Kviečiame registruoti vaikus į stovyklą

Šių metų liepos 1-10 dienomis organizuojama vaikų vasaros poilsio stovykla ,,Tylioji pasaka 2015", kuri vyks stovykloje ,,Raganė", Monciškėse, Palangoje.

Kviečiame registruoti vaikus į stovyklą

Video naujienos gestų kalba

LGK - 20 metų

LGK - 20 metų

Reportažas iš LGK patvirtinimo gimtąja kurčiųjų kalba šventės, kuri vyko gegužės 4 d. Vilniuje. Šventėje dalyvavo ir LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

LGK 20 m. pripažinimo minėjimas UAB ,,Ari-Lux"

Lietuvių gestų kalbos šventė

Typography

Gegužės 4 dieną minime lietuvių gestų kalbos pripažinimą gimtąja kurčiųjų kalba. Kviečiame dalyvauti šiai šventei skirtuose renginiuose.

Naujienos dėl gegužės 4 d. šventės

Nutarimai dėl LGK patvirtinimo minėjimo

Kovo 30 d. vyko LKD organizacijų atstovų susitikimas, kuriame buvo kalbama apie LGK patvirtinimo jubiliejaus šventes.

Velykinė šventė Vilniaus KRC

Balandžio 11 d. šeštadienį, Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre vyko Velykinė šventė vaikams. Buvo parodytas spektaklis ,,Batuotas katinas", vyko įvairūs žaidimai vaikams ir jų tėveliams. Šventės dalyviams labai patiko šis renginys.

Kandidatas į LKD prezidentus Mykolas Balaišis

Kurčiųjų kultūros aktualijos

Šventė Panevėžyje

Nuotaikingai, spalvingai ir trankiai – taip saulėtą gegužės 4-osios vidurdienį pačioje miesto širdyje – Laisvės aikštėje Panevėžio  kurčiųjų bendruomenė  kvietė miestelėnus ir svečius į akciją, skirtą jų gimtosios lietuvių gestų kalbos 20- mečiui paminėti.

 

Skaityti plačiau

Ypatingas renginys Kauno rajono savivaldybėje

Kauno rajone renginys, skirtas lietuvių gestų kalbos 20-mečiui paminėti, išsiskyrė savitumu. Jį organizavo Kauno rajono kurčiųjų pirminė organizacija ir Kauno rajono savivaldybė. 

Skaityti plačiau

Jubiliejiniame renginyje Vilniuje dalyvavo ir šalies prezidentė

Vilniuje, V. Kudirkos aikštėje, vykęs renginys buvo išskirtinis – čia pasveikinti kurčiųjų atvyko ir Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šalies vadovė pasveikino kurčiųjų bendruomenę ir įsitraukė į šventinę programą, plastiškai atkartodama rodomus gestus. Kurčiųjų bendruomenė jautėsi pakylėta prezidentės rodomu dėmesiu lietuvių gestų kalbos 20-mečio jubiliejui.

Skaityti plačiau

LGK 20-mečio šventė Kaune

Kauniečiai rinkosi Laisvės al. 96, prie miesto savivaldybės pastato. 

Skaityti plačiau

Gegužės mėnesio trumpos kultūros, švietimo, socialinės aktualijos

TRADICINĖ MENO ŠVENTĖ. Birželio 20 d. LKD kartu su Klaipėdos KRC organizuoja respublikinę meno saviveiklos šventę. Renginys vyks Melnragės sporto salėje, Klaipėdos miesto badmintono sporto klube, Burių g.5 , Klaipėda. Pradžia – 13 val.

Skaityti plačiau

Gegužės 4-oji – lietuvių gestų kalbos gimtadienis

Lietuvos kurčiųjų bendruomenei 2015 m. gegužės 4-osios rytas aušo ypatingas. Pagaliau!  LKD prezidentas Vytautas Pivoras per LRT televizijos pirmojo kanalo laidą „Labas rytas, Lietuva“ turėjo galimybę visą šalį pažadinti ir labo ryto palinkėti gestų kalba. Ši ypatinga teisė suteikta šalies kurčiųjų bendruomenei minint lietuvių gestų kalbos pripažinimo gimtąja kurčiųjų kalba 20-metį. 

Skaityti plačiau

LKD suvažiavime – naujos valdžios rinkimai, diskusijos dėl pastato

Balandžio 30 d. vyko Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) 23-iasis suvažiavimas. Jo darbotvarkėje buvo reikšmingi bendruomenei klausimai: 2014 m. veiklų, Revizijos komisijos ataskaitos bei jų tvirtinimas, Respublikinės valdybos (RV) darbo grupių ataskaitos, LKD prezidento ir RV narių į dvi laisvas vietas rinkimai, Šv. Kazimiero g. 3 pastato klausimas ir kt.

Skaityti plačiau

Kurtieji pasaulyje

Kurtieji ir etninės kultūros – palyginimai

Kas socialinę grupę paverčia kultūra? Ar kurčiųjų kultūrą galima būtų lyginti su „pilnavertėmis“ etninėmis ir religinėmis kultūromis? Kokius kriterijus turi atitikti grupė, kad būtų pripažinta kaip atskira bendruomenė ar kultūra? Čia bus lyginamos skirtingos Amerikos kultūrinės grupės. Atkreipkite dėmesį, kad išskirtinumai pateikti LABAI apibendrintai.

Skaityti plačiau

Paddy Laddas – pirmeivis ir aktyvistas, plačiajai visuomenei pristatęs „kurčiųjų kultūrą“

Paddy Laddas – kurčias rašytojas, mokslininkas ir aktyvistas gimė 1952 m. Jungtinėjė Karalystėje.

Skaityti plačiau

Tarptautinė kurčiųjų mokslininkų konferencija (antra dalis)

Juhana Salonen (Suomija) – „Kaip atradau savo kaip kurčiosios tapatybę?“

Skaityti plačiau

Tarptautinė kurčiųjų mokslininkų konferencija (pirma dalis)

Paddy Laddo (Jungtinė Karalystė) pranešimas „Naujas žvilgsnis – kurčiųjų surdopedagogikos kryptys ir nepripažintoji mokymo programa“. 

Skaityti plačiau

Peter Hauser - mokslo vadovas

Dr. Peter C Hhauser yra kurčias klinikinis neuropsichologas. Jis yra jaunesnysis profesorius Nacionalionio kurčiųjų technikos instituto mokslinių tyrimų ir mokytojų rengimo departamente; mokslinių tyrimų, susijusių su vizualinės kalbos ir vizualinio mokymosi neurokognityviniais pamatais, iniciatyvos direktorius – šias pareigas jis atlieka Nacionaliniame mokslo fonde, vizualinės kalbos ir vizualinio mokymosi mokslo centre, Gallaudet universitete. Čia jis taip pat yra ir mokslo vadovas. 

Skaityti plačiau

Ernest Garrett III - Mossouri kurčiųjų mokyklos vadovas

Mes dažnai kalbame apie klausos negalės žmonių gynėjus, užaugusius kurčiųjų šeimose. Tačiau yra ir girdinčiųjų šeimų, kurios nuolat rūpinasi savo kurčiųjų vaikų gerove ir sėkme bei siekia jiems viso ko reikia, kad jų sutrikusios klausos vaikai gautų tinkamą išsilavinimą, pagalbos paslaugas ir  būtų aktyvūs visuomeniniame gyvenime. 

Skaityti plačiau

Kas išgirs kurčiuosius baltarusius?

Į vieną Gomelio vidurinę mokyklą atėjo naujokė. Įprastas reikalas. Tik mergaitė buvo neįprasta: jos tėvai – kurtieji, o – ji girdinti.

Skaityti plačiau

Mūsų žmonės

Gestų kalbos televizija grįžo į eterį

Projektas Gestų kalbos televizija, sėkmingai startavęs Panevėžyje, po metų pertraukos grįžo į Kauną. Apie projekto atgimimą, tikslus, šiandienos laidas, ateities planus su Gestų kalbos televizijos projekto vadove Agne Sakalaite kalbasi neetatinė „Akiračio” korespondentė Aldona Gema Stankevičienė- Macionytė.

Skaityti plačiau

„Akiratis“ - svarbiausias informacijos šaltinis apie kurčiųjų gyvenimą

Rimantas ir Danutė Ramoniai -  ištikimi „Akiračio“ skaitytojai. Savo archyve jie yra sukaupę net pačius pirmuosius laikraščio numerius. „Akiračio“ redakcijoje praktiką atliekanti Vytauto didžiojo universiteto studentė Vaida Lukošiūtė kalbėjosi su mūsų šviesuoliais apie mėnraščio reikšmę jų gyvenime, apie leidinio svarbą klausos negalios žmonėms. 

Skaityti plačiau

Sėkmingas ėjimas nežinomybės labirintais

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro darbuotoja Virga Rimkuviene yra Vilniaus kolegijos pirmosios gestų kalbos vertėjų laidos absolventė. Virga po studijų nesusigundė ieškotis darbo arčiau namų, ežerų apsupto Ignalinos krašto. Ji į uostamiestį vykti apsisprendė akimirksniu ir iki šiol dėl nieko nesigaili.

Skaityti plačiau

Konferencija su filmo „Gentis“ aktore J. Novikova

Kovo 31 d. Vilniaus kavinėje FLOOR įvyko kino festivalio „Kino pavasaris“ neformali konferencija – diskusija su režisieriais ir aktoriais, kurių filmai buvo įtraukti į konkursines programas „Baltijos žvilgsnis“ ir „Nauja Europa – nauji vardai“.  Joje dalyvavo ir ukrainiečių filmo „Gentis“ aktorė kurčioji Jana Novikova. 

Skaityti plačiau

Kurčiųjų dvynių istorija (su vertimu į gestų kalbą)

Loreta ir Lina Pilipavičiūtės gimė vos penkių minučių skirtumu. Jos identiškos dvynės. Dvidešimt vienerių  metų merginos yra labai aktyvios kurčiųjų bendruomenės narės, dažnai matomos įvairiose paskaitose ar renginiuose.

Skaityti plačiau

J. Pugačiauskienė: „Jei bendruomenė nori pokyčių, kažką darome neteisingai“

Kauno teritorinės valdybos pirmininkė, vieno iš penkių LKD reabilitacijos centrų direktorė Jūratė Pugačiauskienė savo darbo su kurčiaisiais trukmę jau skaičiuoja dešimtmečiais. Jubiliatė, vasarį minėjusi ir savo gražių metų sukaktį, sutiko atsakyti į neetatinės „Akiračio“ korespondentės Aldonos Gemos Stankevičienės klausimus, prisiminti kelius, atvedusius į šio darbo sritį, pasidalyti šiandienos patirtimi, kaip sutarti su žmonėmis, sprendžiant socialines, organizacines problemas, palietė asmeninį gyvenimą ir nūdienos aktualijas.

Skaityti plačiau

Kūrybos darbais įprasmintas gyvenimas

Vasario mėnesį tautodailininkas, ilgametis LKD narys Antanas Bagačiūnas šventė 90 metų jubiliejų. Sukaktuvininką sostinės Gerontologijos ir reabilitacijos centre aplankė ir pasveikino Vilniaus KRC, senjorų klubo „Bičiuliai“ atstovai, giminaičiai, draugai.

Skaityti plačiau

Surdologijos centro konsultacijos

VšĮ Surdologijos centras – tai Lietuvos kurčiųjų draugijos įstaiga, atsakinga už metodinės medžiagos gestų kalba rengimą, gestų kalbos puoselėjimą ir jos mokymą.
Surdologijos centras pradeda teikti konsultacijas gestų kalbos klausimais kurtiesiems ir girdintiesiems visuomenės nariams.

Lietuvių gestų kalbos vertėjai, kurtieji ir girdintieji bendruomenės nariai, savo klausimus Surdologijos centrui galite teikti jums patogiausiu būdu:

  • siųsti elektroniniu paštu surdo.info@gmail.com

  • skambinti ar siųsti SMS žinutes numeriu 8 613 05 011

  • skambinti WEB kameromis. Skype adresas surdologijos.centras

Atsakymai bus pateikiami Surdologijos centro internetiniame puslapyje http://www.lkd.lt/enews/id-surdologijos_centro_konsultacijos_video.html per dešimt darbo dienų.

Anonimiškumą garantuojame. Laukiame Jūsų klausimų!

Surdologijos centro darbuotojai

Skaičiau internete, kad kino teatre ,,Pasaka“ vyko kurčiųjų filmų festivalis. Ar filmus kūrė kurtieji?

2014 m. spalio 25 d. Vilniuje tikrai vyko antrasis Lietuvos kurčiųjų kino festivalis „Kinas gestų kalba 2014“. Festivalis vyko kino teatre „Pasaka“. Festivalyje buvo parodyti septyni filmai: „Stiklinis indas“, „SAMAN mamos istorija“, „Aplink Lietuvą: žygis dviračiais“, „Be istorijos – be ateities“, „Aš ir BMW“, „Nuotykių kelionė“, „Pagrobimas“. Visų filmų kūrėjai buvo kurtieji arba neprigirdintys. Filmų aktoriai kalbėjo gimtąja kurčiųjų kalba – gestų kalba. Filmų autoriai kūrė filmus savo lėšomis.

Skaityti plačiau

Noriu paklausti, ar yra Lietuvos Respublikos himnas išverstas į gestų kalbą?

2012 m. lapkričio mėn. Lietuvos kurčiųjų draugija kartu su Surdologijos centru paskelbė konkursą geriausiam Lietuvos himno atlikėjui gestų kalba atrinkti. Konkurse dalyvauti galėjo bet kuris bendruomenės atstovas. Norint dalyvauti konkurse reikėjo Lietuvos himną atlikti lietuvių gestų kalba, atlikimą įrašyti, patalpinti socialiniame tinkle (YouTube, Facebook ar kt.) ir atsiųsti nuorodą elektroniniu adresu centras@lkd.lt

Skaityti plačiau

Norėčiau sužinoti ar yra Lietuvoje kurčiųjų istorijos mokytojų?

Kurčiųjų istorija yra labai svarbi kurčiųjų bendruomenės kultūros dalis. Ji artimai susijusi su gestų kalba, jos atsiradimu, patvirtinimu ir t. t.  Siekiant atsakyti į klausimą buvo domėtasi kurčiųjų istorijos mokytojais ir dėstytojais: ar jų yra Lietuvoje, kokie žmonės daugiausiai išmano apie kurčiųjų istoriją, kokios galimybės tapti kurčiųjų istorijos dėstytoju Lietuvoje.

Skaityti plačiau

Mano universitete vyko kursai apie gestų kalbą, kokie tai buvo kursai?

Sprendžiant iš laiško datos, omenyje turite 2014 m. spalio-lapkričio mėnesiais vykusius, VšĮ Surdologijos centras organizuotus, seminarus, kurie buvo finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinant 2014 m. lietuvių gestų kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinės medžiagos įvairioms suaugusių vartotojų grupėms rengimo ir jų mokymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį. 

Skaityti plačiau

Sveiki, turiu klausimą apie gestų kalbos studijas. Ar labai sunku įstoti, norint studijuoti gestų kalbą? Ir ar tik Vilniaus kolegijoje galiu bandyti įstoti, jei noriu studijuoti būtent šią profesiją?

Į klausimą atsako Filologijos katedros vedėja doc. Dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė:

Laba diena, džiugu, kad susidomėjote Lietuvių gestų kalbos vertimo studijų programa.

Skaityti plačiau

Kokie yra įvairių šalių pavadinimai gestų kalba? Kur galėčiau pasižiūrėti video?

Kai kurių pasaulio valstybių pavadinimai turi atitinkamą gestą lietuvių gestų kalba. Jei nėra gesto lietuvių gestų kalba – rodant valstybės pavadinimą vartojama pirštų abėcėlė arba tarptautinis gestas.

Skaityti plačiau

Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos programa

2014 metai

Aprašomojo pobūdžio ataskaita apie 2014 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto įgyvendinimą.

2014 m. IV ketvirčio Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto pasiekti rezultatai.

2014 metų neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas.

2014 metų neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto darbuotojai.

Skaityti plačiau

Lietuvos kurčiųjų draugijos 2013 m. veiklos ataskaita

Lietuvos kurčiųjų draugijos 2013 m. veiklos ataskaita.

Skaityti plačiau

2013 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto įgyvendinimas

2013 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto įgyvendinimas.

Skaityti plačiau

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita.

Skaityti plačiau

Klaipedos kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita

Klaipedos kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita.

Skaityti plačiau

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita.
 

Skaityti plačiau

Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita

Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro ataskaita.

Skaityti plačiau

Projektai

Projektas „Parama neįgaliesiems“ – atveria kelius naujoms galimybėms!

Neįgaliesiems vėl atsiveria galimybės dalyvaujant profesinės reabilitacijos programoje, atkurti prarastus gebėjimus bei įgūdžius, sustiprėti psichologiškai ir fiziškai, įgyti įdomią profesiją ir su specialistų pagalba realizuoti save profesinėje veikloje.

Plačiau skaitykite čia.

Skaityti plačiau

Kartu mes galime daug

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras 2012-2015 m. įgyvendino Europos Sąjungos finansuojamą 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektą KARTU MES GALIME DAUG, kurio tikslas – didinti kurčiųjų ir neprigirdinčių asmenų įsidarbinimo galimybes, teikiant kompleksines paslaugas, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Skaityti plačiau

Vilnietės profesinės sėkmės istorija – geriausiųjų dešimtuke

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre 2012-2015 m. vykdomas Europos Sąjungos finansuojamas projektas „KARTU MES GALIME DAUG“. Jo pagrindinis tikslas – didinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asmenų įsidarbinimo galimybes, mažinti jų socialinę atskirtį suteikiant įvairios informacijos ir kitų aktualių paslaugų. 

Skaityti plačiau

Lietuvos ir Baltarusijos šeimos, auginančios kurčius ir neprigirdinčius vaikus, plečia draugystę

2014 m. liepos-lapkričio mėnesį Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA įgyvendino LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektą „Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą“. Projekto partneris buvo Minsko sutrikusios klausos vaikų mokykla Nr. 14.

Skaityti plačiau

Stiprins kompetencijas, finansinį savarankiškumą

Lietuvos kurčiųjų draugija (LKD) kartu su partneriu - Respublikiniu kurčiųjų reabilitacijos centru 2013 m. sausio 11 d. pasirašė sutartį ir iki 2014 m. birželio 8 d. įgyvendins Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos paprojektį „STIPRŪS IR MATOMI BŪDAMI KARTU – Lietuvos kurčiųjų draugijos institucinių gebėjimų stiprinimas“ (Nr. CH-5-FM-1/84).

Skaityti plačiau

Šiauliečių projektas padės ugdyti moksleivių ekologinę kultūrą

Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras kartu su partneriais iš Kipro, Maltos, Italijos, Bulgarijos ir Slovakijos vykdo Comenius daugiašalės partnerystės projektą ,,It‘s fun to be IN and GREEN!.“ („Smagu ŽALIAISIAIS būti KARTU!.“). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Projekto trukmė - 2 metai. Projekto vertė - 24 000 eurų.

Skaityti plačiau

Lietuvos kurčiųjų sistemos specialistai tobulinosi Graikijoje

Šiais metais Lietuvos kurčiųjų draugija kartu su Lietuvos ir Graikijos partneriais laimėjo Švietimo mainų paramos fondo skelbtą Leonardo da Vinci mobilumo projektą ,,Patirties tiltas per Europą“ – kurčių ir neįgalių žmonių įdarbinimo specialistų (tarpininkų) kvalifikacijos tobulinimas europinėje dimensijoje – Graikijos patirtis. Projekto trukmė – 7 mėnesiai. Projekto vertė – 24 161 euras.

Skaityti plačiau

Socialinės naujienos

Respublikinės valdybos posėdyje

Balandžio 28 d. Respublikinės valdybos posėdyje buvo svarstomi du pagrindiniai klausimai: uždarųjų akcinių bendrovių 2014 m. veiklų ir finansinės ataskaitos bei Lietuvos kurčiųjų draugijos nuomininko – kavinės „Artistai“ (UAB „Etmonai“) esamos nuomos sąlygos iri bendradarbiavimo perspektyvos. 

Skaityti plačiau

Neįgalieji ir jų atstovai palankiai vertina mokslininkų siūlomas socialinio draudimo naujoves

Skaityti plačiau

Geros žinios šeimoms ir būsimiesiems pensininkams

Skaityti plačiau

Ministrė A. Pabedinskienė: „Socialinis dialogas yra prioritetas sprendžiant visus su darbo santykiais susijusius klausimus“

Skaityti plačiau

Seimas po pateikimo pritarė pensijų kompensavimo dirbusiems pensininkams įstatymo projektui

Skaityti plačiau

Viceministras A. Šešelgis: „Turime sutelkti pastangas į neįgaliųjų lygių galimybių visose gyvenimo srityse užtikrinimą“

Skaityti plačiau

Lietuvoje moterų ir vyrų pensijų skirtumas trigubai mažesnis už ES vidurkį

Skaityti plačiau

Sportas

Lietuvos kurčiųjų šachmatų čempionatas Panevėžyje

Balandžio 11-12 d. Panevėžyje vyko Lietuvos kurčiųjų šachmatų čempionatas, kuriame varžėsi 23 šachmatininkai (17 vyrų ir 6 moterys) iš keturių miestų. 

Skaityti plačiau

Naujienos iš kurčiųjų sporto kongreso

2015 m. kovo 28 – balandžio 5 d. Rusijoje, Magnitogorske, vyko 18-osios kurčiųjų olimpinės žiemos žaidynės. Jose dalyvavo per 300 kurčių sportininkų iš 27 šalių. Lietuvos atstovų žaidynėse nebuvo.

Skaityti plačiau

Lietuvos atviras kurčiųjų šaškių čempionatas

Vasario 7 d. Vilniuje įvyko Lietuvos atviras kurčiųjų šaškių čempionatas, kuriame  varžėsi 29 šaškių mėgėjai, tarp jų 8 moterys iš penkių Lietuvos miestų.

Skaityti plačiau

„Rikio“ 20-mečio šachmatų turnyras

Gruodžio 12-14 d. Vilniuje vyko Tarptautinis kurčiųjų šachmatų turnyras, skirtas Vilniaus kurčiųjų šachmatų klubo „Rikis“ 20-mečiui paminėti.

Skaityti plačiau

Jaunimo krepšinio čempionatas

Lapkričio 7 – 8 d. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre (Filaretų g. 36, Vilnius) surengtas respublikinis kurčiųjų jaunimo (U19) krepšinio čempionatas. 

Skaityti plačiau

Lietuvos kurčiųjų čempionatai

Lietuvos kurčiųjų kroso čempionatas

Turnyras buvo surengtas 2014 m. rugsėjo 28 d. Panevėžyje. Kurtieji atletai varžėsi trijose amžiaus grupėse. Skaitytojus supažindiname su kiekvienos amžiaus grupės prizininkų trejetu.

 

Skaityti plačiau

FIBA kongresas

Rugpjūčio 28-29 d. Ispanijos mieste Sevilijoje buvo surengtas Tarptautinės krepšinio federacijos (FIBA) kongresas. Jame dalyvavo 116 nacionalinių bei neįgaliųjų krepšinio federacijų vadovai.  Čia dirbo ir trys lietuviai: Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis ir generalinis sekretorius Mindaugas Špokas bei Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Aleksas Jasiūnas.

Skaityti plačiau

Skelbimai

Lietuvių gestų kalbos žodynas internete

Lietuvių gestų kalbos žodynas internete www.gestai.unriis.lt:8080/

Skaityti plačiau

Reikalingos siuvėjos

Stabiliai dirbančiai kurčiųjų įmonei „Vikada“ reikalingos siuvėjos.

Vidutinis atlyginimas – 1500 Lt.


Mūsų įmonėje geros darbo ir poilsio sąlygos. Su kurčiaisiais dirba ir rūpimus klausimus padeda spręsti personalo darbuotoja, vertėjos.

Kreiptis: UAB „Vikada“ Kauno g. 32, Vilnius, tel. 8612 45322, 233 8353.

 

 

Skaityti plačiau

LKD ragina dalintis

Lietuvos kurčiųjų draugija rengia istorinį dokumentinį filmą apie organizaciją. Todėl prašo visus, dalyvavusius ir išsaugojusius juostoje svarbius istorinius įvykius arba turinčius Draugijos istoriją menančių retų nuotraukų, paskolinti visa tai savo kurčiųjų reabilitacijos centro ar pirminės kurčiųjų organizacijos vadovui. Jie medžiagą perduos LKD.

LKD prezidentė Roma Klečkovskaja asmeniškai garantuoja, kad archyvinė medžiaga Vilniuje, centrinėje būstinėje bus nukopijuota, o originalai grąžinti siuntėjui.

Jeigu norite pasitikslinti, ar Jūsų filmuota ar fotografuota medžiaga turi išliekamosios vertės, galite pasitarti su prezidente. Jai galima skambinti per vertėją tel. (8 5) 262 8115  arba rašyti elektroniniu adresu roma.kleckovskaja@lkd.lt.

Nelikite abejingi Draugijos istorijai. Kartu galime sukurti vertybę sau ir ateinančioms kartoms.

    Rengėjai

 

 

Skaityti plačiau

Sveikata

SVAIGEDAS STOŠKUS: „BĖGIKAI YRA POZITYVIŲ IR PAREIGINGŲ ŽMONIŲ PAVYZDYS“

Skaityti plačiau

PACIENTAI BUS KVIEČIAMI AKTYVIAU TIRTIS DĖL VĖŽIO

Skaityti plačiau

PREVENCIŠKAI IŠSITIRTI VENGIANTYS ŽMONĖS BIJO SUŽINOTI BLOGĄ DIAGNOZĘ

Skaityti plačiau

KAIP ALERGINĖS SLOGOS NESUPAINIOTI SU PERŠALIMU?

Skaityti plačiau

SIEKIA ATKREIPTI DĖMESĮ Į VIENĄ LABIAUSIAI PASAULYJE PLINTANČIŲ SUSIRGIMŲ

Skaityti plačiau

KĄ REIKIA ŽINOTI APIE ORGANIZMO VALYMĄ?

Skaityti plačiau

NUO GEGUŽĖS 1 ĮSIGALIOJO DRAUDIMAS NEPILNAMEČIAMS RŪKYTI AR TURĖTI TABAKO GAMINIUS

Skaityti plačiau

Leidiniai

“Mano gestukai” skirti iki mokyklinio amžiaus vaikams bei jų tėveliams, mokytojams mokantis savo pirmųjų gestų

Vaikų lietuvių gestų kalbos žodynėlis

Spauskite nuorodą ir atsisiųskite Vaikų lietuvių gestų kalbos žodynėlis. Peržiūrai naudokite Adobe Acrobat programą.

Lietuvos kurčiųjų draugijai - 70 metų

Informacinis leidinys
Komentuoti

Komentarai ()

Jūsų komentaras

Video laikmenos (formatas .flv):


Saugos skaičius : [ 2 ]