veikėjais, politikais. 

Skaityti plačiau

Kurtieji pasaulyje

Kurtieji ir etninės kultūros – palyginimai

Kas socialinę grupę paverčia kultūra? Ar kurčiųjų kultūrą galima būtų lyginti su „pilnavertėmis“ etninėmis ir religinėmis kultūromis? Kokius kriterijus turi atitikti grupė, kad būtų pripažinta kaip atskira bendruomenė ar kultūra? Čia bus lyginamos skirtingos Amerikos kultūrinės grupės. Atkreipkite dėmesį, kad išskirtinumai pateikti LABAI apibendrintai.

Skaityti plačiau

Paddy Laddas – pirmeivis ir aktyvistas, plačiajai visuomenei pristatęs „kurčiųjų kultūrą“

Paddy Laddas – kurčias rašytojas, mokslininkas ir aktyvistas gimė 1952 m. Jungtinėjė Karalystėje.

Skaityti plačiau

Tarptautinė kurčiųjų mokslininkų konferencija (antra dalis)

Juhana Salonen (Suomija) – „Kaip atradau savo kaip kurčiosios tapatybę?“

Skaityti plačiau

Tarptautinė kurčiųjų mokslininkų konferencija (pirma dalis)

Paddy Laddo (Jungtinė Karalystė) pranešimas „Naujas žvilgsnis – kurčiųjų surdopedagogikos kryptys ir nepripažintoji mokymo programa“. 

Skaityti plačiau

Peter Hauser - mokslo vadovas

Dr. Peter C Hhauser yra kurčias klinikinis neuropsichologas. Jis yra jaunesnysis profesorius Nacionalionio kurčiųjų technikos instituto mokslinių tyrimų ir mokytojų rengimo departamente; mokslinių tyrimų, susijusių su vizualinės kalbos ir vizualinio mokymosi neurokognityviniais pamatais, iniciatyvos direktorius – šias pareigas jis atlieka Nacionaliniame mokslo fonde, vizualinės kalbos ir vizualinio mokymosi mokslo centre, Gallaudet universitete. Čia jis taip pat yra ir mokslo vadovas. 

Skaityti plačiau

Ernest Garrett III - Mossouri kurčiųjų mokyklos vadovas

Mes dažnai kalbame apie klausos negalės žmonių gynėjus, užaugusius kurčiųjų šeimose. Tačiau yra ir girdinčiųjų šeimų, kurios nuolat rūpinasi savo kurčiųjų vaikų gerove ir sėkme bei siekia jiems viso ko reikia, kad jų sutrikusios klausos vaikai gautų tinkamą išsilavinimą, pagalbos paslaugas ir  būtų aktyvūs visuomeniniame gyvenime. 

Skaityti plačiau

Kas išgirs kurčiuosius baltarusius?

Į vieną Gomelio vidurinę mokyklą atėjo naujokė. Įprastas reikalas. Tik mergaitė buvo neįprasta: jos tėvai – kurtieji, o – ji girdinti.

Skaityti plačiau

Mūsų žmonės

Kurčiųjų dvynių istorija (su vertimu į gestų kalbą)

Loreta ir Lina Pilipavičiūtės gimė vos penkių minučių skirtumu. Jos identiškos dvynės. Dvidešimt vienerių  metų merginos yra labai aktyvios kurčiųjų bendruomenės narės, dažnai matomos įvairiose paskaitose ar renginiuose.

Skaityti plačiau

J. Pugačiauskienė: „Jei bendruomenė nori pokyčių, kažką darome neteisingai“

Kauno teritorinės valdybos pirmininkė, vieno iš penkių LKD reabilitacijos centrų direktorė Jūratė Pugačiauskienė savo darbo su kurčiaisiais trukmę jau skaičiuoja dešimtmečiais. Jubiliatė, vasarį minėjusi ir savo gražių metų sukaktį, sutiko atsakyti į neetatinės „Akiračio“ korespondentės Aldonos Gemos Stankevičienės klausimus, prisiminti kelius, atvedusius į šio darbo sritį, pasidalyti šiandienos patirtimi, kaip sutarti su žmonėmis, sprendžiant socialines, organizacines problemas, palietė asmeninį gyvenimą ir nūdienos aktualijas.

Skaityti plačiau

Kūrybos darbais įprasmintas gyvenimas

Vasario mėnesį tautodailininkas, ilgametis LKD narys Antanas Bagačiūnas šventė 90 metų jubiliejų. Sukaktuvininką sostinės Gerontologijos ir reabilitacijos centre aplankė ir pasveikino Vilniaus KRC, senjorų klubo „Bičiuliai“ atstovai, giminaičiai, draugai.

Skaityti plačiau

Santūrumu ir profesionalumu atrakinantis vaikų širdis

Nuo šių mokslo metų pradžios į Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) bendruomenę įsiliejęs darbų ir technologijų mokytojas Kazimieras Tautvaišas kolegas, mokinius bei tėvus žavi savo vyrišku santūrumu ir ramybe. 

Skaityti plačiau

Laikinasis LKD vadovas nėrė į darbų sūkurį

Sausio 28 d. atsistatydinus LKD prezidentei R. Klečkovskajai, jos pareigas laikinai perėmė LKD prezidentas Vytautas Pivoras. 

Skaityti plačiau

R.Klečkovskaja: „Veikiau teisiškai, atsistatydinau dėl bendruomenės vienybės“

Atsistatydinus LKD prezidentė Roma Klečkovskaja apžvelgia atliktus darbus, nenutyli nesėkmių, įvardija atsistatydinimo priežastis ir taria atsisveikinimo žodį.

Skaityti plačiau

A.Šimkuvienė: „Pasitraukiu, nes nesutapo nuostatos“

Sausio 28 d. atsistatydino LKD Respublikinės valdybos narė Audronė Šimkuvienė.

Skaityti plačiau

Surdologijos centro konsultacijos

VšĮ Surdologijos centras – tai Lietuvos kurčiųjų draugijos įstaiga, atsakinga už metodinės medžiagos gestų kalba rengimą, gestų kalbos puoselėjimą ir jos mokymą.
Surdologijos centras pradeda teikti konsultacijas gestų kalbos klausimais kurtiesiems ir girdintiesiems visuomenės nariams.

Lietuvių gestų kalbos vertėjai, kurtieji ir girdintieji bendruomenės nariai, savo klausimus Surdologijos centrui galite teikti jums patogiausiu būdu:

  • siųsti elektroniniu paštu surdo.info@gmail.com

  • skambinti ar siųsti SMS žinutes numeriu 8 613 05 011

  • skambinti WEB kameromis. Skype adresas surdologijos.centras

Atsakymai bus pateikiami Surdologijos centro internetiniame puslapyje http://www.lkd.lt/enews/id-surdologijos_centro_konsultacijos_video.html per dešimt darbo dienų.

Anonimiškumą garantuojame. Laukiame Jūsų klausimų!

Surdologijos centro darbuotojai

Skaičiau internete, kad kino teatre ,,Pasaka“ vyko kurčiųjų filmų festivalis. Ar filmus kūrė kurtieji?

2014 m. spalio 25 d. Vilniuje tikrai vyko antrasis Lietuvos kurčiųjų kino festivalis „Kinas gestų kalba 2014“. Festivalis vyko kino teatre „Pasaka“. Festivalyje buvo parodyti septyni filmai: „Stiklinis indas“, „SAMAN mamos istorija“, „Aplink Lietuvą: žygis dviračiais“, „Be istorijos – be ateities“, „Aš ir BMW“, „Nuotykių kelionė“, „Pagrobimas“. Visų filmų kūrėjai buvo kurtieji arba neprigirdintys. Filmų aktoriai kalbėjo gimtąja kurčiųjų kalba – gestų kalba. Filmų autoriai kūrė filmus savo lėšomis.

Skaityti plačiau

Noriu paklausti, ar yra Lietuvos Respublikos himnas išverstas į gestų kalbą?

2012 m. lapkričio mėn. Lietuvos kurčiųjų draugija kartu su Surdologijos centru paskelbė konkursą geriausiam Lietuvos himno atlikėjui gestų kalba atrinkti. Konkurse dalyvauti galėjo bet kuris bendruomenės atstovas. Norint dalyvauti konkurse reikėjo Lietuvos himną atlikti lietuvių gestų kalba, atlikimą įrašyti, patalpinti socialiniame tinkle (YouTube, Facebook ar kt.) ir atsiųsti nuorodą elektroniniu adresu centras@lkd.lt

Skaityti plačiau

Norėčiau sužinoti ar yra Lietuvoje kurčiųjų istorijos mokytojų?

Kurčiųjų istorija yra labai svarbi kurčiųjų bendruomenės kultūros dalis. Ji artimai susijusi su gestų kalba, jos atsiradimu, patvirtinimu ir t. t.  Siekiant atsakyti į klausimą buvo domėtasi kurčiųjų istorijos mokytojais ir dėstytojais: ar jų yra Lietuvoje, kokie žmonės daugiausiai išmano apie kurčiųjų istoriją, kokios galimybės tapti kurčiųjų istorijos dėstytoju Lietuvoje.

Skaityti plačiau

Mano universitete vyko kursai apie gestų kalbą, kokie tai buvo kursai?

Sprendžiant iš laiško datos, omenyje turite 2014 m. spalio-lapkričio mėnesiais vykusius, VšĮ Surdologijos centras organizuotus, seminarus, kurie buvo finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinant 2014 m. lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinės medžiagos įvairioms suaugusių vartotojų grupėms rengimo ir jų mokymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį. 

Skaityti plačiau

Sveiki, turiu klausimą apie gestų kalbos studijas. Ar labai sunku įstoti, norint studijuoti gestų kalbą? Ir ar tik Vilniaus kolegijoje galiu bandyti įstoti, jei noriu studijuoti būtent šią profesiją?

Į klausimą atsako Filologijos katedros vedėja doc. Dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė:

Laba diena, džiugu, kad susidomėjote Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programa.

Skaityti plačiau

Kokie yra įvairių šalių pavadinimai gestų kalba? Kur galėčiau pasižiūrėti video?

Kai kurių pasaulio valstybių pavadinimai turi atitinkamą gestą lietuvių gestų kalba. Jei nėra gesto lietuvių gestų kalba – rodant valstybės pavadinimą vartojama pirštų abėcėlė arba tarptautinis gestas.

Skaityti plačiau

Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos programa

2014 metai

Aprašomojo pobūdžio ataskaita apie 2014 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto įgyvendinimą.

2014 m. IV ketvirčio Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto pasiekti rezultatai.

2014 metų neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas.

2014 metų neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto darbuotojai.

Skaityti plačiau

Lietuvos kurčiųjų draugijos 2013 m. veiklos ataskaita

Lietuvos kurčiųjų draugijos 2013 m. veiklos ataskaita.

Skaityti plačiau

2013 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto įgyvendinimas

2013 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto įgyvendinimas.

Skaityti plačiau

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita.

Skaityti plačiau

Klaipedos kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita

Klaipedos kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita.

Skaityti plačiau

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita.
 

Skaityti plačiau

Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita

Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita.

Skaityti plačiau

Projektai

Vilnietės profesinės sėkmės istorija – geriausiųjų dešimtuke

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre 2012-2015 m. vykdomas Europos Sąjungos finansuojamas projektas „KARTU MES GALIME DAUG“. Jo pagrindinis tikslas – didinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asmenų įsidarbinimo galimybes, mažinti jų socialinę atskirtį suteikiant įvairios informacijos ir kitų aktualių paslaugų. 

Skaityti plačiau

Lietuvos ir Baltarusijos šeimos, auginančios kurčius ir neprigirdinčius vaikus, plečia draugystę

2014 m. liepos-lapkričio mėnesį Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA įgyvendino LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“. Projekto partneris buvo Minsko sutrikusios klausos vaikų mokykla Nr. 14.

Skaityti plačiau

Stiprins kompetencijas, finansinį savarankiškumą

Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD) kartu su partneriu - Respublikiniu kurčiųjų reabilitacijos centru 2013 m. sausio 11 d. pasirašė sutartį ir iki 2014 m. birželio 8 d. įgyvendins Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos paprojektį „STIPRŪS IR MATOMI BŪDAMI KARTU – Lietuvos kurčiųjų draugijos institucinių gebėjimų stiprinimas“ (Nr. CH-5-FM-1/84).

Skaityti plačiau

Šiauliečių projektas padės ugdyti moksleivių ekologinę kultūrą

Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras kartu su partneriais iš Kipro, Maltos, Italijos, Bulgarijos ir Slovakijos vykdo Comenius daugiašalės partnerystės projektą ,,It‘s fun to be IN and GREEN!.“ („Smagu ŽALIAISIAIS būti KARTU!.“). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Projekto trukmė - 2 metai. Projekto vertė - 24 000 eurų.

Skaityti plačiau

Lietuvos kurčiųjų sistemos specialistai tobulinosi Graikijoje

Šiais metais Lietuvos kurčiųjų draugija kartu su Lietuvos ir Graikijos partneriais laimėjo Švietimo mainų paramos fondo skelbtą Leonardo da Vinci mobilumo projektą ,,Patirties tiltas per Europą“ – kurčių ir neįgalių žmonių įdarbinimo specialistų (tarpininkų) kvalifikacijos tobulinimas europinėje dimensijoje – Graikijos patirtis. Projekto trukmė – 7 mėnesiai. Projekto vertė – 24 161 euras.

Skaityti plačiau

Projekto „Skleiskite gestą“ partnerystė plečiasi

Spalio mėnesį, po dvejų metų pertraukos, vėl startavo Leonardo da Vinči partnerystės tinklų projektas „Skleiskite gestą - profesinės gestų kalbos sklaida Europoje“ („SpreadtheSign–disseminationin Europe of Vocational Sign Language“, toliau – projektas „Skleiskite gestą“).

Skaityti plačiau

Atrinkti specialistai, savo kvalifikaciją kelsiantys Graikijoje

Vykdant 2012 m. Leonardio da Vinci mobilumo projekto ,,Patirties tiltas per Europą“ – kurčių ir neįgalių žmonių įdarbinimo specialistų (tarpininkų) kvalifikacijos tobulinimas Europos dimensijoje – Graikijos patirtis veiklas buvo paskelbta dalyvių atranka kelti savo kvalifikaciją ir pagilinti žinias kurčiųjų ir neįgaliųjų įdarbinimo srityje Graikijos sostinėje Atėnuose lapkričio 16-29 d.

Skaityti plačiau

Socialinės naujienos

Socialinio modelio projekto pristatymas

Balandžio pradžioje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nevyriausybinių organizacijų atstovus pakvietė į ką tik parengto Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio (visuomenėje geriau žinomo socialinio modelio pavadinimu – red. past.) projekto pristatymą. Žiniasklaida netruko jį pakrikštyti „liberaliuoju“.

Skaityti plačiau

Respublikinės valdybos posėdyje

Balandžio 14 d. RV posėdyje laikinasis LKD prezidentas V. Pivoras informavo, kad į Draugijos prezidentus kandidatuoja du asmenys, o į dvi RV narių atsilaisvinusias vietas  - keturi kandidatai. Jis nurodė, kad visų kandidatų prisistatymus galima rasti LKD tinklalapyje www.lkd.lt. Rinkimai vyks LKD ataskaitiniame suvažiavime balandžio 30 d.

Skaityti plačiau

Valakupių reabilitacijos centras kviečia į profesinę reabilitaciją

Typography

Skelbimas

Skaityti plačiau

Socialiniam modeliui įgyvendinti ir Lietuvos žmonių gerovei užtikrinti naujų mokesčių nereikės

Skaityti plačiau

Valstybės pažangos taryboje aptartos naujo socialinio modelio nuostatos

Skaityti plačiau

Globos pertvarka: ne žmogus bus pritaikytas sistemai, bet sistema bus kuriama pagal žmogaus poreikius

Skaityti plačiau

Ministrė A. Pabedinskienė: „Atėjo diena, kai reikia ne gesinti pavienius gaisrus, o sistemiškai formuoti socialinę politiką“

Skaityti plačiau

Sportas

Lietuvos atviras kurčiųjų šaškių čempionatas

Vasario 7 d. Vilniuje įvyko Lietuvos atviras kurčiųjų šaškių čempionatas, kuriame  varžėsi 29 šaškių mėgėjai, tarp jų 8 moterys iš penkių Lietuvos miestų.

Skaityti plačiau

„Rikio“ 20-mečio šachmatų turnyras

Gruodžio 12-14 d. Vilniuje vyko Tarptautinis kurčiųjų šachmatų turnyras, skirtas Vilniaus kurčiųjų šachmatų klubo „Rikis“ 20-mečiui paminėti.

Skaityti plačiau

Jaunimo krepšinio čempionatas

Lapkričio 7 – 8 d. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre (Filaretų g. 36, Vilnius) surengtas respublikinis kurčiųjų jaunimo (U19) krepšinio čempionatas. 

Skaityti plačiau

Lietuvos kurčiųjų čempionatai

Lietuvos kurčiųjų kroso čempionatas

Turnyras buvo surengtas 2014 m. rugsėjo 28 d. Panevėžyje. Kurtieji atletai varžėsi trijose amžiaus grupėse. Skaitytojus supažindiname su kiekvienos amžiaus grupės prizininkų trejetu.

 

Skaityti plačiau

FIBA kongresas

Rugpjūčio 28-29 d. Ispanijos mieste Sevilijoje buvo surengtas Tarptautinės krepšinio federacijos (FIBA) kongresas. Jame dalyvavo 116 nacionalinių bei neįgaliųjų krepšinio federacijų vadovai.  Čia dirbo ir trys lietuviai: Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis ir generalinis sekretorius Mindaugas Špokas bei Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Aleksas Jasiūnas.

Skaityti plačiau

Europos kurčiųjų sporto kongresas

Iškart po Europos kurčiųjų paplūdimio tinklinio čempionato Alanijos mieste surengtas 17-asis Europos kurčiųjų sporto organizacijos (EDSO) kongresas, jame dalyvavo A. Jasiūnas ir M. Minkevičius. 

Skaityti plačiau

Trečiasis Europos paplūdimio tinklinio čempiontas

  LKSK prezidentas A. Jasiūnas (jis vadovavo Lietuvos kurčiųjų delegacijai) ir generalinis sekretorius Marius Minkevičius (komandos administratorius) iš rugsėjo 12-17 d. Alanijoje (Turkija) vykusio čempionato grįžo nusiminę – tarp 13 valstybių komandų mūsų tinklininkės tenkinosi 11 vieta. 

Skaityti plačiau

Skelbimai

Lietuvių gestų kalbos žodynas internete

Lietuvių gestų kalbos žodynas internete www.gestai.unriis.lt:8080/

Skaityti plačiau

Reikalingos siuvėjos

Stabiliai dirbančiai kurčiųjų įmonei „Vikada“ reikalingos siuvėjos.

Vidutinis atlyginimas – 1500 Lt.


Mūsų įmonėje geros darbo ir poilsio sąlygos. Su kurčiaisiais dirba ir rūpimus klausimus padeda spręsti personalo darbuotoja, vertėjos.

Kreiptis: UAB „Vikada“ Kauno g. 32, Vilnius, tel. 8612 45322, 233 8353.

 

 

Skaityti plačiau

LKD ragina dalintis

Lietuvos kurčiųjų draugija rengia istorinį dokumentinį filmą apie organizaciją. Todėl prašo visus, dalyvavusius ir išsaugojusius juostoje svarbius istorinius įvykius arba turinčius Draugijos istoriją menančių retų nuotraukų, paskolinti visa tai savo kurčiųjų reabilitacijos centro ar pirminės kurčiųjų organizacijos vadovui. Jie medžiagą perduos LKD.

LKD prezidentė Roma Klečkovskaja asmeniškai garantuoja, kad archyvinė medžiaga Vilniuje, centrinėje būstinėje bus nukopijuota, o originalai grąžinti siuntėjui.

Jeigu norite pasitikslinti, ar Jūsų filmuota ar fotografuota medžiaga turi išliekamosios vertės, galite pasitarti su prezidente. Jai galima skambinti per vertėją tel. (8 5) 262 8115  arba rašyti elektroniniu adresu roma.kleckovskaja@lkd.lt.

Nelikite abejingi Draugijos istorijai. Kartu galime sukurti vertybę sau ir ateinančioms kartoms.

    Rengėjai

 

 

Skaityti plačiau

Sveikata

PADIDINUS PAŠALPAS ŽMONĖS ĖMĖ DAŽNIAU SIRGTI

Skaityti plačiau

KAIP NEPERLENKTI LAZDOS STIPRINANT ORGANIZMĄ PAVASARĮ

Skaityti plačiau

10 BŪDŲ SUVALDYTI NERIMĄ

Skaityti plačiau

LIETUVIAI – DAUGIAUSIA STRESO DARBE PATIRIANTYS ES GYVENTOJAI

Skaityti plačiau

LIETUVAI AKTUALI VAIKŲ ANTSVORIO PROBLEMA – NESVEIKO IR NESAUGAUS MAISTO PASEKMĖ

Skaityti plačiau

ENERGINIAI GĖRIMAI NETINKA NEI SPORTUOJANT, NEI TROŠKULIUI MALŠINTI

Skaityti plačiau

DISKUTUOTA, KAIP PAGERINTI VAIKŲ SVEIKATĄ LIETUVOJE

Skaityti plačiau

Leidiniai

“Mano gestukai” skirti iki mokyklinio amžiaus vaikams bei jų tėveliams, mokytojams mokantis savo pirmųjų gestų

Vaikų lietuvių gestų kalbos žodynėlis

Spauskite nuorodą ir atsisiųskite Vaikų lietuvių gestų kalbos žodynėlis. Peržiūrai naudokite Adobe Acrobat programą.

Lietuvos kurčiųjų draugijai - 70 metų

Informacinis leidinys
Komentuoti

Komentarai ()

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 4 ]