LKD prezidento sveikinimas su Tarptautine kurčiųjų diena

]Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Vytautas Pivoras Lietuvos kurčiųjų draugijos vardu sveikiną visą Lietuvos kurčiųjų bendruomenę su Tarptautine kurčiųjų diena!

LKD prezidento sveikinimas su Tarptautine kurčiųjų diena

Video naujienos gestų kalba

Trumpa informacija apie filmą "Nebyliųjų balsai"

Vadovų mokymai

Susitikimas su Marko Istvan (2 dalis)

Susitikimas su Marko Istvan (1 dalis)

Sveiki! 2015 m. rugsėjo 15 d. į Lietuvą atlėkė motociklininkas, kuris važiavo į Vilnių. Kas jis? Tai – Marko Istvan, gestas vardas toks (parodo). Kuo gi jis žymus? Jis keliauja aplink pasaulį motociklu! Sako, kad iš viso nuvažiavo net 230 000 kilometrų!

Skaityti plačiau

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centrui -15 metų

Rugsėjo 26 d. Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre vyko šventė, skirta paminėti lietuvių gestų kalbos 20 metų patvirtinimą, Tarptautinę kurčiųjų dieną ir VKRC įkūrimą prieš 15 metų .

Finansinė parama neįgaliesiems studentams

LGKVA kviečia registruotis į tarptautinę konferenciją "Gestų kalbos vertėjai 20-mečio atspindžiuose"

Skaityti plačiau

Kurtieji pasaulyje

Jauni mokslininkai. Lingvistas V. Kimelmanas apie gestų kalbų gramatiką ir kurčiųjų kultūrą

Kodėl Amerikos kurtieji mano, jog reikia sakyti ne „klausos praradimas“, o „kurtumo įgijimas“, kaip kurtieji gestų pagalba apibūdina erdvę ir, pavyzdžiui, baldų išdėstymą kambaryje, o taip pat kodėl amerikiečių gestų kalba yra artimesnė prancūzų, o ne britų gestų kalbai – apie visa tai pasakoja lingvistas Vadimas Kimelmanas (Вадим Киммельман).

Skaityti plačiau

Jauni mokslininkai. Lingvistas V.Kimelmanas apie gestų kalbų gramatiką ir kurčiųjų kultūrą (II dalis)

(II dalisKai studijavau Rusijos valstybiniame humanitariniame universitete ir jau buvau pasirinkęs gestų lingvistiką, atsirado galimybė gauti stipendiją ir metus studijuoti užsienyje. Aš pagalvojau, kad reikia važiuoti ten, kur rimtai tyrinėjama ne kuri nors konkreti gestų kalba, o gestų kalba kaip atskiras mokslas. 

Skaityti plačiau

Jauni mokslininkai. Lingvistas V. Kimelmanas apie gestų kalbų gramatiką ir kurčiųjų kultūrą (III dalis)

(III dalis) Tai, kuo aš užsiimu, nesusiję su taikomąja lingvistika, arba kalbotyra. Nepaisant visko, gestų kalbotyra turi daug praktinio pritaikymo būdų. Vienas su kalbos statusu susijęs aspektas yra politinis momentas

Skaityti plačiau

L. Callis rekomendacijos dirbant su gestų kalbos vertėju

Pateikiame keletą esminių nuorodų, kurių derėtų laikytis, kad pokalbis būtų produktyvus ir nesukeltų nepatogumų,  neįžeistų kurčiojo ir būtų išvengta nesusipratimų.

Skaityti plačiau

Nepapasakoti kurčių žmonių išgyvenimai Pirmojo pasaulinio karo metu

2014 metais sukako 100 metų nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios. Pirmasis pasaulinis karas buvo vienas kruviniausių konfliktų žmonijos istorijoje, pareikalavęs milijonų žmonių gyvybių. To meto kurčiųjų istorijos daugiausia liko gulėti po užmaršties dulkėmis, bet kai kurias jų „prikėlė“ Jungtinės Karalystės televizijos BBC-2 laida kurtiesiems SeeHear (Matykite ir girdėkite).

Skaityti plačiau

Julia Donaldson: kodėl girdintys vaikai turėtų žinoti apie gestų kalbą

Ką pamatė kuosa (What the Jackdaw Saw) – tai antroji mano parašyta knyga, kurioje kalbama apie kurtumą. Tiksliau sakant, aš esu šios knygos bendraautorė, kartu su grupe sutrikusios klausos vaikų, o iliustravo knygą Nikas Šaratas (Nick Sharratt). 

Skaityti plačiau

Vardai-gestai. Kas tai yra?

Lydia L. Callis - gestų kalbos vertėja, iš trijų kartų Kurčiųjų šeimos 

Darbovietėje kurčiąją bendradarbę visi vadina Diana, tačiau kurčiųjų bendruomenėje ją geriau žino vardu „Linksmoji“. Linksmas žmogus – tai asmuo kuris visada šypsosi ir turi teigiamas nuostatas. Tad merginos vardas-gestas „Linksmoji“ kur kas geriau atspindi jos asmenybę, negu tikrasis vardas „Diana“. 

Skaityti plačiau

Kurčiųjų kultūros aktualijos

Diena, kai kurtieji pasijuto lygūs

Rugsėjo 30-ąją pirmąkart Seimo istorijoje įgyvendintas projektas „Diena su LR Seimo nariu“. Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, vadovaujama seniūnės Irenos Šiaulienės, pakvietė 18 kurčiųjų jaunimo atstovų į praktiką. Kiekvienam jaunuoliui buvo paskirtas praktikos vadovas – Seimo narys. Tądien iki pietų jie dirbo drauge: dalyvavo tuo metu vykstančiuose komitetų, komisijų posėdžiuose, pasitarimuose, radę laisvą minutėlę bendravo. 

Skaityti plačiau

Ypatingą dieną Vilniaus KRC- triguba šventė

Rugsėjo paskutinįjį šeštadienį Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras (VKRC) sukvietė visus kurčiuosius į trigubą šventę - Tarptautinę kurčiųjų dieną, gestų kalbos 20-mečio sukaktį bei VKRC 15 metų gimtadienio šventę. Šios šventės stebėti atvyko ne tik gausus būrys įvairaus amžiaus kurčiųjų, bet ir kviestiniai svečiai: Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė, LKD prezidentas Vytautas Pijoras, viceprezidentas Kęstutis Vaišnora ir kiti.

Skaityti plačiau

Vizituojantis surdopedagogas – jau realybė

Nuo šių mokslo metų rugsėjo 1-osios Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje (PKNPM) dirba vizituojantis surdopedagogas, kuris teikia pagalbą sutrikusios klausos ar kochlearinius implantuos naudojantiems vaikams, ugdomiems bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Skaityti plačiau

LGKVA kviečia registruotis į tarptautinę konferenciją "Gestų kalbos vertėjai 20-mečio atspindžiuose"

2015 m. spalio 7 d. LR Vyriausybės didžiojoje salėje Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija organizuoja tarptautinę konferenciją "Gestų kalbos vertėjai 20-mečio atspindžiuose", skirtą lietuvių gestų kalbos pripažinimo jubiliejui paminėti. Konferencijos tikslas - apžvelgti gestų kalbos vertėjų profesinius pasiekimus bei įvertinti lietuvių gestų kalbos vertėjų padėtį užsienio šalių kontekste. 

Registruotis čia

Skaityti plačiau

Kitoks pasaulis Raseiniuose

Ankstyvą ir gražų rugsėjo rytą Raseinių rajono kurtieji ir neprigirdintys bei svečiai rinkosi į Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centrą, kur vyko Tarptautinės kurčiųjų dienos ir lietuvių gestų kalbos 20-mečio paminėjimas. 

Skaityti plačiau

Elitinis menas papuošė kurčiųjų mokyklą

Pirmąjį šių mokslo metų mėnesį Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) bendruomenės, tėvų bei svečių dėmesį traukė ugdymo įstaigos erdvę solidžiai  papuošusi profesionalaus panevėžiečio dailininko Rimo Auškalnio tapybos darbų paroda ,,Mozaika“. 

Skaityti plačiau

Trumpos rugsėjo mėnesio kultūros, socialinės, švietimo aktualijos

TRIGUBA ŠVENTĖ. Rugsėjo 26 d. Vilniaus KRC švenčia 15 metų gyvavimo sukaktį, Tarptautinę kurčiųjų dieną ir mini lietuvių gestų kalbos pripažinimo 20-metį. Renginys vyks Šv. Kazimiero g. 3 buveinėje, aktų salėje. 

Skaityti plačiau

Mūsų žmonės

Mokytojo J.Glembockio nuopelnai kurčiųjų kultūrai (su vertimu į lietuvių gestų kalbą)

Šiandien Lietuvos kurčiųjų draugija yra stipri organizacija, atstovaujanti kurčiųjų teises. Tačiau reikia neužmiršti ir istorijos, visų šių teigiamų pokyčių pradžios. 

Skaityti plačiau

Kurčiųjų keliai, siekiant mokslo (su vertimu į lietuvių gestų kalbą)

Šiais laikais vis daugiau jaunų kurčiųjų baigę mokyklą ne iškart ieškosi darbo, o pasirenka toliau mokytis. Smalsu sužinoti, kaip buvusiems moksleiviams sekasi mokslo labirintuose. 

Skaityti plačiau

Kur slypi neišsenkantis energijos šaltinis?

Kurčiųjų bendruomenei gerai pažįstama Ulijana Petraitienė jau beveik metus vadovauja Klaipėdos pedagoginei psichologinei tarnybai (PPT). Pradėjusi dirbti tarnyboje ji nenukirpo gijos, jungiančios ją su kurčiaisiais. PPT teikiamos paslaugos ir klausos sutrikimų turintiems vaikams bei jų tėveliams.

Skaityti plačiau

Sugrįžimą į tėvynę vainikavo įspūdinga paroda

,,Didžiulis atradimas  - mūsų mokykloje surengta profesionalios grafikės, dokumentų restauratorės Jurgitos Stankaitytės išraiškinga paroda, kurioje buvo eksponuoti tapybos darbai, nuostabūs, lengva ranka perteikti išraiškingi portretai, grafinio dizaino spalvotos kompozicijos. Visi  šie kūriniai nustebino vaizdavimo energija, kompozicijos išradingumu, o ypač raiškos technikų meistriškumu,“ – kalbėdamas apie dailininkės kūrybą susižavėjimo neslėpė Panevėžio kurčiųjų neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos (PKNPM) pedagogas, garsus grafikos meistras Povilas Šiaučiūnas.

Skaityti plačiau

LKD svetainėje pusmetį dirba nauja diktorė

Skaitytojus supažindiname su LKD interneto svetainės diktore Vaida IVANAUSKIENE. Ji nuo šių metų vasario mėnesio pabaigos parengia ir įdeda į svetainę www.lkd.lt lietuvių gestų kalba vaizdo medžiagą.

Skaityti plačiau

LKD neteko iškilios asmenybės

Pro memoria

1928 – 2015

Rugpiūčio 6 d. po sunkios ligos, eidama 87- uosius metus, mirė didelį autoritetą tarp kurčiųjų turėjusi,  ilgametė kurčiųjų draugijos narė, viena pirmųjų visuomeninės kurčiųjų veiklos iniciatorių Zofija Songailaitė – Armonavičienė.

Skaityti plačiau

M. Kručo kūrybos aruode – ketvirtoji knyga

LKD narys Mykolas Kručas išleido naują knygą  - lyrikos ir pašmaikštavimų rinkinį „Pavasario želmenys“. 

Skaityti plačiau

Surdologijos centro konsultacijos

VšĮ Surdologijos centras – tai Lietuvos kurčiųjų draugijos įstaiga, atsakinga už metodinės medžiagos gestų kalba rengimą, gestų kalbos puoselėjimą ir jos mokymą.
Surdologijos centras pradeda teikti konsultacijas gestų kalbos klausimais kurtiesiems ir girdintiesiems visuomenės nariams.

Lietuvių gestų kalbos vertėjai, kurtieji ir girdintieji bendruomenės nariai, savo klausimus Surdologijos centrui galite teikti jums patogiausiu būdu:

  • siųsti elektroniniu paštu surdo.info@gmail.com

  • skambinti ar siųsti SMS žinutes numeriu 8 613 05 011

  • skambinti WEB kameromis. Skype adresas surdologijos.centras

Atsakymai bus pateikiami Surdologijos centro internetiniame puslapyje http://www.lkd.lt/enews/id-surdologijos_centro_konsultacijos_video.html per dešimt darbo dienų.

Anonimiškumą garantuojame. Laukiame Jūsų klausimų!

Surdologijos centro darbuotojai

Skaičiau internete, kad kino teatre ,,Pasaka“ vyko kurčiųjų filmų festivalis. Ar filmus kūrė kurtieji?

2014 m. spalio 25 d. Vilniuje tikrai vyko antrasis Lietuvos kurčiųjų kino festivalis „Kinas gestų kalba 2014“. Festivalis vyko kino teatre „Pasaka“. Festivalyje buvo parodyti septyni filmai: „Stiklinis indas“, „SAMAN mamos istorija“, „Aplink Lietuvą: žygis dviračiais“, „Be istorijos – be ateities“, „Aš ir BMW“, „Nuotykių kelionė“, „Pagrobimas“. Visų filmų kūrėjai buvo kurtieji arba neprigirdintys. Filmų aktoriai kalbėjo gimtąja kurčiųjų kalba – gestų kalba. Filmų autoriai kūrė filmus savo lėšomis.

Skaityti plačiau

Noriu paklausti, ar yra Lietuvos Respublikos himnas išverstas į gestų kalbą?

2012 m. lapkričio mėn. Lietuvos kurčiųjų draugija kartu su Surdologijos centru paskelbė konkursą geriausiam Lietuvos himno atlikėjui gestų kalba atrinkti. Konkurse dalyvauti galėjo bet kuris bendruomenės atstovas. Norint dalyvauti konkurse reikėjo Lietuvos himną atlikti lietuvių gestų kalba, atlikimą įrašyti, patalpinti socialiniame tinkle (YouTube, Facebook ar kt.) ir atsiųsti nuorodą elektroniniu adresu centras@lkd.lt

Skaityti plačiau

Norėčiau sužinoti ar yra Lietuvoje kurčiųjų istorijos mokytojų?

Kurčiųjų istorija yra labai svarbi kurčiųjų bendruomenės kultūros dalis. Ji artimai susijusi su gestų kalba, jos atsiradimu, patvirtinimu ir t. t.  Siekiant atsakyti į klausimą buvo domėtasi kurčiųjų istorijos mokytojais ir dėstytojais: ar jų yra Lietuvoje, kokie žmonės daugiausiai išmano apie kurčiųjų istoriją, kokios galimybės tapti kurčiųjų istorijos dėstytoju Lietuvoje.

Skaityti plačiau

Mano universitete vyko kursai apie gestų kalbą, kokie tai buvo kursai?

Sprendžiant iš laiško datos, omenyje turite 2014 m. spalio-lapkričio mėnesiais vykusius, VšĮ Surdologijos centras organizuotus, seminarus, kurie buvo finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinant 2014 m. lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinės medžiagos įvairioms suaugusių vartotojų grupėms rengimo ir jų mokymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį. 

Skaityti plačiau

Sveiki, turiu klausimą apie gestų kalbos studijas. Ar labai sunku įstoti, norint studijuoti gestų kalbą? Ir ar tik Vilniaus kolegijoje galiu bandyti įstoti, jei noriu studijuoti būtent šią profesiją?

Į klausimą atsako Filologijos katedros vedėja doc. Dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė:

Laba diena, džiugu, kad susidomėjote Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programa.

Skaityti plačiau

Kokie yra įvairių šalių pavadinimai gestų kalba? Kur galėčiau pasižiūrėti video?

Kai kurių pasaulio valstybių pavadinimai turi atitinkamą gestą lietuvių gestų kalba. Jei nėra gesto lietuvių gestų kalba – rodant valstybės pavadinimą vartojama pirštų abėcėlė arba tarptautinis gestas.

Skaityti plačiau

Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos programa

2014 metai

Aprašomojo pobūdžio ataskaita apie 2014 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto įgyvendinimą.

2014 m. IV ketvirčio Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto pasiekti rezultatai.

2014 metų neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas.

2014 metų neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto darbuotojai.

Skaityti plačiau

Lietuvos kurčiųjų draugijos 2013 m. veiklos ataskaita

Lietuvos kurčiųjų draugijos 2013 m. veiklos ataskaita.

Skaityti plačiau

2013 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto įgyvendinimas

2013 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto įgyvendinimas.

Skaityti plačiau

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita.

Skaityti plačiau

Klaipedos kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita

Klaipedos kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita.

Skaityti plačiau

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita.
 

Skaityti plačiau

Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita

Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita.

Skaityti plačiau

Projektai

Projektas „Parama neįgaliesiems“ – atveria kelius naujoms galimybėms!

Neįgaliesiems vėl atsiveria galimybės dalyvaujant profesinės reabilitacijos programoje, atkurti prarastus gebėjimus bei įgūdžius, sustiprėti psichologiškai ir fiziškai, įgyti įdomią profesiją ir su specialistų pagalba realizuoti save profesinėje veikloje.

Plačiau skaitykite čia.

Skaityti plačiau

Kartu mes galime daug

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras 2012-2015 m. įgyvendino Europos Sąjungos finansuojamą 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektą KARTU MES GALIME DAUG, kurio tikslas – didinti kurčiųjų ir neprigirdinčių asmenų įsidarbinimo galimybes, teikiant kompleksines paslaugas, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Skaityti plačiau

Vilnietės profesinės sėkmės istorija – geriausiųjų dešimtuke

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre 2012-2015 m. vykdomas Europos Sąjungos finansuojamas projektas „KARTU MES GALIME DAUG“. Jo pagrindinis tikslas – didinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asmenų įsidarbinimo galimybes, mažinti jų socialinę atskirtį suteikiant įvairios informacijos ir kitų aktualių paslaugų. 

Skaityti plačiau

Lietuvos ir Baltarusijos šeimos, auginančios kurčius ir neprigirdinčius vaikus, plečia draugystę

2014 m. liepos-lapkričio mėnesį Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA įgyvendino LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“. Projekto partneris buvo Minsko sutrikusios klausos vaikų mokykla Nr. 14.

Skaityti plačiau

Stiprins kompetencijas, finansinį savarankiškumą

Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD) kartu su partneriu - Respublikiniu kurčiųjų reabilitacijos centru 2013 m. sausio 11 d. pasirašė sutartį ir iki 2014 m. birželio 8 d. įgyvendins Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos paprojektį „STIPRŪS IR MATOMI BŪDAMI KARTU – Lietuvos kurčiųjų draugijos institucinių gebėjimų stiprinimas“ (Nr. CH-5-FM-1/84).

Skaityti plačiau

Šiauliečių projektas padės ugdyti moksleivių ekologinę kultūrą

Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras kartu su partneriais iš Kipro, Maltos, Italijos, Bulgarijos ir Slovakijos vykdo Comenius daugiašalės partnerystės projektą ,,It‘s fun to be IN and GREEN!.“ („Smagu ŽALIAISIAIS būti KARTU!.“). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Projekto trukmė - 2 metai. Projekto vertė - 24 000 eurų.

Skaityti plačiau

Lietuvos kurčiųjų sistemos specialistai tobulinosi Graikijoje

Šiais metais Lietuvos kurčiųjų draugija kartu su Lietuvos ir Graikijos partneriais laimėjo Švietimo mainų paramos fondo skelbtą Leonardo da Vinci mobilumo projektą ,,Patirties tiltas per Europą“ – kurčių ir neįgalių žmonių įdarbinimo specialistų (tarpininkų) kvalifikacijos tobulinimas europinėje dimensijoje – Graikijos patirtis. Projekto trukmė – 7 mėnesiai. Projekto vertė – 24 161 euras.

Skaityti plačiau

Socialinės naujienos

A. Pabedinskienė EPSCO taryboje su ministrais diskutavo apie socialinį valdymą ir pabėgėlių integraciją

Skaityti plačiau

Jaunimui išjudinti skirtas renginių turas baigia kelionę po Lietuvą – prasideda projektinės veiklos

Skaityti plačiau

Iškilmingai atidarytas Prūdiškių socialinės globos namų naujasis korpusas

Skaityti plačiau

Įsigalioja Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos, pasitarnausianti pensijų gavėjams

Skaityti plačiau

A. Pabedinskienė: „Pagalbos sulauks patys pažeidžiamiausi – seneliai ir neįgalieji“

Skaityti plačiau

Ministrės A. Pabedinskienės sveikinimas Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga

Skaityti plačiau

Ministrė A. Pabedinskienė: „Vyriausybė nusprendė, kad pensijos nuo 2016 m. sausio 1 d. didės vidutiniškai 8 eurais“

Skaityti plačiau

Sportas

Orientavimosi čempionatas Ročesteryje

Iš rugpjūčio 5-10 d. JAV vykusio Pasaulio kurčiųjų orientavimosi sporto čempionato mūsų rinktinė parvežė 2 aukso ir 3 bronzos medalius. Apie pergalių džiaugsmą ir nusivylimus „Akiračiui“ pasakojo Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Laimis Drazdauskas. 

Skaityti plačiau

Trumpos sporto aktualijos

Graikijos mieste Salonikuose  ištraukus 2016 m. Europos kurčiųjų vyrų ir moterų krepšinio čempionato burtus suskirstytos į grupes stipriausios Senojo žemyno ekipos. Lietuvos kurčiųjų vyrų rinktinė rungtyniaus A grupėje ir čia susitiks su Europos čempionės titulą ginsiančia Slovėnija, taip pat su Ispanija, Ukraina ir dviem atrankos turnyro nugalėtojomis.

Skaityti plačiau

Lengvosios atletikos čempionatas Lenkijoje

Liepos 20-25 dienomis Bydgoščiaus mieste (Lenkija) surengtas 9-asis Europos kurčiųjų lengvosios atletikos čempionatas. 

Skaityti plačiau

Vasara sporto gerbėjams padovanojo daug džiugių akimirkų

Liepos 18-25 d. Sofijoje (Bulgarija) surengtas 4-asis pasaulio kurčiųjų badmintono čempionatas. Jame jėgas išmėgino 88 sportininkai iš 18 šalių. Lietuvai atstovavo Kazimieras Dauskurtas, Ignas Reznikas, Tomas Dovydaitis, Veronika Michailova. 

Skaityti plačiau

Lietuvos kurčiųjų šachmatų čempionatas Panevėžyje

Balandžio 11-12 d. Panevėžyje vyko Lietuvos kurčiųjų šachmatų čempionatas, kuriame varžėsi 23 šachmatininkai (17 vyrų ir 6 moterys) iš keturių miestų. 

Skaityti plačiau

Naujienos iš kurčiųjų sporto kongreso

2015 m. kovo 28 – balandžio 5 d. Rusijoje, Magnitogorske, vyko 18-osios kurčiųjų olimpinės žiemos žaidynės. Jose dalyvavo per 300 kurčių sportininkų iš 27 šalių. Lietuvos atstovų žaidynėse nebuvo.

Skaityti plačiau

Lietuvos atviras kurčiųjų šaškių čempionatas

Vasario 7 d. Vilniuje įvyko Lietuvos atviras kurčiųjų šaškių čempionatas, kuriame  varžėsi 29 šaškių mėgėjai, tarp jų 8 moterys iš penkių Lietuvos miestų.

Skaityti plačiau

Skelbimai

Lietuvių gestų kalbos žodynas internete

Lietuvių gestų kalbos žodynas internete www.gestai.unriis.lt:8080/

Skaityti plačiau

Reikalingos siuvėjos

Stabiliai dirbančiai kurčiųjų įmonei „Vikada“ reikalingos siuvėjos.

Vidutinis atlyginimas – 1500 Lt.


Mūsų įmonėje geros darbo ir poilsio sąlygos. Su kurčiaisiais dirba ir rūpimus klausimus padeda spręsti personalo darbuotoja, vertėjos.

Kreiptis: UAB „Vikada“ Kauno g. 32, Vilnius, tel. 8612 45322, 233 8353.

 

 

Skaityti plačiau

LKD ragina dalintis

Lietuvos kurčiųjų draugija rengia istorinį dokumentinį filmą apie organizaciją. Todėl prašo visus, dalyvavusius ir išsaugojusius juostoje svarbius istorinius įvykius arba turinčius Draugijos istoriją menančių retų nuotraukų, paskolinti visa tai savo kurčiųjų reabilitacijos centro ar pirminės kurčiųjų organizacijos vadovui. Jie medžiagą perduos LKD.

LKD prezidentė Roma Klečkovskaja asmeniškai garantuoja, kad archyvinė medžiaga Vilniuje, centrinėje būstinėje bus nukopijuota, o originalai grąžinti siuntėjui.

Jeigu norite pasitikslinti, ar Jūsų filmuota ar fotografuota medžiaga turi išliekamosios vertės, galite pasitarti su prezidente. Jai galima skambinti per vertėją tel. (8 5) 262 8115  arba rašyti elektroniniu adresu roma.kleckovskaja@lkd.lt.

Nelikite abejingi Draugijos istorijai. Kartu galime sukurti vertybę sau ir ateinančioms kartoms.

    Rengėjai

 

 

Skaityti plačiau

Sveikata

Patariame: ar tikrai pienas – netinkamas žmogui?

Skaityti plačiau

Per didelis šviežių morkų sulčių kiekis nudažys odą geltonai

Skaityti plačiau

Šypsenos, kurios padeda sveikti – „gydytojų klounų“ istorijos

Skaityti plačiau

Kaip prižiūrėti odą atvėsus orams

Skaityti plačiau

Senjorai kviečiami į nemokamas mankštas Vilniaus mieste

Skaityti plačiau

Kas antras Lietuvos gyventojas turi ilgalaikių sveikatos sutrikimų

Skaityti plačiau

Minint širdies dieną: Kad širdis būtų sveika, reikia trijų dalykų

Skaityti plačiau

Leidiniai

“Mano gestukai” skirti iki mokyklinio amžiaus vaikams bei jų tėveliams, mokytojams mokantis savo pirmųjų gestų

Vaikų lietuvių gestų kalbos žodynėlis

Spauskite nuorodą ir atsisiųskite Vaikų lietuvių gestų kalbos žodynėlis. Peržiūrai naudokite Adobe Acrobat programą.

Lietuvos kurčiųjų draugijai - 70 metų

Informacinis leidinys
Komentuoti

Komentarai ()

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 3 ]